Logo sommerfugl

tirsdag den 6. december 2011

Ældrebyrden

Strangulering-indkøbspose, design for Revital af Antje Gerwien

Revital e.V. - design af Antje Gerwien
For normalisering af den demografiske kurve


2 comments:

Charlotte sagde ...

De ældre må ud og lavet noget frivilligt arbejde. De må være mentorer for de yngre. De ved så meget. Den viden må ikke gå tabt. De må skrive bøger og være kreativt skabende og være til gavn på anden måde end i erhvervslivet. Der er nok de kan gøre som vil gøre dem til en berigelse, fremfor en byrde.
Så i øvrigt avisen den anden dag, at det også begynder at blive et problem i Afrika i de lande, hvor levealderen efter mange, mange år nu stiger. At man nu kan forvente alt for mange gamle også der, og at man let ikke har indrettet samfundet til den udfordring. Hvis det ikke er for mange børn der er problemet, så er det for mange gamle. Akkeja, akkeja..... der er problemer med alt... smiler

tosommerfugle sagde ...

Velfærd er alt for meget blevet til et spørgsmål om en rettighed til at få ydelser, uden at hverken brugere eller professionelle primært fokuserer på konkrete behov. Fx husker jeg en sag, vist fra Aarhus, om varmehjælp til pensionister. Da denne ydelse også blev søgt af ganske velbjergede husejere, var svaret at de da ikke gjorde noget forkert ved at søge det der var tænkt som hjælp til dem med stram økonomi. De fulgte jo bare reglerne om hvad de havde "ret til". Hmmmm.....

Fagforeningerne har desværre ført an i systematisk kamp mod at ældre kunne få lov til at være aktive indenfor deres fag, samtidig med at deres medlemmer absolut ikke måtte gå på halvtid mens de havde meget travlt med børn og familieliv. Og alt for hyppigt noget i stil med "gør plads, skrup på efterløn".

En stor del af problematikken er også at der er en forventning om at det er "nok" at have arbejde ca. en trediedel af sit liv, med stigende levetid og sænkelse af den reelle pensionsalder.

Frivilligt arbejde kan være en rigtig god del af en "blødere" overgang, men vi ser jo hyppigt de lønnede være meget bekymrede ved tanken om at deres egen gruppe kunne have fået løn for lignende funktioner....

Der bør være mere plads til dem som gerne vil give et bidrag, også uden at kunne arbejde for fuld kraft i en normal arbejdsuge. Det gælder både for pensionister, men også de alt for mange yngre som får pisk og overførselsindkomst samtidig.

Ja, det kræver at samfundet er indrettet på at flere end kun "fuldt produktive" mennesker kan bruges til noget. Sådan var det engang, også her i Danmark.

Men det er dog også et problem at lægerne forebygger mange dødsfald, så svage i stedet får behov for pleje i rigtig mange år mens de ældes. Det lyder hårdt, men spørgsmålet er om det er et gode at "redde" liv, uden at afsætte ressourcer til at det kan leveværdigt.

Nogen gange kalder jeg penicillinen for en stor miljøkatastrofe i ulandende. Vestlige jubelkampagner om at redde små børns liv øgede fattigdommen, gennem at give anledning til mange børn. Netop dem som nu bliver gamle, uden at næste generation har overskud til at passe dem.

Kina har også mange barske eksempler på dette sidste, i en kultur som var bygget på at børn da også skulle tage sig af deres gamle forældre og bedsteforældre. Så er ét barn, der paces frem, ikke ret mange....

Logo sommerfugl