Logo sommerfugl

onsdag den 24. februar 2010

Aktiv dødshjælp giver længere levetid

Den reorganiserede danske regering er kommet med en "stor plan", som skal sikre dens overlevelse efter næste valg. Arbejdsgrundlaget indeholder 10 "konkrete" mål for det danske samfund frem mod år 2020. Jeg synes nu at de fleste ikke lyder spor konkrete, men tværtimod blot målbare. Nå, jeg gider ikke diskutere ret meget politik, så jeg vil sætte fokus på ét aspekt:

5. Danmark skal være blandt de 10 lande i verden, hvor man lever længst.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen

Dødsårsagsregistret 2008 viser at der gennemsnitlig sker 12 selvmord om ugen i Danmark. Det er lidt over 1% af dødsfaldene. Denne statistik dækker jo over mange forskellige omstændigheder, der har det til fælles at nogen beslutter sig for ikke at ville leve længere. Selv om der også er historier hvor der kan være god grund til selvmord, tror jeg at alle kan være enige om at de fleste selvmord er sørgelige, at det var bedre om det pågældende menneske havde ønsket at leve videre.

Center for Selvmordsforskning har en statistikbank, hvor jeg har kikket lidt på tallene for år 2006. Ud af 642 selvmord skete 162 (en fjerdedel) i aldersgruppen over 70 år. Flest mænd, men en fjerdedel var kvinder. Den mest udbredte metode var hængning, men skydning, drukning og forgiftning var også "populære" metoder.

Dertil kommer et stort "mørketal", fordi mange dødsfald bliver registreret som ulykkestilfælde, med mindre der er stor sikkerhed for at hensigten var at dø. Trafikulykker, nedstyrtning, drukning, brand, forgiftning. Og så videre. Det kan jo også være sådan at det er rarere for omgivelserne - familie, netværk og plejepersonale - at holde tanken om selvmord på afstand. Jeg vil tillade mig at gå ud fra at mørketallet mindst er af samme størrelsesorden som de utvivlsomme selvmord. Hertil kommer et væsentligt antal selvmordsforsøg.

Med kortere ord peger det på at der i gennemsnit dagligt er mindst et menneske over 70, som seriøst prøver at tage sit eget liv, hvor det lykkedes for de fleste. Dertil mange som gerne ville, men ikke har fysiske eller mentale ressourcer til at gennemføre et forsøg.

Der er sjældent afskedsbreve eller nogen som har fået at vide hvad den konkrete årsag var. Jeg er overbevist om at den dominerende årsag er at de udmærket godt kan se at livet ligger bag dem. Det går ubønhørligt ned ad bakke, både mentalt og kropsligt. Plejepersonale og lejlighedsvise pligtbesøg kan ofte ikke gøre noget ved udbredte følelser af ensomhed og at være en byrde for samfundet. "Ældrebyrden". Hvis der var håb om at tingene blev bedre, var der noget at se frem til. Men nej.

Hovedspørgsmålet bliver hvordan den sidste tid frem til døden kommer til at forme sig. Det er jo ikke svært at danne sig et ubehageligt præcist billede, ved at kikke sig omkring. Et plejehjem med demente sengeliggende beboere kan være en uhyggelig fremtidsudsigt. Ikke bedre at samme eksprespleje sker hjemme i egen seng, med masser af timer til bare at ligge der. Så er det sgu bedre at dø.

Venter på at dø

Der er dog et problem. Hvis der er brug for at få hjælp til at dø, kan det være urealistisk at finde nogen som vil og tør stille op. Det er jo også mere end svært at bede nogen om at udsætte sig for fængsel, for selv at få hjælp til at dø når grænsen er nået. Derfor bliver den logiske løsning selv at gøre det, mens evnerne stadig rækker til at kunne planlægge og gennemføre det. Det bliver altså til selvmord "i god tid", før grænsen var nået.

Personligt har jeg konstateret at jeg hellere vil leve lidt for kort, end alt, alt for længe. Hvis jeg kunne være tryg ved at kunne få aktiv dødshjælp, kunne jeg vente til min grænse for alvor var nået. Ellers er der stor chance for at jeg som gammel mand kommer til at figurere i statistikkerne over selvmord, og trække ned i statistikkerne for levetid. Og så kan jeg sådan set være helt ligeglad med om det passer politikerne eller ej.

Jeg tror ikke at jeg er ene om denne tankegang. Statistikkerne taler deres tydelige sprog. Aktiv dødshjælp ville give længere levetid. Det kræver dog at det ikke er meget stramt afgrænset. Hvis jeg er sikker på at få et "nej", må jeg jo selv gøre det. Mens tid er. Give aktiv dødshælp til mig selv. Livet må ikke blive en skæbne værre end døden.

Why am I so sad?


0 comments:

Logo sommerfugl