Logo sommerfugl

søndag den 26. juli 2009

Katolikker mildner ikke syn på selvmord

For et par uger siden kunne Kristeligt Dagblad bringe en overskrift, der umiddelbart lød som en lille skridt i en mere forsonlig retning:

En hurtig læsning af artiklen viste desværre at journalisten ikke havde forstået noget. Der citeres:
Biskop Bernard Longley
Selvom kirkens lære om selvmord står uændret, har kirkens forståelse for menneskers psykiske helbred forandret sig.

Det er budskabet fra repræsentanten for den katolske ærkebiskop af Westminster, biskop Bernard Longley, som siger, at selvmord skal mødes med barmhjertighed og ikke med skyld.

- Selvmord er en alvorlig synd, men mennesker skal være psykisk raske for fuldt ud at forstå, at det, de gør, er en synd, siger han ifølge telegraph.co.uk.

Gud fordømmer ikke
Når et menneske begår selvmord, er vedkommende som regel så fuld af forvirring og fortvivlelse, at mennesket ikke længere har kontrol over sine mentale evner, siger Bernard Longley.

- Gud fordømmer ikke nogen, som ikke er fuldt ud bevidst om sine handlinger; hans nåde er uden ende, fastslår han.

Det kan måske siges til den danske journalistvikars "forsvar" at han ikke på nogen måde praktiserede journalistik, men blot genfortalte en engelsk-sproget artikel fra The Telegraph:
Både på dansk og på engelsk fremgår det jo tydeligt at den katolske kirke netop ikke har ændret sin lære omkring selvmord. Det de har gjort er at de vælger at betragte folk der begår selvmord som værende uden kontrol over deres sind. Altså sindssyge.

Det mener jeg repræsenterer en tydelig skærpelse af holdningen til selvmord. Kirken nøjes ikke med at markere sin moralske uenighed med folk der vælger at begå selvmord. Ved at kalde det for en stor synd viste de dog den respekt at de så det som menneskets personlige valg. Den respekt bordfalder ved at dømme sindssyge når et menneske ikke følger kirkens dogmer her.

Den katolske kirke holder meget klart fast i at påberåbe sig autoritet til at udlægge hvem Gud fordømmer, og hvem Gud ikke fordømmer. Deres rolle er altså ret præcis den som farisæerne har i Bibelen.

Hvis journalist-praktikanten, Tobias Stern Johansen, havde forsøgt sig med at skrive en selvstændig historie, havde det været på sin plads at sætte den britiske nyhedshistorie ind i sin rette sammenhæng. Aktuelt er der livlig britisk debat omkring aktiv dødshjælp, og de forskellige kristne kirker kæmper ihærdigt for at dæmme op for at et stort flertal i befolkningen accepterer at uhelbredeligt syge kan få hjælp til at afkorte sit liv.

Især den katolske kirke er meget hårdt fordømmende omkring aktiv eller passiv dødshjælp, og deres indspark omkring selvmord er et indlæg i den aktuelle debat. Ved at definere selvmord som et udtryk for sindssyge, lægger de op til at det automatisk er et alvorligt svigt at give et uhelbredeligt sygt menneske lov til at få livet afkortet. De har jo afvist menneskets moralske selvstændighed ved at erklære det for utilregneligt. Sindssygt.

Hellere holde lidende fast i den "forløsende" lidelse.

Døende mand


0 comments:

Logo sommerfugl