Logo sommerfugl

mandag den 24. maj 2021

Familieskæbne før vacciner og penicillin


Til minde om lærer L.H. Larsen og hustru Emilie's
fem børn der døde af Difteritis i 1903


Den 11. juli 1903 berettede Vejle Amts Folkeblad:

For nogen Tid siden fik Lærer Larsens ældste Søn Difteritis og blev indlagt paa Give Sygehus, hvorefter Skolen blev lukket og der blev desinficeret. Efter en fjorten Dages Forløb blev Sønnen udskrevet og kom hjem; men kort derefter blev fire af de andre Børn angrebne af samme Sygdom. Ligeledes blev en Sypige, der havde syet der i Huset, angrebet. Alle blev indlagt paa Sygehuset. Nogle Dage derefter maatte Lærer Larsen lade endnu to Børn indlægge. Det saa ud som om Børnene var i Bedring, men Fredag Nat døde pludselig de to og Lørdag Formiddag det tredje Barn. Men Sorgen skulle blive endnu tungere for det saa haardt ramte Hjem. I Gaar Formiddag døde en lille Pige og sidste Nat en Dreng. Altsaa 5 Børn i 3 Døgn. De vil alle blive begravede paa Vester Sogns Kirkegaard Fredag Eftermiddag Kl. 2.


Logo sommerfugl