Logo sommerfugl

lørdag den 26. januar 2008

Heath Ledger: Et offer for benzodiazepiner?

Heath Ledger
Heath Ledger er nu blevet mindet ved en privat højtidelighed holdt af familien. Den 28-årige skuespillers store talent blev jo slukket da han den 22. januar helt uventet døde, og blev fundet i sin seng. De forventelige rygter om bevidst selvmord, narko eller en forbrydelse ser ud til at være helt uden substans. En officiel forklaring afventer retsmedicinerne, men politiet arbejder ud fra en teori om at han døde af en overdosis medicin, taget ved et uheld.

Piller
Han var velforsynet med piller. Flere midler mod angst, uro og søvnløshed blev fundet i lejligheden, fra forskellige læger. Det havde også været helt uansvarligt hvis samme læge havde forsynet ham med en sådan cocktail. De enkelte typer er af en karakter hvor det kræver beslutsomhed at indtage en muligvis livsfarlig overdosis. Men når flere kemikalier på én gang piller ved samme processer i nervesystemet, er virkningerne uoverskuelige, og muligvis voldsomme. En af de virkelig mange kendte bivirkninger er et hæmmet åndedræt, måske kraftigt hæmmet.

Forskellige kilder er ikke helt enige om hvilke tabletter han havde fået udskrevet. Jeg har set følgende benzodiazepiner (der typisk udskrives mod angst og uro) nævnt:
Alprazolam (Xanax)
Endvidere to slags udbredte sovepiller:
Jeg har også set en "lykkepille" (der bruges antidepressivt) nævnt:
Flere kilder fortæller om et antihistamin, der sandsynligvis er udskrevet på grund af sin sløvende virkning:
Listen er nogenlunde ordnet efter hvor skræmmende jeg synes pillerne er.

Ambien
Heath havde tydeligvis søvnproblemer, og fortalte i et interview om en uge med et gennemsnit på to timers søvn i døgnet, og at han vågnede igen efter en time, når han havde taget to sovepiller. Han var meget sikker når han spillede en filmrolle, men i TV interviews virkede han meget urolig og nervøs. I de sidste måneder lukkede han sig meget inde i sin lejlighed. Normalt ville jeg være forsigtig med at tolke disse tegn som udtryk for angst, men det passer påfaldende godt sammen med hans pillearsenal.

Benzodiazepiner er en gruppe af stoffer som påvirker nervesystemets kemi. Den forenklede udgave er at de styrker en naturlig signaldæmpende proces, så aktiviteten hæmmes. Brugt i særlige stressede situationer giver det mening med et midlertidigt hjælpemiddel. Problemet er at midlerne er meget vanedannende. Når den naturlige virkemåde af nervesystemet forstyrres af de fremmede stoffer, reagerer det ved at øge følsomheden. Det vil sige at uden den kunstige dæmpning, er det blevet overaktivt, hvilket netop fremmer angst og uro. Samt en lang liste af andre ubehageligheder.

Der er stor forskel på hvor lang tid der går før et skadet nervesystem reparerer sig igen efter et stop for benzodiazepiner, som skal være gennem meget langsom nedtrapning. Der kan gå årevis, hvor det forbrændte nervesystem giver mere eller mindre slemme oplevelser. I for mange tilfælde meget pinefulde. Jeg har læst en illustrativ betragtning fra en eks-afhængig om at benzoerne ikke skulle være godkendt som behandling, men som torturredskab. Med hvad jeg har set, har jeg fuld forståelse for det synspunkt. Det vil derfor kræve brutale magtmidler at få mig til at udsætte mit nervesystem for sådant.

Det bliver særlig farligt når flere midler kombineres, idet de angriber nervesystemets biokemi på beslægtede, men ikke ens måder. Sovemedicin i kombination med noget andet kan blive kritisk.

De nævnte sovemidler blev udviklet som stoffer der uden at være benzodiazepiner griber ind på samme punkter i nervesystemets biokemi. Det viste sig at påstandene om at de undgik benzodiazepinernes problemer med tilvænning og afhængighed ikke holdt. Farerne er de samme.

Skriget (piller)
Heath Ledger søgte lægerne hjælp for at få ro, og fik ordineret meget udbredte midler. Han blev afhængig, og udviste misbrugeradfærd ved at få lignende midler fra flere læger. Jeg tror at det havde været svært at finde en læge som ikke ville reagere kraftigt mod den samling som han betjente sig af.

Heath Ledger, painting by Vincent Fantauzzo
Dette maleri blev færdigt samtidig med at Heath Ledger døde.


Den norske legeforening (logo)
Desværre er rigtig mange læger uvidende om problemerne. Fornylig er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i Norge, som viste at de praktiserende generelt havde mangelfuld viden om disse piller. Af dem som følte sig påklædt til at svare, var det kun ca. 1/3 som kunne svare rigtigt på de fleste af nogle enkle spørgsmål. Mange spørgsmål havde flere forkerte end korrekte svar, og mange "ved ikke". Det viste sig også at dem som havde en rimelig grundviden om fakta, var mere tilbageholdende med recepterne. Jeg tror at de Norske læger er ligeså "gode" som i andre lande.

Lægemiddelstyrelsen (logo)
Lægemiddelstyrelsen har til lægerne skrevet et cirkulære:
Min begrænsede erfaring omkring sundhedsvæsenets brug af benzodiazepiner har afveget væsentligt fra denne vejledning.


4 comments:

tosommerfugle sagde ...

Foreløbige toksiologiske meldinger tyder ikke på at han døde af en overdosis. At han ikke med eller uden hensigt havde indtaget mængder der kunne forgifte ham.

Min tanke da jeg så det var "netop". Med et allerede beskadiget nervesystem, skal der ikke overdoseres for at der kan opstå kraftige reaktioner.

Og der skal ikke meget til for at medicinindustriens produkter kan have overraskende interaktioner i et nervesystem der er fucked up. Jeg har selv set hvordan bare paracetamol (Panodil) kunne give voldsom hovedpine hvis det blev taget indenfor samme spand på ca. 4 timer som benzodiazepiner.

Anonym sagde ...

Alle disse medikamenter. Hvor var hans mentor? Satte han blot sin lid til systemet og tog hvad de gav ham?

Selvom han havde råd til alt det jeg ville ønske jeg havde råd til for at bekæmpe angst og stress, så var han tilsyneladende slet ikke bevidst om andre veje end de gængse.

Han må, som så mange andre, have været ensom af h.. til.

Der er en tendens...Britney og Amy...de mangler livsguider. I stedet er de omgivet af fjolser der hellere vil at de fylder sig med lort så de kan tjene nogen flere penge på dem. Ja, og tænk på hvor meget de tjener når de dør!!

Tanken om at støtte dem i at drosle ned i stedet er utænkelig, og de familiære relationer kan svært trænge igennem fordi disse unge ofte samtidig er inde i et oprør.

...

tosommerfugle sagde ...

Så vidt jeg har læst om hans sidste uger, ligner det ganske rigtigt udpræget ensomhed. Han trak sig tilbage i en dyr lejlighed næsten uden indretning, gik på gaden eller hang på caféer m.v.

Men han trak sig selv tilbage fra mennesker, der rakte ham en hånd. Jeg ser en socialangst som en mulighed. Og det er jo svært at få lov til at hjælpe nogen som ikke tager imod.

Et stort problem med benzo m.v. er at de virker så pokkers godt i starten. Altså bliver det til en oplevelse af at de er løsningen - også efter at virkningen er druknet i tilvænning, og pillerne bliver en nødvendighed for blot at holde sig fra at eksplodere.

Så mit gæt er at han er begyndt at blande flere læger ind i at udskrive recepter, når en af dem begyndte at holde igen.

Individualisme er jo i høj kurs, så en mentor kommer sjældent ind i billedet, undtagen for dem som selv søger og finder én.

Endnu en berømthed som ikke overlevede sit eventyr med en heftig medicin-cocktail er i øvrigt Anna Nicole Smith, der døde for næsten et år siden.

En del af problemet er også at f.eks. heroin er en nem sag at afvænne sig fra, sammenlignet med hvad nogen af dem som får en lægeordineret benzodiazepin-afhængighed lander i. Men det kaldes ikke for narkomani når det er godkendt dope.

tosommerfugle sagde ...

Den officielle melding lyder på at Heath Ledger døde af en forgiftning ved at blande følgende typer medicin:

Xanax (alprazolam)
Restoril (Temazepam)
Valium (Diazepam)

OxyContin (Oxycodone)
Vicodin (Hydrocodone)

Donormyl (Doxylamine)

Det var altså "kun" 3 af de 4 slags benzodiazepiner, men til gengæld kombineret med to slags stærke smertestillende piller. Disse midler forstærker hinandens bedøvende virkning. Midlerne rammer både centralnervesystemet og åndedrættet. En livsfarlig blanding.

Drugs That Killed Heath Ledger Could Be in Your Home

Logo sommerfugl