Logo sommerfugl

søndag den 16. januar 2011

Må læger lade patienter dø?

TV2 har taget en historie fra Herlev Hospital op. Mange patienter på den medicinske afdeling får tildelt koder som "Minus EHM" eller "Minus ITA", som står for at der ikke skal forsøges genoplivning efter hjertestop, eller at patienten ikke overføres til intensiv afdeling når det bliver kritisk. Dette gælder også for patienter som ikke allerede er uafvendeligt døende.

Tonen er stærkt kritisk overfor hospitalets behandlingsmæssige dispositioner, og der lægges op til at lægerne derved ikke giver patienterne den bedste behandling. Underforstået altså at det bedste nødvendigvis må være at lægerne skal bruge hele behandlingsapparatet når kroppen på meget syge patienter ikke kan mere. Det handler typisk om gamle patienter hvor der ikke er realistiske udsigter til helbredelse, men blot at trække sygdommens sidste faser i langdrag. Disse fylder meget på hospitalernes medicinske afdelinger.

Seng på en intensiv-afdeling

Det som lyder mest betænkeligt er at koderne i nogle tilfælde også bruges selv om patienten udtrykkeligt ønsker forsøg på genoplivning, og intensivafdelingens teknologiske apparat. Spørgsmålet er dog om lægerne reelt gør noget forkert. Det kan ikke være patientens ret at kræve en behandling, som ikke lægeligt set vurderes som rimelig.

En ekspert i sundhedsjura, Kent Kristensen fra Syddansk Universitet vurderer:
Det er alvorligt ikke at informere patienten, for det betyder, at man krænker patientens ret til selvbestemmelse. Man fratager patienten muligheden for at træffe beslutninger vedrørende behandlingen. Det er klart ulovligt.
Jeg er ikke overbevist om at den vurdering holder. Det ville på den anden side være klart ulovligt hvis lægerne, mod patientens ønske, påtvinger behandlinger som genoplivningsforsøg eller intensiv teknologisk behandling. Det er vigtigt at patienter kan træffe beslutninger om at begrænse behandlinger som er i modstrid med patientens holdning til værdighed og livskvalitet. Det kan være bedre at dø, har patienten lov til at holde på.

Jeg ser det som en alvorlig misforståelse at lægge op til at patienterne har lov til at kræve behandlinger, som lægerne vurderer som nyttesløse. Da der selvfølgelig kan tænkes at være tvivl om sådanne vurderinger, bør patienten have mulighed for at konsultere en anden læge. Men patienten bør ikke have mulighed for at tilvælge en behandling som der ikke er lægelig basis for.

Hvor hospitalet svigter er på et andet plan. De kan åbenbart ikke finde ud af at snakke med patienterne (eller de pårørende), og bibringe dem forståelse for at det ikke altid er bedst at behandle så meget som muligt. Dø skal vi jo alle, og det kan være en svær snak at nå til en fælles afklaring om den sidste tid. Hvis dette ikke sker, er det helt forståeligt at patienten tror at lægerne kan holde kroppen rimeligt kørende et stykke tid endnu. Og stiller krav.

Karikatur af intensiv-afdeling

Der er jo på den anden side meget, meget få der har lyst til at komme til "at ligge som en grønsag". Det kan være den helt realistiske udsigt, hvis den såkaldte "genoplivning" af en nedbrudt krop "lykkedes". En skræmmende udsigt, synes jeg. Et sted som de færreste har lyst til at dø.

TV2 har jaget "skandalen" i stedet for at bedrive seriøs journalistik. Igen.

Politiken har mere velfunderede artikler:

2 comments:

Nina sagde ...

Meget fint skrevet, du får nuanceret problemstillingen og jeg kan kun være enig med dine synspunkter. Som altid er det største problem utilstrækkelig information og kommunikation!!

Det aktuelle kaos med konstant overbelægning, personalemangel og mindre tid til hver enkelt patient bidrager selvsagt heller ikke positivt til den udvikling...
//en læge

tosommerfugle sagde ...

"Allow natural death" bruges nogle steder som alternativ til "Do not resuscitate" (ingen genoplivning ved hjertestop), og synes jeg fint afspejler hvad den behandlingsmæssige situation for gamle syge mennesker ofte kan være. Og hvad der lyder rarere at komme frem til ved snak om patientens sidste tid.

På en måde tror jeg at problemet er at det er "for sent" at tage en sådan snak på hospitalet. Det ville være meget bedre at få den taget i god ro og orden, mens der stadig er tid til at nå frem til en afklaret holdning til livets afrunding.

Det vil jo dog også kræve at vi "øver" os i at mennesker tager stilling til deres ønsker omkring behandling og død, selv om det ikke er lige op over. Og at lægerne sørger for at snakken bliver taget, også selv om hverken patient eller pårørende måske er helt klar til det. Det kan jo netop tage tid, som der meget ofte ikke er på hospitalet.

Jeg tror forresten også at det ville reducere på mængden af udsigtsløse behandlinger, som alt for mange gamle bliver underkastet, også selv om de ikke længere er kompetente. Og altså frigøre ressourcer til patienter som har reelt gavn af det.

Alt for få mennesker rummer tanken om at livet, helt bogstaveligt, kan blive "en skæbne værre end døden".

Og mange tak for de pæne ord :-)

Logo sommerfugl