Logo sommerfugl

lørdag den 25. oktober 2008

Dødshjælp og protestantiske kirker

Community of Protestant Churces in Europe (CPCE)
Kristeligt Dagblad gengiver hvordan en etisk komite i Leuenberg kirkefællesskabet (Community of Protestant Churces in Europe) nu skal søge at komme frem til en fælles holdning til dødshjælp og eutanasi. De 105 forskellige medlemskirker tilstræber at have et fælles værdigrundlag, men som det er nu er de ikke kommet frem til samme stillingtagen.


Da kirkerne har forskellige sociale, kulturelle, juridiske og teologiske vilkår, synes jeg nu det er helt naturligt at de ikke taler med én tunge. Så vidt jeg læser er organisationen igang med at søge at blive bedre til at fremstå markant på europæisk plan. Det kunne ligne at de længes efter at kunne konkurrere med den doktrinale dampmaskine som den katolske kirkes magtfulde topstyring udgør, og som giver denne kirke væsentlig samfundsmæssig indflydelse i de lande hvor dén er dominerende.

Den danske folkekirke er dog ikke bundet af eventuelle fælles vedtagelser, som alene vil kunne fungere som inspiration for den enkelte præst. Dette passer egentlig godt med at folkekirken har svært ved at markerer sig på holdninger til andet end ceremonier med rod i fortiden. Præsterne får jo ligefrem næser hvis de tager stilling til aktuelle spørgsmål.

Stenkirken i Leuenberg
Stenkirken i Leuenberg

0 comments:

Logo sommerfugl