Logo sommerfugl

tirsdag den 30. november 2010

En central misforståelse omkring aktiv dødshjælp

Denne tegning illustrerer en situation som alt for ofte bliver gjort til det som aktiv dødshjælp handler om. En døende ligger i en hospitalsseng. Den medicinske teknologi har ikke mere at byde på. Men det trækker ud med at dødsattesten kan skrives.

EUTHANASIA: If you really care, you'll end it.

Ved siden af sengen sidder en pårørende, som ikke vil forlade den døende så længe hjertet slår. En tung og smertefuld ventetid. Det var måske bedre at få det overstået, afkorte dødsprocessen. Sikre den døende en lidt pænere afslutning på livet. Lægerne må da "kunne gøre noget", en overdosis. Det kan også kaldes for at slå ihjel, eller med et lidt mere krast ord: Aflivning.

Altså aktiv dødshjælp som udtryk for "if you really care". Plakaten har altså det tilsyneladende budskab at det bedste for en langsomt døende er at gøre en ende på det. På den anden side kan det også ses som udtryk for det modsatte, at den der virkelig vil tage sig af sin døende pårørende skal holde op med at se eutanasi, aktiv dødshjælp, som en rimelig mulighed.

Stor injektions sprøjte
Det er nu ikke derfor jeg vil betegne billedet som del af en kampagne mod aktiv dødshjælp. Det er direkte manipulerende at fremstille det som et spørgsmål som den pårørende skal afklare med sig selv. Hvad er det bedste jeg kan gøre? Dette har nemlig ikke meget at gøre med den reelle "efterspørgsel" efter aktiv dødshjælp.

I virkeligheden handler aktiv dødshjælp om at det er den døende selv som har en grænse for hvad der skal til før livet bliver en skæbne værre end døden. Hvornår livet direkte bliver bedre af at blive en smule kortere. Hvornår det ville være en absurd pantomime at foregive at det bedste er at trække livets afslutning ud i lange drag. Som ønsker at få hjælp, til at afslutte sit liv når...

Denne hjælp kan gøre livet længere, i kraft af at den døende ikke bliver nødt til at handle "i god tid". Altså selvmord mens kræfterne stadig er der, selv om grænsen ikke helt er nået endnu. Hellere leve lidt for kort end alt for læge.

Just a little rest... by AlexJHH

Det kan måske være en yderligere fordel at de pårørende bliver sparet for den store belastning ved at være "tvangsindlagt" til at være med ved et umenneskeligt dødsleje. Dette skal nu ikke være grunden til "at få det overstået", men det må være tilladt at anerkende at det heller ikke er i de pårørendes tarv at dødsprocessen domineres af desperate forsøg på at holde fast.

Meningen med livet er at have et liv. Hvad dette vil sige kan kun afgøres af mennesket selv. Ikke af pårørende, læger, religiøse dogmatikere, eller jurister.


mandag den 29. november 2010

Lægens rammer for hjælp til at dø

I'm sorry, Mr. Sneider, I am not allowed to help you die, except, of course, by incompetence.

Vittighedstegningen på denne amerikanske bogforside illustrerer nærmest alt for godt en væsentlig side af lægernes problem i forhold til de patienter hvor lægens evner ikke rækker til at livet er at foretrække frem for at dø lidt før. Lægen er fastlåst i at døden er et nederlag, et udtryk for lægens inkompetence. På den ene side kan en inkompetent læge koste patienten livet, på den anden side kan netop en læges kompetente ihærdighed for at udskyde døden være det værste for patienten.

For at overholde lægeløftet om at handle til patientens gavn kan lægen altså blive nødt til at være bevidst "inkompetent", på en måde der ikke vækker mistanke.


søndag den 28. november 2010

Humpty Dumpty had a great fall

Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall.
All the king's horses and all the king's men
Couldn't put Humpty together again.

Humpty Dumpty had a great fall

Dette gamle engelske børnerim er en gåde. Hvad er "Humpty Dumpty" for noget? Billedet her giver det forventede svar, et æg. Men det mere spændende spørgsmål er måske hvorfor Humpty Dumpty faldt. Ordvalget "great fall" antyder at det var noget positivt, altså at faldet var ønsket eller godt. Mord eller selvmord?

Humpty Dumpty death scene

De varierende danske oversættelser af gåden er mere "kedelige", da de kun afspejler en mere snæver tolkning, som f.eks:
Lille Trille lå på hylde,
Lille Trille faldt ned,
Ingen mand i dette land,
Lille Trille hjælpe kan.
Igen kan det dog antyde et tema om døden for en som ikke var på rette hylde.


lørdag den 27. november 2010

Jacqueline Kennedy Onassis døde på sine egne vilkår

Jacqueline Kennedy Onassis døde som 64-årig den 19. maj 1994. Hun blev kendt som hustru til præsident John F. Kennedy indtil han blev myrdet i 1963, og senere til den græske skibsreder Aristotle Onassis indtil hans død i 1975. En ondartet lymfekræft (non-hodgkin lymfom) havde efter et år med behandling, optimisme og rygestop udviklet sig håbløst. Døden var forestående som afrunding på et indholdsrigt liv.

TIME: Jacqueline Bouvier Kennedy Onassis, 1929-1994

Hun lod sig udskrive fra hospitalet, for at komme hjem i familiens skød. Næste aften døde hun, mens hun sov. Hun sørgede heldigvis for at hendes død ikke blev et skuespil om at lægebehandling og intensiv-afdeling var hvad der skulle til. En ting som jeg lagde mærke til var hvordan sønnen John Kennedy jr. bekendgjorde sin mors dødsfald for offentligheden, med nøje afvejede ord:
My mother died surrounded by her friends and her family and her books, and the people and the things that she loved. She did it in her own way, and on her own terms, and we all feel lucky for that.
Hun døde altså "på sin egen måde, og på sine egne vilkår". En lidt usædvanlig måde at omtale en død af kræft. En formulering som mere end antyder at Jacqueline Kennedy Onassis var helt på det rene med at "nu dør jeg", og at hun kunne have valgt vilkår som havde givet en lidt senere dødsdato.

Jeg synes at det er meget nærliggende med en spekulation om at hun direkte disponerede med at fremskynde sin død i hjemmet, i stedet for at insistere på at underkaste sig kræftens sidste nedbrydende stadium. Det kan næppe have været noget problem for en meget velhavende kvinde at sørge for egnede midler, måske i samarbejde med en diskret læge. Det kan måske kaldes for selvmord, aktiv dødshjælp, eller bare en velplanlagt død.

Jacqueline Kennedy Onassis fik den død som var bedst for både hende og hendes familie. Og jeg kan ikke tro at det havde været bedre for nogen at gøre hendes livs afslutning til en langtrukken kamp. Kræft var årsagen til hendes død, og så er der da ikke noget forkert hvis hun kom den lidt i forkøbet med en mere human dødsårsag.

Jacqueline Kennedy Onassis, 1992


fredag den 26. november 2010

torsdag den 25. november 2010

Når trafikdrab er med vilje, hensynsløse selvmord

Den nyudnævnte professor Jytte Banner fra Retsmedicinsk Intsitut, Aarhus Universitet har regnet på selvmord og trafikulykker. Hun kommer frem til at knap 1% af selvmordene foregår på de danske landeveje. Det vil sige at det sker hver anden måned. Mindst. Det kan jo være svært at vide om et trafikdrab var med vilje, eller "bare" var uforsigtighed.

Bil knust mod modkørende lastbil

Det er jo heller ikke ligefrem sjældent med små korte avisnotitser i stil med:
Af ukendte årsager kom en ung mand over i den modsatte vejbane tirsdag morgen. Han ramte frontalt ind i en modkørende lastbil og blev dræbt på stedet.
Hvis der er tydelige tegn på selvmord, som et afskedsbrev eller vinken til lastvognens chauffør, er sagen jo klar. Kendskab til depressioner eller tidligere forsøg på selvmord giver også anledning til at formode at det var et "planlagt uheld".

Men ellers er der meget stor chance for at sagen lukkes som "trafikulykke", også selv om der var fint udsyn og føre. En medvirkende årsag til at være tilbageholdende med at formode selvmord er at de efterladte ofte vil have det meget skidt med ikke at kunne "nøjes" med at sørge over en "hændelig ulykke", og protestere kraftigt uden helt entydige beviser.

Det hører også med i situationen at "kun" omkring halvdelen af selvmordene kan kobles sammen med diagnoser som depression. Der kan være mange andre grunde til selvmord, som udsigten til en langsom død af en alvorlig sygdom. Så kan en hurtig død blive en noget mere tiltrækkende tanke, men tabuet mod selvmord medfører at hensynet til de efterladte netop sker ud fra at give dem mulighed for at blive i troen på at den døde ikke selv ville det.

Som selvmordsmetode synes jeg dog at det er en ualmindeligt hensynsløs og dårlig udvej. Den kan udløse stor skade på den "udvalgte" lastbil, og selv om chaufføren normalt overlever uden store kvæstelser af kroppen, kan det psykisk være en meget tung belastning, der kan belaste i meget langt tid fremover.

Forresten er der stor risiko for ikke at blive "dræbt på stedet", men først dø efter nogle timers pinsler. Eller ligge som en grønsag. Moderne biler gør meget for at afskærme føreren, og lægerne kan "desværre" lidt for ofte få gang i et stoppet hjerte igen.

Hvis du vil dø, så find en ordentlig måde i stedet.

Terningerne er kastet?


tirsdag den 23. november 2010

Lad der blive lys

Lad de små børn komme til mig

Dette virale billede viser en bedaget lyskontakt fra USA. Denne ganske almindelige konstruktion består af en stor firkantet plade, med en bastant "pind" i midten. Den fysiske udformning har inspireret et marked for pynte-frontplader, der udskifter den rigelige plads med noget mere kreativt. Det kan jo dog være en udfordring at få det klodsede greb i midten integreret i designet.

Her må det siges at være "lykkedes" på en noget speciel måde. Det kræver ikke nogen specielt lummer fantasi at tolke det som en Jesus med to børn, vendt mod hans erigerede lem. Denne association styrkes af at den er tændt (turned on) når stangen peger opad.

Kontakten er muligvis tænkt til børneværelset. Teksten "Honor thy father and mother" er det af de ti bud, som direkte henvender sig til børn, "Du skal ære din far og din mor". Kontakten leder altså børnenes opmærksomhed mod denne formaning, når de skal tænde og slukke lyset. Når de skal vrikke med stangen i midten af Jesus. De seksuelle associationer er larmende. Pædofili?

Dette er klamt nok til at et kraftudtryk vist være på sin plads. I tråd med det amerikanske må det være "Jesus Christ!", eller måske det noget grovere "Jesus fucking Christ!".

Da jeg fandt billedet var jeg umiddelbart tilbøjelig til at mene at det måtte være en karikatur af blasfemisk art. At det var en smagløs og lummer vittighed. How low can you go? Det kunne da umuligt være seriøst.

Men jeg kikkede dog nærmere på det, og søgte information på Internet. Og alt peger på at det helt seriøst er et dæksel som er blevet solgt og brugt i religiøse kredse. Jeg synes nu stadig at det er mærkeligt om designer, sælgere og købere af disse dæksler helt har overset den alvorlige dobbelttydighed i motivet.


Logo sommerfugl