Logo sommerfugl

onsdag den 29. oktober 2008

Sovepiller som selvmordsmetode

Når selvmord bruges som virkemiddel i bøger eller film bliver metoden ofte et glas piller. Nemt og hurtigt med en dødelig dosis. Virkningen er at falde i søvn og dø, eller i en fart blive kørt til udpumpning. Det er blevet en kliché i den grad, at et trist ansigt sammen med et pilleglas er nok til at publikum er helt med på hvad der menes. Et kik tilbage i virkelighedens tid viser mange dødsfald efter denne skabelon, også blandt kendte. Og mange mislykkede selvmordsforsøg. Alt for mange tænker ikke over hvilke piller der skal til, og skader sig selv gennem noget der "kun" giver skader, eller måske en lidelsesfuld død.

Judy Garland døde af Seconal efter flere
selvmordsforsøg. Men hendes overdosis
blev kaldt for et utilsigtet uheld. Hmmm.

Nutiden viser at klichéen afspejler sig i virkeligheden. Folk der tænker på at dø, hvad grunden så end måtte være, taler ofte om "et glas sovepiller". Det ses også at en del gør alvor af det, uden nærmere vejledning. Men de dør normalt ikke af det. Normal sovemedicin egner sig ikke længere til selvmord. Fakta er at de kan være livsfarlige i overdosis og kombination med anden medicin (eller alkohol), men er helt uegnede for en som vil købe en nogenlunde sikker måde at dø på.

Klichéen viser sig også når nogle (især unge) propper sig med Panodil, og forventer at de falder i søvn og dør. Her er virkeligheden brutal. Hvis lægerne ikke får chancen for hurtig behandling, må der forventes en langsommelig og meget smertefuld død. Uden søvn. Hæslig måde at dø på. Ødelagt lever.

Filmenes sovepiller var typisk barbiturater, en omfattende gruppe af stoffer som blandt andet blev brugt mod søvnløshed. En stor overdosis var ofte dødeligt. Faktisk bliver et par af de stærkere varianter, pentobarbital (Nembutal) og secobarbital (Seconal) nu brugt som en effektiv og smertefri human opskrift til aktiv dødshjælp/eutanasi (egentlig hjælp til selvmord), eller til aflivning af kæledyr. Ellers bliver de kun meget sjældent udleveret på recept. De fleste tilfælde hvor Dignitas i Schweiz sammen med en læge yder hjælp til at udføre selvmord sker netop via pentobarbital som det dødbringende medikament, der giver mulighed for at falde til ro for allersidste gang.

Barbituraterne blev omkring 1970'erne afløst af benzodiazepiner, der blev markedsført som mindre vanedannende. De er nu klassificerede som stærkt vanedannende. Til indsovning bliver de nu igen afløst af en nyere gruppe stoffer, som atter engang bliver markedsført som mindre vanedannende. Men de har samme måde at virke på, samme påvirkning af nervesystemet, og tilsvarende risiko for afhængighed.

Populært kaldet Z-drugs - midler på basis af Zolpidem (fx Stilnoct, Stilnox, Sonata, Ambien og Lunata), Zopiclone (fx Imovane, Imozop og Lunesta) eller Zaleplon (Sonata og Starnoc). Disse er nu de hyppigst udskrevne sovemidler, men altså helt uegnede til selvmord. Til gengæld er psykiske problemer (nogen gange med selvmord) blandt de rapporterede bivirkninger.

Kun egnede til brug i ret kort tid, se fx Misbruger på lægerecept. Link virker ikke længere, men teksten kan findes via The Wayback Machine: Misbruger på lægerecept. (Svartid på 20-30 sekunder).

Jeg skal ikke nyde noget!

Pharma Dreams by suzi9mm

En del af grunden til at jeg skrev dette blog indlæg er at mine statistikker viser en del læsere via søgninger på noget med sovepiller og selvmord. Altså er der interesse for emnet. Værsgo'


11 comments:

Anonym sagde ...

Tror du ikke, at man mister bevidstheden, hvis man tager 100 sovepiller på en gang?

tosommerfugle sagde ...

Bevidstløshed er er meget uklart defineret begreb, som bruges på så mange måder at jeg ikke ser nogen meningsfuld måde at sig ja/nej. Det er lidt mere virkelighedsnært at tale om grader af bevidsthed, hvor fx søvn er karakteriseret af varierende grader.

En overdosis sovepiller vil jeg forvente at kunne give en dybere og mere langvarig søvn end den normerede dosis, plus en række bivirkninger og skader. Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem størrelse af dosis og dybden af søvnen.

Midlerne virker primært ved at blokere nogle receptorer i nervesystemet, så den normale aktivitet ikke kan foregå. Og hvis de allerede er blokeret, giver mere af de aktive stoffer ikke større virkning. Midlerne kan ikke sætte "alt" i stå i nervesystemet, fordi de ikke rammer alle typer receptorer.

Langvarigheden skyldes sådan set at det tager tid for stofferne at blive nedbrudt, men jeg ved ikke i hvor høj grad at leveren er i stand til at håndtere ekstreme doser, uden at blive skadet i stedet.

Det er dumt at forsøge selvmord med sovepiller, selv om det ikke er ufarligt. Den sandsynligste udgang er at vågne igen, og have det ret så dårligt. Graden af blivende skader har jeg ikke noget gæt på.

Anonym sagde ...

Man skal jo også kombinere det med spiritus og en pose over hovedet.

Anonym sagde ...

Når jeg taler om at miste bevidstheden, mener jeg en komatisk tilstand. Er det sandsynligt efter 100 sovepiller?

tosommerfugle sagde ...

Koma, forstået som at stærkt smertefulde påvirkninger ikke kan give nogen reaktion, vil jeg anse for meget usandsynligt med stor overdosis sovepiller. Pointen er at det simpelthen er begrænset hvor meget de kan gøre, efter at de har blokeret de receptorer som de har virkning på.

Som allerede nævnt er der ikke noget med at større dosis giver kraftigere effekt, når der er "fyldt op". Derfor er de nyere sovepiller helt uegnede til selvmord, også selv om de i øvrigt er noget lort at bruge og gøre sig afhængig af.

Selv om der da kan laves livsfarlige manøvrer med sovepiller, alkohol og pose, er der så stor usikkerhed ved processen, og evnen til at handle på det rette tidspunkt, at der heller ikke her er nogen nem og sikker metode.

Anonym sagde ...

Hvad sker der vis jeg tager 300 mg sovepiller

tosommerfugle sagde ...

Overdosis har jeg ikke fagligt grundlag for at forudsige specifikke virkninger af. Det kan nok også afhænge af kroppens tilstand og størrelse. Mit gæt er at du vil sove et stykke tid, og have det dårligt når du vågner. Det er skidt for nervesystemet med sådan noget lort, og jeg vil forvente en vis forgiftning, måske også i mere end kort tid. Det er altså en ret syg idé, hvadenten du er ude på at dø, eller bare falde i søvn...

Anonym sagde ...

Hvad vil der ske hvis man tog bare 8 sovepiller på en gang?

tosommerfugle sagde ...

Mit faglige grundlag er, som allerede nævnt, slet ikke til at fortælle hvad der sker ved den og den overdosis. Det er også vigtigt hvad hensigten er.

Hvis du har så svært ved at falde i søvn, at normal dosis sovepiller ikke længere virker, er det ikke nogen rimelig plan at øge dosis. Som jeg har været inde på, er min fornemmelse at virkningens styrke ikke er proportionel med dosis størrelse. En forudsigelig effekt af en dosis på 8 piller er, så vidt jeg gætter, at den virkning de har (eller ikke har) varer længere tid, da kroppens proces med nedbrydning og udskillelse tager længere tid.

En grund til at jeg mener at sovepiller aldrig kan være "gode" til mere en meget kortvarig brug, er at når de "snyder" nervesystemet ved at gribe ind i kemien, vil kroppen arbejde for at rette denne ubalance op. Det fører til at virkningen falder, men også til en risiko for at "normaltilstand" er at stoffet er i kroppen. Det vil sige at uden denne "forgiftning" overreagere nervesystemet, så det først for alvor bliver svært at falde i søvn.

Så min holdning er at jeg stærkt vil fraråde at tage sovepiller fast. Det er en skidt afhængighed at komme ud i. Videre vil en overdosis "sparke" så kraftigt til nervesystemet at det kommer endnu mere ud af balance, med mulighed for ubehagelige virkninger.

Anonym sagde ...

Ved du hvad der sker hvis man indtager 25 oxabenz sammen med alkohol??

tosommerfugle sagde ...

Benzodiazepiner såsom oxabenz (oxazepam) sammen med alkohol kan forstærke virkningen, men mit gæt (som allerede tidligere pointeret har jeg ikke fagligt grundlag for at sige noget klart) må være at der er stor usikkerhed om forløbet. Det er en regulær forgiftning, som må kunne give ikke uvæsentlige eftervirkninger. Hvis hensigten er at dø, vil jeg langt fra mene at du kan regne med dette, selv om jeg på den anden side heller ikke vil "garantere" overlevelse. Det er noget skidt at tage, og slet ikke noget jeg ville forsøge mig med hvis jeg fik brug for at vælge min dødsdato.

Logo sommerfugl