Logo sommerfugl

tirsdag den 31. maj 2011

Tag med en tur til døden

Kranie-silkekjole af Charlotte Sparre

Tag med en tur til døden -
der færdes ingen drømme her
i rummet uden vægge
der ligger badet i mørke
som ikke er mørke men bare en tilstand
uden form og temperatur
ingenting er koldt
og ingenting er varmt.

Tag med en tur til døden -
her får man aldrig mareridt
og ingen rejser trækker lysende baner
gennem mørket som ikke er mørke,
for hvorfor skulle man rejse
når alting her er ens
og dimension et tomt begreb.

Tag med en tur til døden -
glem alt om hvad du var og ville
her er ingen syner
og ingen til at elske
eller flænse dig med kys.

Michael Strunge


Michael Strunge, 1985

Mødet med døden er et tema i flere af de digte som Michael Strunge nåede at skrive, før han selv besluttede sig for at møde døden. Intetheden i døden, når han nu ikke kunne være ufødt. Ingen drømme, ingen mareridt, ingen kys. Men han kunne flyve, han var væbnet med vinger.


mandag den 30. maj 2011

Jean-François Millet: Døden og Brændehuggeren

Jean-François Millet - Døden og Brændehuggeren

La Mort et le bûcheron
Døden og Brændehuggeren
Jean-François Millet, 1858-1859

Glyptoteket hænger denne kunstneriske fremstilling af døden. Selv om billedet opstod som illustration til en fabel af Jean de La Fontaine, har Millet malet billedet ind i sin egen tid. En socialrealistisk vision af døden og en hårdt arbejdende fattig gammel mand, træt efter en lang dag, et langt liv.

Symbolikken er, ligesom i mange andre af datidens malerier, meget eksplicit. Uden større analyse må den umiddelbare tolkning være at det lakker mod enden, både dagen og brændehuggerens liv. Han har givet slip på sit livs tunge byrde, og Døden kom ilende i skumringen. Manden med leen har end ikke brug for sin symbolske le. "Så er det fyraften, slut med at knokle, kom her". Tiden flyver; timeglasset har vinger. Manden fik en hurtig død, i stedet for at et langtrukkent dødsleje i natlampens flakkende skær.

Lidt pludseligt, og netop i kraft af dette en forholdsvis venligsindet død i sin lyse kåbe. Det kunne have været meget værre. Selvfølgelig kan der fantaseres over at den fattige gamle mand kunne have fået andre livsvilkår, uden at skulle arbejde hårdt lige til sin død, men sådan var tiden ikke for proletariatet.

Billedet har en klar parallel i det senere maleri "Aften. Den gamle kone og døden" af den danske kunstner L.A. Ring.


søndag den 29. maj 2011

Erik Henningsen: Summum jus, summa injuria - Barnemordet

Ved "Det Moderne Gennembrud" i slutningen af 1800-tallet begyndte litteratur og malerkunst at sætte fokus på virkelighedens verden, udenfor overklassens og borgerskabets egne cirkler. Socialrealistiske værker tjente til at slå revner i det klasseskel der gjorde almuens vilkår "usynlige" for de mere velbjergede. Et godt eksempel herpå er dette genrebillede:

Summum jus, summa injuria - 'Barnemordet' - Den højeste ret, den største uretfærdighed - Erik Henningsen, 1886

Summum jus, summa injuria. Barnemordet
Den højeste ret, den største uretfærdighed
Erik Henningsen, 1886

Tolkning og analyse af kunstværker er jo altid noget der afhænger af betragterens egne erfaringer og værdier, men med sin titel gør Erik Henningsen det meget klart hvilken tragisk historie han søger at illustrere. Langt ude på landet har den fattige unge pige dræbt sit lille barn. Det kunne ikke skjules, og nu er hun i myndighedernes kløer. Liget er ved at blive gravet op fra den golde hede, hvor embedsmændene ellers ikke sætter deres støvler.

Herredsfogeden tænker vist mest på ikke at få sin fine uniform smudset til, mens en fuldmægtig optager rapport, og betjenten fastholder den unge kvinde. Kun hunden er i kontakt med den skyldige, som står til allermindst 10 år i tugthus med hårdt tvangsarbejde - hvis hun da ellers overlever så længe under de elendige forhold. Forbrydelsen straffes efter lovens bogstav. Det kalder nogen for retfærdighed. "Den højeste ret" - eller på latin "summum jus". Sproget latin er her symbol på de uddannede, de "fine".

Moderen, der måtte redde sit nyfødte barn ved at dræbe det - Udsnit fra Barnemordet
Når Erik Henningsen med sin titel kalder det for "den største uretfærdighed" (summa injuria) tager han klart den fattige piges parti. Hvad var hendes situation? Et barn udenfor ægteskab, en "horeunge", var en meget alvorlig overtrædelse af de uskrevne love for "anstændig opførsel". Straffen var fordømmelse, social eksklusion. En "falden pige" kunne få meget svært ved at finde arbejde eller ægtemand.

Hun havde ingen mulighed for at give sit barn forsvarlige vilkår. Resultatet kunne være død af underernæring og infektioner i løbet af nogle måneder. Hvis det skulle lykkedes at overleve med barnet, ville det få del i samme brutale eksklusion, samme knusende straf som moderen.

Måske gjorde hun det mest kærlige for sit nyfødte barn ved at afkorte dets liv? Og måske er tugthuset ikke en værre straf end landsbyens. Et anstændigt samfund havde selvfølgeligt været bedre, men ville være en utopi i forhold til den konkrete virkelighed.


torsdag den 26. maj 2011

Vladimir Kush: Always Together

The closer we remain,
the further we drift apart.

The further we drift apart,
the closer we remain.

Always Together by Vladimir Kush


Always Together

Moving apart and coming together, two blades of a pair of scissors are the symbol of the union of a man and a woman, now meeting in love, now parting in quarrel.

One of characters of the comedy “Merry Wives of Windsor” by Shakespeare says, “I will marry her, sir, at your request; but if there be no great love in the beginning, yet heaven may decrease it upon better acquaintance, when we are married and have more occasion to know one another; I hope, upon familiarity will grow more contempt: but if you say, ‘Marry her,’ I will marry her; that I am freely dissolved, and dissolutely.” (Act I, Scene i.)

This pendulum of feelings can develop into a furious dance of a steel pair leaving behind them stacks of cut love letters.onsdag den 25. maj 2011

Hvor der er hjerterum er der husrum?

Husrum med hjerterum?

Det gamle ordsprog om hjerterum og husrum må mere betegnes som en opfordring, end som en regel. Det er jo langt fra selvfølgeligt - eller bare "normalt" - at give akut hjælp med husrum, også selv om der kunne være god plads. Tværtimod er fokus på hvordan "de" kan smides så langt ud som muligt. Hjerterummet forvitrer.


mandag den 23. maj 2011

Som påfugløje flagrer de omkring

Påfugleøje

VI

Som påfugløje flagrer de omkring,
jeg tror jeg går i paradisets have,
mens haven synker ned i ingenting,
og ordene, der før var til at stave,

opløser sig i falske øjepletter,
dukatfugl, terningfugl og Harlekin,
hvis gøglerord om kiselhvide nætter
forvandler dagens lys til måneskin.

Her gror de stikkelsbær- og slåenbuske,
som ligegyldigt hvilke ord du spiser
gør livet sommerfuglelet at huske.

Skal jeg måske forpuppe mig og måbe
ved alt, den hvide Harlekin fremviser
og forgøgler universets tåbe.
Fra Sommerfugledalen, af Inger Christensen


Hvid harlekin sommerfugl - Stikkelsbærmåler - Abraxas grossulariata

Stikkelsbærmåler-larve


Logo sommerfugl