Logo sommerfugl

lørdag den 18. august 2012

Færre selvmord blandt kaffe-drikkere?

Vidensråd for Forebyggelse - Kaffe, sundhed og sygdom

Vidensråd for Forebyggelse, der er etableret af TrygFonden og Lægeforeningen, har i maj 2012 udgivet rapporten Kaffe, sundhed og sygdom (PDF), efter at en arbejdsgruppe fik til opgave at samle og vurdere den videnskabelige litteratur om kaffens betydning for sundhed og sygdom. Da danskerne er et af de mest kaffedrikkende folk i verden, bliver spørgsmålet om kaffens betydning for helbredet interessant, og emne for mange modstridende budskaber og myter.

Et afsnit af rapporten handler om depression og selvmord, hvor observerende undersøgelser antyder at et dagligt kaffeindtag muligvis har en "beskyttende" effekt. Der ser ud til at være en lidt lavere selvmordsrate blandt kaffedrikkere med et normalt forbrug på 2-7 kopper om dagen, men til gengæld peger en af undersøgelserne på højere antal selvmord når forbruget kommer over 8 daglige kopper.

Aldersjusteret risiko for selvmord i forhold til dagligt indtag af kaffe blandt voksne finner.
Aldersjusteret risiko for selvmord i forhold til
dagligt indtag af kaffe blandt voksne finner.

Sådan en undersøgelse skal selvfølgelig tolkes med stor forsigtighed, og rapporten fra Vidensråd for Forebyggelse pointerer da også at det er "mindre overbevisende data". Dette væsentlige forbehold går desværre tabt når medier og interesseorganisationer tager fat i tallene, og bruger dem til at hævde at kaffe beskytter mod selvmord. Sådan en konklusion kan først træffes hvis der også kan peges på en forklaring på de lidt usikre tal. Men ligesom med rødvin er der stor "lyst" til at skynde sig med at overfortolke tallene, til at det at det ligefrem skulle være sundt. Sådan er det jo når det handler om en vare som mange er glade for, og måske lidt afhængige af.

En kop kaffe, med 'sommerfugl'

Tallene er dog forsøgt justeret for aldersforskelle, men derfra til den implicitte antagelse "alt andet lige" kan der være langt. Når drikning af kaffe er så udbredt, er det værd at huske, at hvis nogen afholder sig fra denne så populære drik, er der ofte en grund til det. Hvad drikker de i stedet, i sociale situationer? Selvfølgelig er der en del som drikker en eller anden slags te, men jeg har nu også truffet mage som hellere vil hygge sig over en bajer. Eller måske en drink.

En mulig delforklaring er altså at øl, vin, eller stærkere varer, bruges i stedet for en kop kaffe, når verdenssituationen skal klares over noget at drikke. Og her er der jo en helbredsbelastning, og den øgede selvmordsrisiko ved forbrug af alkohol. Ikke nogen voldsom faktor, men når vi taler om små udsving i risiko, er der brug for at forholde sig til forskelle i livsstil.

Der kan også tænkes at være en større grad af sociale outsidere blandt dem, som afviser at deltage i det almene ritual med kaffe på bordet. Altså mennesker som kan være "mindre veltilpassede", og derfor snarere kan opleve samfundet som et mindre rart sted at være.

Disse overvejelser er, i sagens natur, rent spekulative og ikke udtryk for at jeg ser noget alarmerende ved at være kaffe-afholdende, eller ved et begrænset forbrug af alkohol. Under alle omstændighederne er de mulige risikofaktorer så små at de intet siger om risikoen for den enkelte person.


0 comments:

Logo sommerfugl