Logo sommerfugl

mandag den 10. juni 2013

Myte om selvmord - Mænds sundhedsuge

Omkring tre gange så mange mænd som kvinder dør ved selvmord. Dette fremgår entydigt af statistikker fra hele verden. Dette er da et problem som kræver særlig opmærksomhed? De "svage mænd" tror sig selv stærke, men begår selvmord i stedet for at søge hjælp? Det lyder jo skræmmende, og er en præmis for Mændenes Sundhedsuge, hvor 2013-temaet er Mænds mentale sundhed og problemer.

Selskab for Mænds Sundhed - Men's Health Week DK
Selskab for Mænds Sundhed står for den danske del af Men's Health Week, med det indlysende fokus at sætte mænds sundhed til debat. I princippet synes jeg at det er lidt fjollet, og ser mere logik i at tænke i menneskers sundhed; mænd er jo også mennesker. Selskabet er dog tilgivet, fordi det kan danne modvægt til at andre organisationer bruger en masse energi på at kræve særlig fokus på kvinders sundhed.

Formanden, chefpsykolog Svend Aage Madsen (ikke at forveksle med forfatteren) væver i en DR nyhedsartiklel Danske mænd har det skidt om emnet. Selvmord bruges lidt som skræmmebillede for at sparke mænd til læge, hvis de har det skidt. En påstand om en stærkt stigende selvmordsrate må dog være baseret på lidt for ivrigt spin. I et lille land som Danmark er det helt normalt at antal selvmord varierer nogle procent mellem årene. På længere sigt er den klare tendens at selvmordsraten er faldende, for både mænd og kvinder. Dette ændres ikke af et enkelt års tal.

Pictogram suicide hanging/noose

Der er dog et problem. Det er en myte at mænd er mere tilbøjelige til selvmord end kvinder. Sandheden er nærmere det omvendte!

Hvordan kan det nu være, når mænds dødelighed ved selvmord er så meget højere? Hvis vi skal se på statistikker over selvmord, er det vigtigt at se på selvmordsforsøg. Selv om disse kan siges at være mindre tragiske, i kraft af overlevelsen, er det samme grundlæggende situation. Et menneske, mand eller kvinde, fik nok af livet, og forsøgte at forlade det. Begå selvmord. Den rigtige opgørelse er at tælle alle selvmordsforsøg, uafhængigt af om de lykkedes eller ej.

Statistikkerne viser konsekvent at flere kvinder end mænd forsøger selvmord. Og der anslås at være omkring 10 gange så mange selvmordsforsøg som gennemførte selvmord. Forskellen er at mænd er "dygtigere" til selvmord, ved oftere at vælge effektive selvmordsmetoder. Derfor dør flere mænd, selv om selvmord i lidt højere grad kan siges at være et "kvindeproblem".

Lauren Nieburg: Barbie Suicide (pills)

Myten er desværre blevet en fastgroet "vandrehistorie", som igen og igen dukker op i medierne. Mange forskellige mennesker, også nogle som burde have viden om emnet, fremfører den uigennemtænkte betragtning. Jeg har før moret med med dette emne, så du kan læse mere konkrete argumenter og observationer her:

Jeg mener ikke at den gode hensigt helliger midlet, at sprede misinformation.


0 comments:

Logo sommerfugl