Logo sommerfugl

fredag den 10. juli 2009

Midnatssolen højsæson for selvmord i Grønland

Karin Sparring Björksten
En forskergruppe på Karolinska Instituttet i Stockholm har undersøgt selvmord i Grønland fra 1968 til 2002. Lederen af projektet, Karin Sparring Björksten, fandt en udpræget tendens til forholdsvis mange selvmord i sommermånederne, især i juni med de meget lange arktiske dages lys hele døgnet. I den nordlige del af Grønland viser statistikkerne at 48 procent af selvmordene sker i månederne med midnatssol, og hele 82 procent i den del af året hvor der aldrig bliver nattemørke.

Da alkoholforbruget (målt på salget af øl) er jævnt fordelt hen over året, tyder intet på alkohol som en del af forklaringen. Det "gennemsnitlige" tilfælde er en 25-årig mand, der impulsivt tager sig af dage på en voldsom måde, som skydning, hængning eller spring fra et højt punkt. Spontaniteten er i modsætning til at den ofte sete antagelse at selvmord er udtryk for depression.

Midnatssolen på Nordgrønland

Lignende undersøgelser fra Norge og Finland peger også på "ekstra" selvmord i den lyse sommer, i modsætning til den mørke vinter. Forskerne konkluderer at den udløsende faktor må hænge sammen med sommerlyset. At selve det lys der fordriver vinterdepressioner, fører til selvmord.

Undersøgelsen associerer sommerlysets selvmord med andre data som viser at serotonin-stofskiftet ændrer sig med sæson og lysmængde. Dette skulle have betydning for impulsiv agressiv adfærd, og dermed vold og selvmord. Det konstante lys kan forstyrre søvnrytmen, fordi der ikke er samme anledning til at indrette sit liv efter døgnets rytme med lys og mærke. Det kan blive til for lidt og for dårlig søvn, og dermed dårligere vilkår for at finde balance med psykiske problemer.

Medierne greb chancen for at dramatisering ved fokus på sommerlys som førende til selvmord, nærmest at fremstille det som noget farligt med masser af lys. Det giver jo så også mere tjubang i overskrifterne, når selvmord som sædvanligt overforenkles. Selve undersøgelsen peger blot på en mulig sammenhænge, i tilknytning til andre faktorer, der ikke helt forstås.

Et relateret aspekt er at selvmordsraten i Grønland er meget høj, siden 1970'erne blandt de allerhøjeste i hele verden. Næsten 1 promille af befolkningen begår selvmord hvert år. Det er 5 gange så mange som i Danmark, set i forhold til befolkningens størrelse. Der ses også høje selvmordsrater hos hos andre oprindelige folkegrupper ved skiftet til en "moderne" livsstil. Eller i østeuropa samtidig med de kraftige samfundsmæssige ændringer siden sovjetstyrets fald.

Tidligere var selvmordsraten i Grønland blandt de laveste i verden. Så det tyder på at midnatssolen hører hjemme langt nede på listen over faktorer af betydning for de mange selvmord på Grønland.

Sol over Grønland0 comments:

Logo sommerfugl