Logo sommerfugl

lørdag den 26. januar 2008

Heath Ledger: Et offer for benzodiazepiner?

Heath Ledger
Heath Ledger er nu blevet mindet ved en privat højtidelighed holdt af familien. Den 28-årige skuespillers store talent blev jo slukket da han den 22. januar helt uventet døde, og blev fundet i sin seng. De forventelige rygter om bevidst selvmord, narko eller en forbrydelse ser ud til at være helt uden substans. En officiel forklaring afventer retsmedicinerne, men politiet arbejder ud fra en teori om at han døde af en overdosis medicin, taget ved et uheld.

Piller
Han var velforsynet med piller. Flere midler mod angst, uro og søvnløshed blev fundet i lejligheden, fra forskellige læger. Det havde også været helt uansvarligt hvis samme læge havde forsynet ham med en sådan cocktail. De enkelte typer er af en karakter hvor det kræver beslutsomhed at indtage en muligvis livsfarlig overdosis. Men når flere kemikalier på én gang piller ved samme processer i nervesystemet, er virkningerne uoverskuelige, og muligvis voldsomme. En af de virkelig mange kendte bivirkninger er et hæmmet åndedræt, måske kraftigt hæmmet.

Forskellige kilder er ikke helt enige om hvilke tabletter han havde fået udskrevet. Jeg har set følgende benzodiazepiner (der typisk udskrives mod angst og uro) nævnt:
Alprazolam (Xanax)
Endvidere to slags udbredte sovepiller:
Jeg har også set en "lykkepille" (der bruges antidepressivt) nævnt:
Flere kilder fortæller om et antihistamin, der sandsynligvis er udskrevet på grund af sin sløvende virkning:
Listen er nogenlunde ordnet efter hvor skræmmende jeg synes pillerne er.

Ambien
Heath havde tydeligvis søvnproblemer, og fortalte i et interview om en uge med et gennemsnit på to timers søvn i døgnet, og at han vågnede igen efter en time, når han havde taget to sovepiller. Han var meget sikker når han spillede en filmrolle, men i TV interviews virkede han meget urolig og nervøs. I de sidste måneder lukkede han sig meget inde i sin lejlighed. Normalt ville jeg være forsigtig med at tolke disse tegn som udtryk for angst, men det passer påfaldende godt sammen med hans pillearsenal.

Benzodiazepiner er en gruppe af stoffer som påvirker nervesystemets kemi. Den forenklede udgave er at de styrker en naturlig signaldæmpende proces, så aktiviteten hæmmes. Brugt i særlige stressede situationer giver det mening med et midlertidigt hjælpemiddel. Problemet er at midlerne er meget vanedannende. Når den naturlige virkemåde af nervesystemet forstyrres af de fremmede stoffer, reagerer det ved at øge følsomheden. Det vil sige at uden den kunstige dæmpning, er det blevet overaktivt, hvilket netop fremmer angst og uro. Samt en lang liste af andre ubehageligheder.

Der er stor forskel på hvor lang tid der går før et skadet nervesystem reparerer sig igen efter et stop for benzodiazepiner, som skal være gennem meget langsom nedtrapning. Der kan gå årevis, hvor det forbrændte nervesystem giver mere eller mindre slemme oplevelser. I for mange tilfælde meget pinefulde. Jeg har læst en illustrativ betragtning fra en eks-afhængig om at benzoerne ikke skulle være godkendt som behandling, men som torturredskab. Med hvad jeg har set, har jeg fuld forståelse for det synspunkt. Det vil derfor kræve brutale magtmidler at få mig til at udsætte mit nervesystem for sådant.

Det bliver særlig farligt når flere midler kombineres, idet de angriber nervesystemets biokemi på beslægtede, men ikke ens måder. Sovemedicin i kombination med noget andet kan blive kritisk.

De nævnte sovemidler blev udviklet som stoffer der uden at være benzodiazepiner griber ind på samme punkter i nervesystemets biokemi. Det viste sig at påstandene om at de undgik benzodiazepinernes problemer med tilvænning og afhængighed ikke holdt. Farerne er de samme.

Skriget (piller)
Heath Ledger søgte lægerne hjælp for at få ro, og fik ordineret meget udbredte midler. Han blev afhængig, og udviste misbrugeradfærd ved at få lignende midler fra flere læger. Jeg tror at det havde været svært at finde en læge som ikke ville reagere kraftigt mod den samling som han betjente sig af.

Heath Ledger, painting by Vincent Fantauzzo
Dette maleri blev færdigt samtidig med at Heath Ledger døde.


Den norske legeforening (logo)
Desværre er rigtig mange læger uvidende om problemerne. Fornylig er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i Norge, som viste at de praktiserende generelt havde mangelfuld viden om disse piller. Af dem som følte sig påklædt til at svare, var det kun ca. 1/3 som kunne svare rigtigt på de fleste af nogle enkle spørgsmål. Mange spørgsmål havde flere forkerte end korrekte svar, og mange "ved ikke". Det viste sig også at dem som havde en rimelig grundviden om fakta, var mere tilbageholdende med recepterne. Jeg tror at de Norske læger er ligeså "gode" som i andre lande.

Lægemiddelstyrelsen (logo)
Lægemiddelstyrelsen har til lægerne skrevet et cirkulære:
Min begrænsede erfaring omkring sundhedsvæsenets brug af benzodiazepiner har afveget væsentligt fra denne vejledning.


lørdag den 19. januar 2008

Michael Schiavos løfte

Terri Schiavo
Terri Schiavo kollapsede i februar 1990, og iltmangel som følge af hjertestop resulterede i en meget svær hjerneskade. Det lykkedes lægerne at stabilisere hendes krop så hjerte og åndedræt fortsatte. Over 15 år senere blev sondemadningen efter en domstols bestemmelse afbrudt for sidste gang, og to uger senere ophørte de sidste biologiske livsfunktioner.

Michael med Terri Shiavo som 'grønsag'
De 15 år startede med behandlinger og forsøg på at finde tegn på bevidsthed. Men hun vegeterede, og scanninger viste en stærkt degenereret hjerne med store væskesamlinger. Handes mand kæmpede en årelang kamp for at resterne af hans kone kunne få fred. Hendes forældre nægtede at anerkende at deres datter ikke var længere. Det blev til en hård tørn gennem mange retssager og grundlovsstridige politiske indgreb, bl.a. fra præsident George W. Bush. Og en ophedet offentlig debat, hvor mange så det som mord hvis Terris livsfunktioner ikke opretholdtes, hvis hun fik eutanasi, aktiv eller passiv dødshjælp.


Michael Shiavo
Da jeg første gang læste om sagen og dens fakta undrede jeg mig lidt over at Michael Schiavo kæmpede så vedholdende for at hans kone kunne blive erklæret helt død. Det havde jo været enklere at overlade resterne af Terri til hendes forældre, og få gennemført en formel skilsmisse. Så måtte det være op til dem at holde fast i troen på at der var liv. Men nej, det blev en indædt kamp, hvor han måtte lægge ryg til mange hårde beskyldninger.

Terri kunne langt om længe begraves.

Terri Shiavos gravsten

Jeg ser Michaels kontroversielle tekst på gravstenen som udtryk for at det varede 181 måneder før Terris lig fik fred, før han endelig kunne holde sit løfte til hende.

Så vidt jeg har læst har han ikke offentligt fortalt hvilket løfte han holdt. Spekulationer går på om det var ægteskabsløftet, eller et gensidigt løfte om en værdig død.

Det var tydeligvis et meget vigtigt løfte for ham. Stærkt!

I kept my promise


fredag den 18. januar 2008

Befriende snit?

Harnings blog har den 14-årige Andreas skrevet et godt gæsteindlæg om cutting:

Barberblad og blod
Hun er rasende på sine forældre for ikke at høre deres vidunderbarns diskrete råb om hjælp. De ser ikke engang at blodets dryppen fra fingerspidserne bliver til en del af hendes måde at kunne klare hverdagen på. Til sidst flyder minderne sammen med blodet fra en pulsåre.

Struds, hovedet i busken
Som jeg læser historien, søger den noget centralt - at forstå følelser og tanker omkring en situation der sprænger rammerne for hvad mange kan rumme at forholde sig roligt til. Og ja, der er netop brug for at forstå, at forholde sig til hvad der sker i virkeligheden.

Det er netop nødvendigt at forstå fordi det kan være svært at åbne sit sind nok til at kunne rumme.

onsdag den 16. januar 2008

Toner fra himlen - Der var engang

Kai Normann Andersen
Når min kæreste Ingelise satte sig ved klaveret var Kai Normann Andersen en af hendes favoritter. Han satte blandt meget andet musik til den vemodige sang "Der var engang" fra filmen Bolettes brudefærd. Her spillede Bodil Ipsen rollen som en syerske, der i det skjulte længes efter kærligheden, efter at hun er blevet svigtet. Det bliver til en forviklingskomedie hvor Bolette er oppe mod de korrupte sognerødder.

Den sang har Ingelise sunget for mig mange gange.

Bodil Ipsen som Bolette
Solen går ned
Elskende par
vandrer fortroligt
deres dunkle vej
Sødt hånd i hånd.
Ak ja, der var
også en tid,
da der var bud til mig

Der var engang
jeg elsked en
Han kaldte mig
sin øjesten
Den elskovslyst
blev ikke lang
han løb sin vej
Der var engang
Bolettes brudefærd
Lykken så tit
rider med hast
Siden jeg aldrig
mere lykken fandt
Selv om mit håb
falmed og brast
har jeg dog mindet
om en tid, der svandt

Der var engang,
jeg elsked en
Han kaldte mig
sin øjesten
Nu ligger jeg
tit natten lang
og tænker på
Der var engang
Toner fra himlen
Der var engang
jeg tro’de på,
at ønsker man,
så vil man få
Nu visner snart
min ømhedstrang
Alligevel
Der var engang!

Der var engang
jeg elsked en
han kaldte mig
sin øjesten.
Den elskovslyst
blev ikke lang
han løb sin vej.
Der var engang
Tekst: Viggo Barfoed
Musik: Kai Normann AndersenG nøgle
Mens hun havde det godt, var det hyggeligt at høre sangen, udtrykt med hendes klangfulde stemme. Senere blev det til en meget sørgmodig oplevelse, for os begge. Det kunne jeg også mindes da en ven uopfordret sang den i efteråret. Hun plejer ellers ikke synge for mig.

Sammen med mange andre af Kai Normann Andersens kompositioner er sangen trykt i nodebogen Toner fra himlen, som Ingelise var helt vild med da jeg fandt og købte den til hende.

Da vi snakkede om hendes begravelse, ønskede hun at få denne bog med i kisten, sammen med et billede af mig.

Der var engang.


mandag den 14. januar 2008

Nyhed: Fornuft i psykiatrien

Ugeskrift for Læger (logo)
Ugeskrift for Læger fortæller i dag om en nyhed indenfor terapi til selvmordstruede patienter. Det hjælper at tage dem seriøst og uden fordomme, godtage selvmordstanker og forsøg. Fakta er at resultaterne er meget bedre end når patientens tanker om selvmord afvises, ved at gøre et løfte om at lade være til en betingelse for behandling, en terapikontrakt.

Fra artiklen Behandling af suicidalpatienter: Collaborative Assessment and Management of Suicidality:
Behandleren sætter sig i bogstaveligste forstand ved siden af patienten for i dialog med denne at undersøge suicidaliteten. Denne undersøges ikke primært som symptom på en underliggende psykisk lidelse, men snarere som en tilstand i sig selv.

For at forstå suicidalitetens indflydelse på patienten må behandleren godtage selvmordstanker eller aktuelle selvmordsforsøg som patientens eneste kendte eller brugbare løsning på at komme ud af en tilsyneladende ubærlig lidelse. Det drejer sig for behandleren om fordomsfrit at sætte sig ind i, hvad der psykologisk »virker« i det at være suicidal. Med behandleren som therapist-participant skabes der mere lydhørhed over for spørgsmålet om, hvorvidt patienten fortsat anskuer selvmordet som »den bedste løsning« - specielt efter at andre løsningsforslag er blevet bragt på bane. Patienten skal ikke først indvillige i en »ingen selvmordshandling igen«-kontrakt som »adgang« til behandling. At selvmordet er en mulighed anfægtes ikke, men sættes til debat.
Jeg må sige at jeg blev lidt forundret over at det skal være en nyhed at det er bedre at tage patienternes tanker seriøst. Min tro var at det var basal psykologi.

Det glæder mig at psykiatrien når frem til den holdning som jeg står for på denne blog.


søndag den 13. januar 2008

Jeg svæver på bølger af vinde

Nanna Svendsen, og en tegning

Her er et sødt digt, skrevet af den 16-årige Nanna Svendsen en oktober-eftermiddag i 2007:
Susabri
Jeg svæver på bølger af vinde,
vinde der stryger over markens gyldne korn.
Solen farver himlen orange,
farver landskabet med tryghed og glæde.
Børnene smiler med deres yndige æblekinder,
deres øjne stråler af lykkelige minder.
Jeg svæver som en farvestrålende sommerfugl,
mens mit hjerte banker af en vidunderlig følelse.
Ved sengetid læste Nanna højt for sin mor, som værdsatte det positive digt. Det var sådan Nannas liv skulle have været. Med lykke og lethed.

Nanna Svendsen

Efter det smukke godnat trak Nanna sig tilbage til sit værelse. Samme nat tog hun nogle sløvende piller, og kvalte sig i et sjippetov. Det var en forfærdelig oplevelse for hendes mor at finde sin dejlige datter død næste morgen.

Borderlineforeningen (logo)
Hun fortæller lidt i trådene "Selvmord" og "Min datter har begået selvmord i nat", startet samme dag på Borderlineforeningens forum, og senere en gribende beretning "Den værste dag i mit liv". Hun ville gøre alt for at have sin datter hos sig igen.

Borderline
Trods sin kærlige mor valgte datteren at opgive sin hårde kamp med borderline og socialfobi, hvor kommunens hjælp manglede. Den sidste dag blev en af de gode, hvor mor og datter hyggede og snakkede, og med det digt, der blev det tætteste Nanna kom på et afskedsbrev. Det fortæller idealistisk om en tryg og glad verden, som hun kun kunne nå i glimt. Længslen blev for tung.

Sommerfuglen fløj.


Mindeside:

Logo sommerfugl