Logo sommerfugl

tirsdag den 31. juli 2012

Falsk og sand næstekærlighed

Et hjerte af guld

Hvad er næstekærlighed egentlig for noget? Det er et filosofisk spørgsmål som gennem tiderne er søgt besvaret på mange forskellige måder. Begrebet bliver ofte set i en religiøs sammenhæng, men jeg ser ikke nogen naturlig sammenhæng med en religiøs eller spirituel tro på en eksistens ud over det synlige liv. En talemåde lyder "et hjerte af guld", men det kunne være at det kun er forgyldt.

Jeg vil ligefrem mene at hvis en religion eller kirke gør næstekærlighed til en pligt, en påbudt norm, er det ikke længere hvad jeg vil kalde for sand næstekærlighed. Så bliver det mere til egoisme - at skulle gøre sig fortjent til frelse, eller hvilken efterlivs gulerod der nu stilles i udsigt. Gode gerninger kan dog godt være begrundet i hensynet til at pleje egen status eller prestige, men det er blot noget ganske andet end næstekærlighed.

På denne blog har jeg valgt at bruge begrebet næstekærlighed en del gange, så jeg har en holdning til hvad sand næstekærlighed er. En holdning som næsten bedst kan illustreres gennem kontrasten til faktorer som bryder med grundprincippet. Min definition på "næstekærlighed" må være en drift til at ville andre det godt, og handle på denne drift. Det er ikke så kompliceret, men kan netop derfor være svær at få "hold på".

Nogle modsætninger - jeg kalder det ikke for næstekærlighed hvis:
  • Det er for at være et demonstrativt "godt menneske", at "pudse sin egen glorie". Næstekærlighed indebærer ikke behov for at rette projektøren mod sig selv. Ikke at det behøver ske i det skjulte, men det er skævt med "se her!", mener jeg. Og det skal ikke handle om at skulle være "bedre" end modtageren, eller andre.
  • Målet er egen frelse efter døden. Så er det, som allerede nævnt, pleje af egen status. Det bliver parodisk når visse kirker har systematiseret et "bogholderi" med synder og takster for at disse er sonet. Systematiseret egopleje.
  • Der gives med forventninger om den andens taknemmelighed eller følgeskab. Så er det næsten bedre med en åbenlys "pris", hvis det skal være. Jeg ser det som vigtigt at giveren ikke stræber efter at få en form "snor i" modtageren. En ekstrem modsætning her er hvis "gode gerninger" gøres for at modtageren skal bekende sig til giverens religion.
  • Det sker i selvfedme, eller for via en slags "aflad" at købe sig fri af et større ansvar. "Nu har jeg virkelig skæppet til ved at SMS'e 10 kr. til en ulandsindsamling, så har jeg mit på det tørre".
  • Hensigten er at "købe" modtageren til en personligt eller idealistisk forbindelse. Kæden hopper af hvis det er en måde at få venner eller kampfæller på.
  • Giveren ofrer sig. Her er jeg i modsætning til en del religiøse forestillinger, hvor det netop gøres til en dyd at ofre sig, give sin sidste skjorte væk. Det er vigtigt selv at have det godt, det giver mere overskud til at kunne bidrage til at andre har det godt. Det er heller ikke godt for modtageren, hvis giveren egentlig ikke har overskud at give af. Jeg foretrækker en let omskrivning, eller rettere tydeliggørelse, af det bibelske til "du skal elske din næste såvel som dig selv".
  • Giveren underkaster sig en modtager, der skader eller ikke er respekterende. Respekten skal være begge veje, og der er ikke mening i at "hjælpe" en som blot vil rage til sig. Det kan siges at være at ofre sig selv.
  • Det forventes at modtageren indretter sig efter giverens værdinormer og forestillinger om hvad der er godt og skidt, rigtigt og forkert, eller sundt og usundt.

Et stort hjerte

Alle disse eksempler må dog ses i det perspektiv at gode gerninger som sådan ikke bliver forkerte af at der er andre motiver bagved, såsom demonstrativ altruisme - det har blot intet med sand næstekærlighed at gøre. Prisen kan risikere at være skadelig for modtageren, og en svag modtager er måske ikke i stand til at modstå hjælperens forventninger eller direkte pres.

Argumentet om at næstekærlighed er i modsætning til egoisme kan misbruges til at se det som egoistisk at glæde sig over at have hjulpet en anden. At gode gerninger ikke er uselviske. Jeg vil kalde glæden ved at gøre en positiv forskel for en naturlig del af at prøve at være et "godt menneske", og det er afgjort "tilladt" at glæde sig over at kunne virkeliggøre sine idealer. Det er ikke selviskhed eller egoisme selv at have det godt, med mindre det sker på bekostning af andre.

Næstekærlighed ligger dybt i den menneskelige natur, også selv om kulturelle mønstre kan sløre det, eller søge at gøre det til et særkende for bestemte kulturer eller religioner. Dyrearten homo sapiens har haft stor succes gennem sin evne til at samarbejde og hjælpe hinanden. Et samfunds udvikling stimuleres af mennesker som gerne giver til hinanden, så bliver der meget mere at give af.

Forresten viser psykologisk eksperimenter at det giver større glæde at at give et beløb bort, end selv at få samme beløb.

lørdag den 28. juli 2012

Piet Hein: Trøste-gruk om frihed

Piet Hein frimærke med super-ellipse og portræt billede

TRØSTE-GRUK  (april 1940)

Den, som taber sin ene handske,
er heldig i forhold til den,
som taber den ene,
kasserer den anden . . .
og finder den første igen.


CONSOLATION GROOK

Losing one glove
is certainly painful,
but nothing
   compared to the pain,
of losing one,
throwing away the other,
and finding
   the first one again.

Piet Hein (Kumbel Kumbell) Gruk / Grook

HVAD ER FRIHED?

Hvad er frihed frihed til?
Til at gøre hvad man vil,
blot man nøje passer på
kun at ville hvad man må.


FREEDOM

Freedom means
you're free to do
just whatever
pleases you;
- if, of course
that is to say,
what you please
is what you may.onsdag den 25. juli 2012

Kig op!

Kvinde med rødt tørklæde kigger op under bøn ved protest demonstration mod Yemens præsident

"A female anti-government protestor, center, wearing a red scarf, looks on while praying with other women during a demonstration demanding the resignation of Yemeni President Ali Abdullah Saleh, in Sanaa,Yemen, Wednesday, April 6, 2011. Defying a deadly government crackdown, tens of thousands of protesters have poured into the streets of a city in southern Yemen in ongoing protests against longtime president Ali Abdullah Saleh". (AP Photo/Muhammed Muheisen)

Kvinde med rødt tørklæde kigger op under bøn ved protest demonstration mod Yemens præsident


mandag den 23. juli 2012

Ja, støv er du, og til støv skal du vende tilbage

Allison Cortson: The Blood Arm

The Blood Arm by Allison Cortson

Dust arrives in our homes as a remnant
of our own existence and degeneration from
decaying particles from our bodies and objects.

Kunstneren Allison Cortson fra Santa Monica har fundet en speciel teknik. Når hun aftaler at lave et portræt, beder hun om nogle måneders støvsugerposer. Støvet sigtes, og bruges som maling til at forme billedet. Derefter forsegles overfladen, så der ikke er noget for eventuelle husstøvmider at komme efter.

Allison Cortson: Eric Descending the Staircase

Eric Descending the Staircase by Allison Cortson

Located in homes, offices, and other human environments, this domestic dust phenotype contains small amounts of plant pollen, human and animal hairs, textile and paper fibers, minerals from outdoor soil, human skin cells and many other particles thrown into that eclectic mix founded from the local atmosphere. Most commonly a nuisance, and the source of much discomfort and symptoms in hay fever sufferers, now is the time for this infinite, commonplace substance to become subject to the attention of art.

Allison Cortson: Eric and his Dust

Eric and his Dust by Allison Cortson

For my series of Dust Paintings I was interested in the fact that matter is mostly empty space and is held together by an observer experiencing it. This concept contradicts our everyday experiences with the world. I wanted to make a model for this concept with my artwork and decided to craft people in their environments out of an ephemeral material, dust.

For these portraits, I photograph the subject in their home. Then over a period of months I collect the dust from their home via their vacuum bags. Dust arrives in our homes as a remnant of our own existence and degeneration from decaying particles from our bodies and objects.

The painting is completed by rendering the subject in a realistic manner with oil paints and the rest of their environment is made solely out of the dust from their home, which I sprinkle on the canvas and manipulate with a brush. When finished the dust is coated with an acrylic sealer.Logo sommerfugl