Logo sommerfugl

onsdag den 29. august 2007

Er selvmord tilladeligt?

Little Lady Justitia
Vi har ikke nogen lov mod selvmord. Det er altså tilladt. Loven forbyder at yde nogen hjælp til at begå selvmord. Det er altså forbudt for dem der ikke selv kan gennemføre det, dem som måske har mest behov for det. Retspraksis tolker loven derhen at det er forbudt at lade nogen få fri fra livet, det påstås at det ville være en hjælp at begå overgreb mod velgennemtænkte ønsker herom.

I en håbløs situation er det altså bedre at gøre det mens tid er, før det bliver kriminelt for andre at støtte/hjælpe. Hellere et lidt kortere liv, end at give køb på alt indholdet i livet mens lægerne herser med resterne af en svindende livskraft.

Vores kultur har nogle pænt lydende begreber omkring "livets ukrænkelighed" og "hvor der er liv er der håb". Dog med en nølende accept af at en døende allernådigst kan få lov til at dø af morfin nogle få dage før tiden. En forventning om at ingen pris er for høj at betale for at dødsdatoen kan udsættes mere end kort tid. Hvorfor nu det?

Min fornemmelse er at disse værdier (som trods alt hovedsagelig er gode), har basis i det tabu omkring selvmord som religionerne fra det gamle mellemøsten (islam og jødedom, samt den afledte kristendom) har. I gamle dages Danmark stod kirken for at selvmord var en meget stor synd. Det var en alvorlig sag ikke at kunne blive begravet i indviet jord, og familiens ejendom blev konfiskeret. Selvmord var værre end mord. Datidens selvmordsforebyggelse. Se mere i interviewet "Selvmord må ikke ties ihjel" fra Kristeligt Dagblad, og "Døden for egen hånd".

Dette er der siden blødt meget op på, men vi har stadig et tabu omkring det med at nogen har brug for at vælge deres dødsdag. Selvfølgelig skal vi ikke blot acceptere affekt-selvmord, hvor der er mere brug for hjælp til at komme videre i livet. Men når det er en afklaret og velovervejet beslutning, efter at der er tænkt igennem om problemerne kan løses, er det sørgeligt at det skal være kriminelt at yde støtte (og måske endda "praktisk" hjælp) i de sidste timer.

Det bliver jo til at der kræves at det at udføre selvmord skal ske i det skjulte, så vi kan fortsætte med at foregive at selvmord som sådan altid er en ulykke.

0 comments:

Logo sommerfugl