Logo sommerfugl

fredag den 19. november 2010

Når ældre bestemmer over eget liv, og død

Den norske overlæge Ildri Kjølseth har de sidste 5 år studeret et emne, som der ellers sjældent bliver snakket ret meget om. Selvmord blandt ældre. Nu har hun forsvaret en doktordisputats om emnet, ud fra analyser af 23 ældre-selvmord, 19 mænd og 4 kvinder, fra 65 til 90 år. Ved interview med familie, venner og sundhedspersonale dannede hun sig et billede af hvordan de var som mennesker, og hvordan deres sidste år var gået.

Ildri Kjølseth

Nogle væsentlige fællestræk var at det var viljestærke og handlingsorienterede mennesker. De satte stor pris på at have kontrol over deres eget liv, og blev på dette punkt ramt af sygdomme og funktionstab. Derfor var deres liv blevet en byrde for dem. Med stor vægt på selvstændighed var det naturlige at satse på at klare sig selv så længe som muligt, fremfor at søge en hjælp som ville indebære et meget stort tab af kontrol over sit liv.

Konsekvensen bliv at den sidste udøvelse af kontrol blev at afslutte sit liv med et selvmord. Med de meget store tabuer omkring selvmord, var det ikke en mulighed at snakke med netværket om det. Det kunne jo medføre at forstående efterladte pådrog sig fordømmelse og/eller straffesager. Hellere lade selvmordet komme som en overraskelse. Hellere hjælpe sig selv før det var for sent.

Norge har i årene 1999-2008 haft 850 registrerede selvmord blandt ældre over 65 år. Næsten to om ugen. Dertil kommer utvivlsomt et stort "mørketal", hvor dødsfald i statistikkerne tæller som ulykker, fordi der ikke var sikker basis for at konkludere at det var selvmord. Endnu større må antallet af mislykkede selvmordforsøg være, for slet ikke at tale om hvor mange gamle som ønsker at de havde gjort det mens de stadig kunne - før "systemet" tog kontrollen over deres liv. En bestemmende kontrol.

Jeg synes bestemt at det er glimrende at belyse de mange selvmord blandt ældre. Så vidt jeg kan se har Ildri Kjølseth dog "overset" en væsentlig vinkel ved sin gennemgang af sagerne. Som læge har hun gået ud fra som en selvfølgelighed at det havde været bedre om de døde i stedet havde levet så længe som muligt - havde afsluttet deres liv i rammer domineret af pleje og hjælp. Medicin og sygdom.

Death and the Old Man by Hans-Holbein the Younger, ~1538
The question is not whether
we will die, but how we will live.
Joan Borysenko

Den tror jeg ikke holder. Selvfølgelig ville det være forkert automatisk at sige "ok" til selvmord blandt ældre. Der kan næppe være tvivl om at mange liv kunne være blevet længere, hvis der var mulighed for at få taget hånd om dagligdagens problemer. På den anden side mener jeg at det er lige så forkert automatisk at afvise at ældre kan have gennemtænkte og rationelle grunde til at sige "nu vil jeg dø". Har brug for denne hjælp.

Den mest effektive form for selvmordsforebyggelse blandt ældre ville være at tilbyde den tryghed at de fortsat kan have kontrollen over deres liv. Få hjælp til hvad de har brug for, især også når det er at dø. Så ville de ikke have behov for at gribe til hængning eller haglgevær i hemmelighed.

Aktiv dødshjælp giver længere levetid.


0 comments:

Logo sommerfugl