Logo sommerfugl

søndag den 26. september 2010

Werther-effekten, selvmord og aktiv dødshjælp

Werther-effekten er meget brugt når nogen sætter fokus på bekymring omkring selvmord. Historien er at ustabile/sårbare personer (mest unge) identificerer sig med hovedpersonen i beretninger om selvmord, og søger samme udvej. Selvmord udløst af historien, og med samme metode.

Johann Wolfgang von Goethe

Fænomenet er opkaldt efter brevromanen Den unge Werthers lidelser, som Johann Wolfgang von Goethe udgav i 1774. Hovedpersonen er ude af stand til at håndtere sit stormfulde følelsesliv, og afslutter en ulykkelig forelskelse med et teatralsk selvmord. Romanen gav anledning til myter om "Werther-feber", en selvmordsbølge blandt unge mænd over hele Europa.

En myte som ikke kan bekræftes af pålidelige historiske kilder, men mere synes at bygge på kirkens heftige bekymring. Det er ret tvivlsomt om det reelt har været tale om mere end at spredte selvmord blandt borgerskabets romantiske unge mænd automatisk blev tilskrevet denne "farlige" bog.

Den unge Werthers lidelser

En nutidig saglig fokus på Werther-effekten sandsynliggør en sammenhænge med hvilke selvmordsmetoder der vælges. Et meget omtalt tysk eksempel viste flere selvmord foran tog under en TV serie med dette tema. Til gengæld pegede tallene ikke på at det samlede antal selvmord steg. Der er altså ikke dokumentation for at Werther-effekten giver ekstra selvmord. Til gengæld ser det ud til at dødsfald blandt meget kendte idoler muligvis kan inspirere til selvmord.

Et aspekt er at de efterladte efter et selvmord kan have stor fokus på at søge en håndgribelig forklaring. Forståeligt nok vil de vide hvorfor. Helst en konkret forklaring, et sted at lægge skylden. Typisk bliver musik-numre med "mørke" tekster ofte beskyldt for at udløse selvmord. Eller fortællinger om selvmord, virkelige eller fiktive. De efterladte har en klar tendens til at overforenkle årsager, i dramatisk grad.

Det er desværre også blevet alt for udbredt at bekymrings-temaet pakkes ind i ord som "det kan ikke udelukkes at". For mig at se er dette et entydigt tegn på useriøs argumentation. Det relevante spørgsmål er om "det kan sandsynliggøres at". Hvis der kan svares "ja" her, er der basis for at vurdere om der er hold i argumentationen.

Werther-effekten er et tema som jeg selv har brug for at forholde mig til, i kraft af denne blog. Med fokus på velbegrundede selvmord, og aktiv dødshjælp, har jeg mange historier hvor jeg præsenterer selvmord som en fornuftig udvej. Endvidere holder jeg mig ikke tilbage med meget konkret at omtale hvilke metoder, der blev brugt. Tankegangen omkring Werther-effekten er altså at mine skriverier kan tænkes at føre til selvmord, eller i det mindste påvirke valget af metoder.

Hvordan har jeg det med det?

Min holdning er at nogle selvmord kan være velgennemtænkte og rationelle. Jeg har ikke noget problem med om jeg bidrager til at nogen når til en afklaring, om at de ikke føler sig forpligtet til at leve videre i et liv, der ikke kan blive godt igen. Selvfølgelig er mange selvmord, rent ud sagt, forhastede. Når jeg omtaler sådanne selvmord, kunne det ikke falde mig ind at beskrive dem som "gode løsninger", selv om jeg søger at nå frem til en forståelse for baggrunden, og udstille hvordan det ikke så gennemtænkt ud.

From Thomas Rowlandson - The English Dance of Death - 1815

Min rummelige holdning overfor selvmord som en muligvis rationel udvej mener jeg endda er selvmordsforebyggende, fordi jeg sætter fokus på at det skal være tænkt ordentligt igennem. På at det er noget som der skal kunne snakkes med andre om. På at det skal kunne besluttes mens hovedpersonen har det så godt som muligt, altså netop ikke hurtigt i en krise.

En plausibel mulighed kunne være at et menneske, efter at have læst på min blog, tænker seriøst over et selvmord, i stedet for at lade en uhelbredelig sygdom nedbryde sit liv stump for stump. Får inspiration til hvordan, og til at undgå dårlige metoder. Måske klart dokumenteret i et afskedsbrev.

Det ville jeg have det fint med. Hvorfor ikke?

Det er meget tænkeligt at jeg kunne inspirere nogen med en eroderende sygdom til at insistere på at få aktiv dødshjælp, altså få hjælp til at dø på en pæn måde. Det kunne tænkes at nogen i omgivelserne ville have det skidt med det, og beskylde mig for at forlede til forkerte tanker.

Det ville ikke være mit problem. Ønsker om døden kan være rimelige.


0 comments:

Logo sommerfugl