Logo sommerfugl

onsdag den 18. november 2009

Tvillingers fællesskab giver færre selvmord

Statistikkerne viser at tvillinger har en tydeligt lavere selvmordsrate end resten af den danske befolkning. Alt andet lige kan det altså kaldes en risikofaktor at være født alene, med ca. 38% flere selvmord.

Dette er et resultat fra et forskningsprojekt ved Syddansk Universitet, bl.a. på basis af Det Danske Tvillingeregister i Odense. Professor Kaare Christensen er talsmand, og følger op med spekulationer om hvordan det kan være. At den anden tvilling udgør et stærkt netværk:

Mit gæt er, at det handler om, at tvillinger har en makker. Vi ved, at ensomhed er en risikofaktor for selvmord, og jeg vil tro, at den ikke er lige så udtalt hos tvillinger. Der er en magen til en selv, som man har ansvar for og kan få hjælp fra.

Det er kendt at stærke familiebånd virker selvmordsforebyggende. Det lyder jo også logisk at tvillingers specielt stærke bånd kan have en betydning, selv om tidligere forskning ikke har vist betydning af netop søskende. Basis for undersøgelsen er tvillinger født mellem 1870 og 1930.

Overlæge og professor Merete Nordentoft forsker også i selvmord, og peger på en anden mulig faktor, omkring større stabilitet og ressourcer:
Spontane tvillingers forældre er gennemsnitligt ældre og dermed mere stabile og modne. Når det gælder tvillinger, som er født på grund af fertilitetsbehandling, har de forældre, hvis parforhold typisk er mere stabilt – de har holdt fast i beslutningen om at få barn i årevis. Samtidig er de typisk også mere økonomisk velbeslåede

Lene Dam Pedersen: 1+1=1?
Psykolog Lene Dam Pedersen, forfatter til bogen "1 + 1 = 1? Om enæggede tvillingers psykologi", kender emnet indefra. Hun er selv enægget tvilling, og peger på noget som jeg mere tror er centralt, fællesskab.

Et grundlæggende livsvilkår er en vis ensomhed, andre kan ikke for alvor følge med i hvert menneskes følelser og reaktioner på problemer, selv om de kan gøre et godt forsøg. Tvillinger har oftest meget tætte bånd, fordi de er vokset op med altid at dele samme livsfaser og -vilkår. De spejler hinanden langt hen ad vejen, både i egne øjne, og i omgivelsernes. De ved at de bliver forstået og rummet af den anden. En ganske særlig tryghed.

Tvillinger i selvmordspagt

Det specielle bånd mindsker altså risikoen for at føle sig alene i verden. Videre ville tabet ved at miste den anden være så meget desto større. Det gælder jo begge veje, så det er heller ikke noget den anden skal rammes af.

En selvmordspagt, der forebygger selvmord.0 comments:

Logo sommerfugl