Logo sommerfugl

lørdag den 30. april 2011

Telefonrådgivning med vejledning omkring at dø

Telefonrådgivning
Den britiske hjælpeorganisation Compassion in dying planlægger at åbne en telefonrådgivning om tre uger. Formålet er at hjælpe døende og deres pårørende gennem de svære valg i livets sidste fase. Fokus er tænkt til at være emner som den døendes rettigheder, livstestamente, vejledning i at få nedskrevet sine ønsker til behandling (eller ej), og måske at give en nærtstående fuldmagt til træffe disse beslutninger, når og hvis den døende ikke længere er i stand til selv at administrere sin vilje.

Dette lyder som en rigtig god hjælp, et tilbud om at snakke med nogen som ved hvilke muligheder der er. Det er jo en tid hvor svarene ikke er selvfølgelige.

Organsisationen blev i 2007 oprettet af en anden hjælpeorganisation, Dignity in Dying, der laver aktivist-arbejde omkring at udvide og forsvare døende menneskers rettigheder. Herunder at det skal være lovligt at få hjælp til at afkorte dødsprocessen, aktiv dødshjælp.

Denne kobling inspirerede tabloid-avisen Daily Mail til en sensationlistisk artikel, med mange påstande om at det skulle handle om at give patienterne hjælp og vedledning til at dø hurtigere, og masser af luft til at modstandere af aktiv dødshjælp lufter deres forargelse over at give døende mennesker bedre muligheder for at selvbestemmelse i deres sidste tid.
Det vil f.eks. sige uimodsagte påstande om at hjælpetelefonens målsætning skulle være at afkorte de døendes liv. Det er desværre alt for typisk at indædte modstandere af at lade døende mennesker bestemme noget som helst selv, får frit rum til misvisende propaganda. Det ses jo også her i Danmark, bl.a. i Det Etiske Råd.

Compassion in Dying har altså måttet skrive deres svar på deres egen hjemmeside:
De vil netop ikke give information om hvordan et liv kan afsluttes, men vil jo på den anden side snarere være forstående end skælde ud, hvis nogen ringer ind med tanker i den retning.

Sarah Wootton
Under ledelse af Sarah Wootton opstår rådgivningen som reaktion på at de har modtaget tusinder af opringninger og emails med spørgsmål om døendes juridiske rettigheder. Jeg tror at sådan en rådgivning også kunne være gavnlig i Danmark, for der er desværre alt for mange der først tænker tankerne når det er ved at være for sent.

Der er brug for at vi bliver bedre til at forberede os på hvordan vil vil dø, og undgå at den sidste tid præges af at der ikke blev snakket om tingene, i fred og ro, mens tid var. Intensivafdelingen er et dårligt sted til dette.


fredag den 29. april 2011

Hvorfor flere selvmord ved mere "lykke"?

En ny artikel på Videnskab.dk sætter fokus på et paradoks som jeg også selv har overvejet af og til.

En naiv forventning kunne jo være at lande, der scorer højt i de forskellige undersøgelser af befolkningens "lykke", ville have tilsvarende færre selvmord. Sådan er det ikke, der er endda en tendens til det modsatte. Selv om denne gerne overdrives når der skal skrives i medierne, er den dog påfaldende nok til at fortjene nærmere analyse.

Hånd og sommerfugl

Et problem er dog dårlig oversættelse til dansk. Det engelske ord "happiness" dækker meget bredere end det danske "lykke", og en bedre oversættelse ville her være "tilfredshed". Altså tilfredshed med tilværelsen. Eller selvtilfredshed, da undersøgelserne mest baserer sig på hvad folk selv fortæller. Men det ændrer jo ikke på det tilsyneladende paradoksale i at de mindre tilfredse lande gennemgående har færre selvmord.

En række forskere ved det engelske University of Warwick har analyseret sammenhængen mellem lykke og selvmord gennem statistikker for amerikanske stater. Her tegner samme mønster sig, og med mindre risiko for at store kulturelle forskelle i indberetning af selvmord forvrider tallene.

Som omtalt i en pressemeddelelse:
offentliggør de nu et videnskabeligt skrift med deres overvejelser:
Som titlen antyder fokuserer deres spekulationer på at paradokset kan forklares gennem kontrasten i forhold til lykkelige/tilfredse omgivelser, hvor deprimerede individer føler sig så meget desto mere ensomme. Når det føles helt håbløst at nå "op" til omgivelserne, bliver udvejen oftere en flugt gennem selvmord.

Jeg tror bestemt at denne forklaringsmodel kan holde et stykke ad vejen, men har dog også tænkt på en anden vinkel.

Når mennesker udtrykker tilfredshed med deres livssituation ("lykke") er det udtryk for at tilværelsen ikke er en kamp. Selv om ikke alt er perfekt, er det at klare sig ikke nogen sejr. Med Maslow-pyramidens basale behov dækket, stigerne kravene til at "have succes" stærkt. Forventningen bliver at skulle yde "noget ganske særligt" på et område, det er ikke godt nok "bare" at være halvgod til nogle ting, og måske småkikset på andre områder.

advertising amy: dismembered 17/365

Tilværelsen bliver betydeligt mere kompliceret når den ikke handler om at opfylde nemt overskuelige behov. Og der kommer til at mangle "øvelse" i at tage en kamp når vilkårene ikke er nemme. Langt de fleste problemer kan klares for den der sidder med den basale selvtillid "jeg kan", har opnået denne gennem træning.

Men den livsnødvendige modgang (!) giver en lavere score når der måles på hvor nemt livet går, altså mindre af hvad nogen kalder for "lykke".

Den der sidder i en krise, og godt ved at livet kan gå videre bagefter, tænker sjældent på selvmord. Men uden denne viden skal der ikke store forhindringer til for at tanken melder sig.


torsdag den 28. april 2011

Enkelt-billet til Colombia ved behov for dødshjælp

Logo: Corte Constitucional de Colombia
En principiel dom blev i 1997 afsagt af forfatningsdomstolen i Colombia. Det er ikke kriminelt for en læge at hjælpe en alvorligt lidende patient med at dø, selvfølgelig med informeret samtykke og efter entydigt ønske. Det er ikke i modstrid med grundlovens krav om beskyttelse af liv, og kan slet ikke sammenlignes med at "nogen" beslutter sig for hvem der "bør" aflives, ud fra deres egne kriterier. Eugenik, f.eks.

Dommerne konkluderede at retten til liv ikke er udtryk for at livet er en pligt, men til gengæld har den implicitte forudsætning at livet kan leves under værdige vilkår, og altså ikke blot som biologisk eksistens. At nogle menneskers religiøse uenighed her ikke kan være udslaggivende for andre.

Da det er en absolut ret for et menneske selv at måtte afslutte et ubærligt liv, kan det ikke være forbudt med lægens hjælp hertil. Det helt centrale er patientens ønsker, og evne til selvstændigt at træffe en beslutning. Lægen må selvfølgelig ikke have andre motiver end at hjælpe patienten, og ikke have alternativer der kunne sikre patientens værdighed til det sidste.

Colombia flag som sommerfugl
For første gang er en udlænding nu på vej til at benytte sig af disse humane vilkår. Altså ser det ud til at Colombia, på lignende vilkår som Schweiz, kan blive et godt rejsemål for mennesker med behov for en lidt hurtigere død end hvad en svær sygdom tilsiger. Aktiv dødshjælp er en meget pænere måde end selv at arrangere et brutalt selvmord.


PRESS RELEASE

Last Wish Granted, the Colombian organization that has been quietly referring their members in Colombia to physicians for end of life consultations, has accepted their first international member for a medical referral.

Last Wish Granted follows the guidelines put in place by the Constitutional Court of Colombia’s C-239-97 decision which disallows criminal penalties to physicians who have medically assisted a patient to die if the terminal patient has expressed his unequivocal wish to die.

Asked about the legality of accepting foreign nationals into their membership ranks, Carlos Martel, Director of Last Wish Granted, says, “For years, Colombia has been a destination of choice for patients who take advantage of its excellent practitioners and superior medical infrastructure. No one has to be a Colombian national to take advantage of those services and they don’t have to be for these either, specially since the Constitutional Court did not address the nationality of the terminal patient in their landmark 1997 decision. It is simply not an issue.”

In order to be referred to a physician for a consultation, you are required to be a member of Last Wish Granted, send a complete medical history about your actual medical condition, and, be accepted by the physician for a consultation.
For further inquiries, write to: ContactLWG@yahoo.com

—Carlos Martel, Director, Last Wish Granted
tirsdag den 26. april 2011

Koncis guide til politisk spin

Hvis du gentager
en løgn tit nok,
bliver den til sandhed
POLITIK

Mogul graffiti: If you repeat a lie often enough, it becomes (truth)/POLITICS

IF YOU REPEAT A
LIE OFTEN ENOUGH,
IT BECOMES TRUTH
POLITICS

Dette er selvfølgelig ikke nogen nyhed for politikere og deres spindoktorer, der netop meget systematisk hævder at virkeligheden virkelig er som deres politiske syn, og alt for ofte får andre med på at diskutere ud fra et spin - også uden solid dokumentation for "problemets" omfang og om det i det hele taget kan siges at være eksisterende.

Til gengæld foreslår de tung signalpolitik, hvor det er svært at se andre effekter end foregiven handlekraft, afsporing af debat, og måske direkte dæmonisering. Medierne leger meget gerne med, ved at trompetere spin ud for fuld kraft, mens mere seriøs debat er for kedelig til at få sendetid.

Logo sommerfugl