Logo sommerfugl

lørdag den 31. december 2011

Godt nytår! - i Dødens selskab...

Vimeo: Tigan&Death from Denis

Simpals: Tigan
Med inspiration fra den satiriske eventyrnovelle Ivan Turbincă har animationsgruppen Simpals et projekt med en munter tegnefilm. En sigøjner (Tigan) fra Moldova ikke er bange for døden. Her er en stump hvor han fejrer et festligt nytår, og drikker døden under bordet. Skål!

Godt nytår!

fredag den 30. december 2011

En kurre på tråden

Sukkersøde småkager, han taler i dåsetelefon

❤ I Love You ❤

Kærligheds sukkerkager, hun lytter til dåsetelefon, med hjerte-kurre på tråden


Søde kager, dåsetelefon, hører hun ham gennem hjertet?

Mon tegneren af det sukkersøde motiv tænkte over at sådan en kurre på tråden ville hindre enhver kommunikation? Han siger ét, og hun hører noget andet. Måske hvad hun gerne vil høre.


torsdag den 29. december 2011

Carry-on bagage

Vlieger & Vandam - Guardian Angel handbag - Gun

Vlieger & Vandam - Guardian Angel handbags
The Guardian Angel bags narrate of the increasing violence and crime in the media, objectifying our addiction to fear. The first series of Guardian Angel bags were made of second-hand handbags and wool felt embossed with distinct silhouettes of handguns and kitchen knives reminiscing of Hitchcock’s iconographic thriller Psycho. In 2002 they were an instant hit in the media and in 2005 the MoMA Museum of Modern Art in New York included a Guardian Angel bag in their exhibition ‘Safe, Design Takes On Risk’. In 2006 MoMA added a Guardian Angel bag to its permanent collection.

Vlieger & Vandam - Guardian Angel håndtaske - Knife

Rihanna på rejse med pistol-taske:

Rihanna with Vlieger & Vandam 'Guardian Angel' handbag

Også med krucifiks til exorcister:

Vlieger & Vandam - Guardian Angel handbag - Crucifix


onsdag den 28. december 2011

Sammenhæng mellem selvmord og rygning

At storrygere belaster deres helbred, og i gennemsnit har kortere liv på grund af alvorlige sygdomme, er velkendt. Selv producenterne af cigaretter er holdt op med at modsige denne effekt af rygning. Selvfølgelig er der også andre risikofaktorer, som luftforurening, men rygning indebærer at indånde svært forurenet luft, med en stor mængde ultrafine partikler.

Ron English: Tramp Clown Boy -- Rygende dreng som vagabond-klown
Tramp Clown Boy by Ron English

Hvad der er mindre velkendt er at rygning er forbundet med en betydeligt øget selvmordsrate. Sammenlignet med ikke-rygere har omkring 3 gange så mange rygere selvmordstanker, eller forsøg på selvmord. Effekten stiger med stigende forbrug af cigaretter, og falder efter stop for rygning. Selv om selvmord dog kan siges at høre til de mindre risikofaktorer ved rygning, er det interessant at overveje hvoraf sammenhængen kommer.

Ryger-hoste, sygdom, død - trykt på tændt cigaret


Selvmord er normalt resultatet af mange forskellige faktorer, så det er en overforenkling at ville påstå at en person begik selvmord på grund af en enkeltstående ting. Rygning kan altså ikke være den direkte årsag til selvmord. Nogle strøtanker omkring mere eller mindre plausible indirekte koblinger mellem rygning og selvmord følger.

Warning: Smoking causes impotence

Alvorlige sygdomme som lungekræft eller rygerlunger kan være anledning til selv at afslutte sit liv, i stedet for at insistere på at få alle sygdommens hæslige oplevelser med i et langstrakt forløb. Her er der en tydelig indirekte sammenhænge, hvor der også ses store ønsker om at få aktiv dødshjælp. Så velbegrundede selvmord holdes dog udenfor undersøgelserne.

Stigmatisering af rygere kan sammen med stigende grad af eksklusion og forhindringer være med til at gøre livet surt. Hvis en aktivistisk ryger som Klaus Kjellerup havde haft fat i sammenhængen mellem rygning og selvmord, er jeg bange for at han havde hylet over mobningen og rygeforbud som en central årsag. Jeg tror dog at der skal være betydelige problemer i forvejen for at den samfundsmæssige modstand fører til at en ryger hellere vil dø. Derfor ser jeg kun en meget lille sammenhænge her.

Cigaretpakker udformet som ligkiste

Kampen for at holde op med at ryge kan i sig selv være en belasning, med øget stress. Forsøg på at lette processen med medicin er i sig selv en risikofaktor, da alle former for psykofarmaka kan have utilsigtede virkninger på balancen i hjerne og psyke. Jeg vil forvente at risikoen her primært er at genoptage rygningen, i stedet for selvmord.

Selv om undersøgelserne forsøger at korrigere statistikkerne for andre faktorer, som fysiske og psykiske sygdomme, er det usikkert at gå ud fra "alt andet lige". Jeg kunne forestille mig at nogle rygere allerede havde en mindre stabil psyke, før de gik ind i det stofmisbrug som nikotin-afhængighed udgør. Nogen afgørende forklaring ser jeg heller ikke her, en sådan antagelse ville i sig selv være en stigmatisering af rygere.

Koblingen mellem rygning og psykiske sygdomme er mere kompleks. Rygning er mere udbredt blandt mennesker i kontakt med psykiatrien. På den ene side er nikotinens virkning på hjernen i sig selv en stress-faktor. En cyklus med abstinens-symptomer afløst af hyppige nikotin-fix, som cigaretter eller nikotin-tyggegummi, giver mindre overskud til at få ro i sindet. På den anden side giver hvert fix et lille kick, som opleves som en grund til at holde fast i afhængigheden, en følelse af "kontrol".

Kiss My Ash, askebæger som røde læber

Nogle rygere kan føle et ubehag ved sig selv og deres dårlige vane, mærker hvordan det præger deres krop og miljø. Dette er dog usandsynligt som baggrund for selvmord, den meget mere nærliggende løsning er jo at holde op med at ryge. Talemåden om rygning som "langsomt selvmord" gælder ikke her.

Jeg tror at den mest sandsynlige sammenhænge er at den "narkotika" som nikotinen er, stresser hjerne og psyke. Denne forklaring styrkes af at undersøgelserne viser mindre risiko for selvmord efter rygestop. Det er forresten også interessant her at det ser ud til at rygere lettere bliver afhængig af hårdere stoffer, som må kunne indgå i den "vante" cyklus med abstinenser og "behovet" for et nyt fix. Også ved de forbudte former for stofmisbrug ses der en øget selvmordsrate.

Lille ryger-pige med cigaret

Statistikker om risikofaktorer skal som altid tages med et gran salt. Selv om rygere har en betydeligt øget selvmordsrisiko, er grundlaget jo at der ikke er ret mange selvmord. Heller ikke storrygere begår selvmord i stort tal, men statistikkerne peger på en noget større gruppe som har det skidt med sig selv. Det fortjener heller ikke rygere.


mandag den 26. december 2011

Nu må det briste eller bære

Ged på piedestal, med snor (løkke) om halsen


"There are primitive animal instincts lurking in our own depths, waiting for the chance to slide past a conscious moment. The sculptures I create focus on human psychology, stripped of context and rationalization, and articulated through animal and human forms. On the surface, these figures are simply feral and domestic individuals suspended in a moment of tension. Beneath the surface they embody the impacts of aggression, territorial desires, isolation, and pack mentality."

Hare springer fra væg, med snor (løkke) om halsensøndag den 25. december 2011

Farten dræber - hold den gående!

"Farten dræber" er en påstand som mange kampagner forsøger at udbrede. Hensigten er at få folk til at sætte farten ned, og dermed undgå at blive fanget af manden med leen, døden. Et paradoks her er at den farligste hastighed ser ud til at være lige under 3 km/t eller 0,82 m/s. Dem med hurtigere ganghastighed har meget mindre risiko for at blive indhentet af manden med leen.

En ganghastighed på næsten 5 km/t, eller 1,36 m/s, synes at være hurtigt nok til at undgå døden. Manden med leen trisser altså stille og roligt afsted. Ikke meget kapløb dér!

Grim reaper - Manden med leen - Døden

En australsk undersøgelse af 1705 mænd over 70 år har kikket på hvor hurtigt de gik, og hvor mange af de gamle mænd der døde indenfor en 5-års periode. Projektet var en del af det arbejde som The Concord Health and Ageing in Men Project (CHAMP) laver for at forske i helbredet hos ældre mænd. Grundtanken bag at sammeholde ganghastighed og dødelighed er at langsom gang typisk er et tegn på svagelighed, og derfor er det egentlig logisk at der ingen dødsfald var blandt dem med normal ganghastighed.

På den anden side ser jeg det også som illustration af værdien ved at "holde sig igang". Selv om et aktivt liv ikke garanterer at det bliver langt, gør det en stor forskel for ældre om de "går i stå". Lænestolen er meget farligere end farten, også selv om knoglerne knager.

Gammel mand med stok

Op med farten, og lev længere!


Logo sommerfugl