Logo sommerfugl

fredag den 31. oktober 2008

Halloween udsmykning

Halloween græskar selvmord / Pumpkin suicide

De amerikanske traditioner omkring halloween bliver jo importeret til Danmark. Mange opfatter det derfor som et amerikansk fænomen, men egentlig har dagen sin rod i keltiske traditioner, og svarer til den næsten glemte danske allehelgensaften.

Den moderne udgave fokuserer blandt andet på "hyggelig uhygge", med hekse, spøgelser og død. Ovenstående græskar ("Jack-o'-lantern") hører til de mere markerede, men er stadig i tråd med hvordan dagen udsmykkes.

En anden mulighed er at hænge dukker op i træer, spille på uhyggen omkring hængninger og selvmord. For nogle få år siden udnyttede en 42-årig kvinde fra Frederica (en lille by i Delaware) traditionen på en barsk måde. Ved halloween begik hun selvmord ved at hænge sig i et træ, fuldt synlig fra en trafikeret vej. Der gik mange timer før nogen opdagede at det ikke var til pynt.

Rent spekulativt forekommer det sandsynligt at hun med vilje arrangerede det sådan at hun ville kunne være død længe før nogen af de mange forbipasserende opdagede noget. At hun ville sige noget derigennem, måske et sidste udtryk for en gnavende ensomhed, at føle sig "usynlig" i en trist dagligdag.

Hendes død blev mere underholdende end hendes liv.

Halloween hanging


onsdag den 29. oktober 2008

Sovepiller som selvmordsmetode

Når selvmord bruges som virkemiddel i bøger eller film bliver metoden ofte et glas piller. Nemt og hurtigt med en dødelig dosis. Virkningen er at falde i søvn og dø, eller i en fart blive kørt til udpumpning. Det er blevet en kliché i den grad, at et trist ansigt sammen med et pilleglas er nok til at publikum er helt med på hvad der menes. Et kik tilbage i virkelighedens tid viser mange dødsfald efter denne skabelon, også blandt kendte. Og mange mislykkede selvmordsforsøg. Alt for mange tænker ikke over hvilke piller der skal til, og skader sig selv gennem noget der "kun" giver skader, eller måske en lidelsesfuld død.

Judy Garland døde af Seconal efter flere
selvmordsforsøg. Men hendes overdosis
blev kaldt for et utilsigtet uheld. Hmmm.

Nutiden viser at klichéen afspejler sig i virkeligheden. Folk der tænker på at dø, hvad grunden så end måtte være, taler ofte om "et glas sovepiller". Det ses også at en del gør alvor af det, uden nærmere vejledning. Men de dør normalt ikke af det. Normal sovemedicin egner sig ikke længere til selvmord. Fakta er at de kan være livsfarlige i overdosis og kombination med anden medicin (eller alkohol), men er helt uegnede for en som vil købe en nogenlunde sikker måde at dø på.

Klichéen viser sig også når nogle (især unge) propper sig med Panodil, og forventer at de falder i søvn og dør. Her er virkeligheden brutal. Hvis lægerne ikke får chancen for hurtig behandling, må der forventes en langsommelig og meget smertefuld død. Uden søvn. Hæslig måde at dø på. Ødelagt lever.

Filmenes sovepiller var typisk barbiturater, en omfattende gruppe af stoffer som blandt andet blev brugt mod søvnløshed. En stor overdosis var ofte dødeligt. Faktisk bliver et par af de stærkere varianter, pentobarbital (Nembutal) og secobarbital (Seconal) nu brugt som en effektiv og smertefri human opskrift til aktiv dødshjælp/eutanasi (egentlig hjælp til selvmord), eller til aflivning af kæledyr. Ellers bliver de kun meget sjældent udleveret på recept. De fleste tilfælde hvor Dignitas i Schweiz sammen med en læge yder hjælp til at udføre selvmord sker netop via pentobarbital som det dødbringende medikament, der giver mulighed for at falde til ro for allersidste gang.

Barbituraterne blev omkring 1970'erne afløst af benzodiazepiner, der blev markedsført som mindre vanedannende. De er nu klassificerede som stærkt vanedannende. Til indsovning bliver de nu igen afløst af en nyere gruppe stoffer, som atter engang bliver markedsført som mindre vanedannende. Men de har samme måde at virke på, samme påvirkning af nervesystemet, og tilsvarende risiko for afhængighed.

Populært kaldet Z-drugs - midler på basis af Zolpidem (fx Stilnoct, Stilnox, Sonata, Ambien og Lunata), Zopiclone (fx Imovane, Imozop og Lunesta) eller Zaleplon (Sonata og Starnoc). Disse er nu de hyppigst udskrevne sovemidler, men altså helt uegnede til selvmord. Til gengæld er psykiske problemer (nogen gange med selvmord) blandt de rapporterede bivirkninger.

Kun egnede til brug i ret kort tid, se fx Misbruger på lægerecept. Link virker ikke længere, men teksten kan findes via The Wayback Machine: Misbruger på lægerecept. (Svartid på 20-30 sekunder).

Jeg skal ikke nyde noget!

Pharma Dreams by suzi9mm

En del af grunden til at jeg skrev dette blog indlæg er at mine statistikker viser en del læsere via søgninger på noget med sovepiller og selvmord. Altså er der interesse for emnet. Værsgo'


tirsdag den 28. oktober 2008

Selvmord på hjernen

Hjerne
Canadiske forskere har undersøgt hjernevæv fra 20 døde mennesker. Halvdelen, der var diagnosticerede som alvorligt deprimerede, havde begået selvmord. De 10 andre var døde af andre pludselige årsager. Resultatet pegede klart på ændringer i hvordan kemien omkring generne arbejder. Jeg springer over de faglige detaljer her, men det handler om grænseområdet hvor miljø kan påvirke hvordan generne (arv) styrer cellernes biologi. En stump biopsykiatrisk hjerneforskning, altså.

Et påfaldende aspekt er hvordan undersøgelsen og dens resultat beskrives og formidles. Sammendraget ved udgivelsen af den videnskabelige artikel fortæller hvad det handler om, og variationer i sprogbrugen gør at der et par gange skrives om "selvmordshjerner", uden at gentage det med den dybe depression. Sammenhængen gør det alligevel (synes jeg) tydeligt hvad der menes. Overskriften blev dog for uklar.

BBC greb nyheden, og bragte en historie hvor også et par fagpersoner udtaler sig. Rimeligt skrevet, men desværre fik overskriften og indledningen den skæve drejning. Det kommer til at se ud som om det handler om at det er selvmord der kan spores i hjernen. Det er nødvendigt at læse hele artiklen for at finde ud af at overskriften er noget vrøvl, også selv om den ikke helt påstår en konklusion. Men det sælger jo godt at skrive om selvmord.

En dansk journalist greb nyheden fra BBC, og bragte en ganske kort artikel.
Den er tilsyneladende er baseret på BBC's indledning. Nu er det gjort til en konklusion, og depression nævnes kun i en bisætning. Kedsommelige fakta blev skåret væk.

En forskningsnyhed blev til sensationsjagende vrøvl.


Update: Jyllands-posten:
Igen baseret på BBC artiklen, dog sådan at overskrift og indledning blev strammet en del. I øvrigt er langt det meste af indholdet en oversættelse af den engelske tekst. Der er tydelige tegn på maskinoversættelse som ikke engang er rettet op til at være meningsfyldt dansk.

Et par eksempler:
The whole idea that the genome is so malleable in the brain is surprising, because brain cells don't divide.
bliver til:
Hele ideen om, at genomet er så medgørligt i hjernen er overraskende, fordi hjerneceller ikke kløft.
Lidt længere nede:
He said the findings of the study opened up a new avenue of research and potential therapies for depression and suicidal tendencies.
bliver til:
Han fortæller, at resultaterne af undersøgelsen åbner en ny vej for forskning og mulig behandling for depression og selvmordstanker tendenser.
Skal det kaldes for journalistik?


Suicide brain

"Suicide Brain"


mandag den 27. oktober 2008

Jantelovens 10 bud, og omvendt

Janteloven

 1. Du skal ikke tro, du er noget.
 2. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os.
 3. Du skal ikke tro, at du er klogere end os.
 4. Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os.
 5. Du skal ikke tro, at du ved mere end os.
 6. Du skal ikke tro, at du er mere end os.
 7. Du skal ikke tro, at du dur til noget.
 8. Du skal ikke le ad os.
 9. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig.
 10. Du skal ikke tro, at du kan lære os noget.

Aksel Sandemoses udformning af Janteloven, som gengivet herover, er velkendt. Dens problematisering af bedrevidende måder at behandle mennesket på, skriger jo nærmest på at blive vendt rundt.

Mange varianter af positive jantelove gør dette ved blot at ændre "ikke tro" til "vide", eller noget i den retning. En rent sproglig manøvre. Uden dybere eftertanke.

Jeg kan dog ikke lide den måde at gøre det på. Det bliver stadig til nogle bud, krav til hvad "du" skal. Og dermed et minus i karakterbogen hvis "du" ikke "kan finde ud af" at overholde loven.

Derfor foretrækker jeg en anden måde at lave en positiv jantelov på:
 1. Du er noget. Jo.
 2. Du er lige så meget som mig, og ligeså lidt.
 3. Du er klogere end mig, nogle gange.
 4. Du er ligeså god som mig.
 5. Du ved ligeså meget som mig, men ikke det samme.
 6. Du er ikke mere end mig, men heller ikke mindre.
 7. Du dur.
 8. Grin bare, også ad mig.
 9. Jeg respekterer dig, også hvis jeg ikke kan lide dig.
 10. Du kan lære mig meget.
Det er ganske op til dig. Jeg laver ikke love for dig.

Skildpadde og sommerfugl mødes


søndag den 26. oktober 2008

Raindrops keep fallin' on my head

Regndråber på vindue

Raindrops keep fallin' on my head
And just like the guy whose feet are too big for his bed
Nothin' seems to fit
Those raindrops are fallin' on my head,
they keep fallin'

So I just did me some talkin' to the sun
And I said I didn't like the way he got things done
Sleepin' on the job
Those raindrops are fallin' on my head,
they keep fallin'

But there's one thing
I know
The blues they send to meet me won't defeat me
It won't be long till happiness steps up to greet me

Regndråber på vindue

Raindrops keep fallin' on my head
But that doesn't mean my eyes will soon be turnin' red
Cryin's not for me
'Cause I'm never gonna stop the rain by complainin'

Because I'm free
Nothin's worryin' me

Våd sommerfugl

Raindrops are fallin' on my head
But that doesn't mean my eyes will soon be turnin' red
Cryin's not for me
'Cause I'm never gonna stop the rain by complainin'

Because I'm free
Nothin's worryin' me


Tekst Hal David og Burt Bacharach


lørdag den 25. oktober 2008

Dødshjælp og protestantiske kirker

Community of Protestant Churces in Europe (CPCE)
Kristeligt Dagblad gengiver hvordan en etisk komite i Leuenberg kirkefællesskabet (Community of Protestant Churces in Europe) nu skal søge at komme frem til en fælles holdning til dødshjælp og eutanasi. De 105 forskellige medlemskirker tilstræber at have et fælles værdigrundlag, men som det er nu er de ikke kommet frem til samme stillingtagen.


Da kirkerne har forskellige sociale, kulturelle, juridiske og teologiske vilkår, synes jeg nu det er helt naturligt at de ikke taler med én tunge. Så vidt jeg læser er organisationen igang med at søge at blive bedre til at fremstå markant på europæisk plan. Det kunne ligne at de længes efter at kunne konkurrere med den doktrinale dampmaskine som den katolske kirkes magtfulde topstyring udgør, og som giver denne kirke væsentlig samfundsmæssig indflydelse i de lande hvor dén er dominerende.

Den danske folkekirke er dog ikke bundet af eventuelle fælles vedtagelser, som alene vil kunne fungere som inspiration for den enkelte præst. Dette passer egentlig godt med at folkekirken har svært ved at markerer sig på holdninger til andet end ceremonier med rod i fortiden. Præsterne får jo ligefrem næser hvis de tager stilling til aktuelle spørgsmål.

Stenkirken i Leuenberg
Stenkirken i Leuenberg

fredag den 24. oktober 2008

Faktahæfte om eutanasi

Center for Selvmordsforskning

Center for Selvmordsforskning har i september 2008 udgivet et faktahæfte nr. 24 "Eutanasi" (PDF). Socialrådgiver og stud.scient.soc Susanne Mouazzene prøver at formidle et overblik over diskussioner, handlinger og lovgivningen. Hæftet er ikke på nogen måde et debatskrift omkring aktiv dødshjælp, og tager ikke selvstændigt fat i de relaterede etiske spørgsmål.

Susanne Mouazzene:
Susanne Mouazzene
Som jeg læser skriftet er det ikke meget andet end en refleksion af hvordan Det Etiske Råd (der egentlig kun har med bioetik at gøre) behandlede emnet da det frarådede eutanasi. En proces, der var synligt farvet af rådets store repræsentation af læger og kristne teologer, samt en formand der er ihærdig modstander. Eksempelvis gjorde de noget ud af at bruge ord som eutanasi og aflivning, ord der distancerer sig fra den menneskelige side af problemstillingen. Fakta blev vredet for at passe til det allerede indtagne synspunkt.

Jeg vil ikke kalde faktahæftet interessant, men er da lidt nemmere tilgængeligt end selv at kikke rundt.

Ved en hurtig læsning stødte jeg på en klar fejl. Der står at "staten Oregon i USA har næsten det samme system som i Schweiz". Jeg synes at der er dyb forskel på systemerne. Oregon har et bureaukratisk lægestyret system som under definerede vilkår tillader en læge at skrive en recept på et dødbringende medikament. Schweiz tillader i princippet hvem som helst at hjælpe med selvmord, så længe der ikke er tvivl om motivationens renhed. I praksis udnyttes adgangen dog mest af læger.

Løvfald


Logo sommerfugl