Logo sommerfugl

onsdag den 9. juli 2008

Gør-det-selv dødshjælp

Sæt med helium og balloner

Helium er en ganske ugiftig gas. Der er intet farligt ved at få helium i lungerne, som når folk ved festlige lejligheder leger med et par hiv ballongas og "Anders And" stemme. Uden også at få almindelig luft, kan det dog give iltmangel og måske besvimelse. Nogle dykkere blander ilt og helium for at kunne dykke dybere. Helium som sådan er slet ikke giftigt.

Alligevel bliver netop helium (og en pose: "exit bag", Wikipedia: Suicide Bag) anbefalet som effektiv metode når "retten til at dø" skal omsættes i virkelighed. Aktiv dødshjælp (eutanasi) til sig selv. Det handler om at indånde ren helium, for derved på én gang at afbryde for forsyningen af ilt, uden at ty til reb eller tilsvarende brutale metoder. Selvmord på en relativt blid måde. Posen over hovedet som afskærmning mod at indånde ilt eller egen kuldioxid.

Bevidstheden tabes hurtigt, uden store kvælningsfornemmelser. Døden kort efter, hvis der ikke kommer ilt til. Hvis en hjælper fjerner remedierne bagefter, er det svært for retsmedicinere at konstatere dødsårsagen, uden meget specialiserede undersøgelser af luftrester fra lunger.

Kvælstof fungerer ligeså godt som helium, men kuldioxid egner sig ikke helt så godt. Når gassen kan fortrænge den naturlige kuldioxid fra udåndingsluften, undgås den stærkt ubehagelige kvælningsfornemmelse, der ellers kommer. Den opstår ikke på grund af iltmangel, men når kultveilte-indholdet i blodet stiger.

Denne metode at begå selvmord på kræver omhyggelige forberedelser for ikke at svipse. Den går ikke med bare en heliumflaske og en indkøbspose. Der findes en fakta-bog, Final Exit af Derek Humphry, der grundigt beskriver forskellige metoder for at udfri sig selv fra livet, bl.a. denne opskrift; selvmord gennem kvælning med plastikpose over hovedet, og gennemstrømmende helium. Og f.eks. også hvilke piller, der kunne egne sig. Der er stor fokus på at det skal være ganske metodisk planlagt, forberedt og gennemtænkt. Ikke noget med en hurtig, desperat krisereaktion.

Final Exit - The Practicalities of Selv-Deliverance and Assisted Suicide for the Dying - Derek Humphry

Ikke desto mindre er der mange som finder en sådan bog stærkt provokerende. Betragter den som farlig for psykisk ustabile mennesker. Afviser tanken om at selvmord kan være fornuftigt og afklaret. Rationelt. Jeg holder nu på at bogen er mindre farlig end en høj bygning, eller et tog. Disse voldsomme måder kræver ikke metodisk forberedelse, og kan være ganske traumatiske for andre som er så uheldige at blive involveret. Dårlige selvmordsmetoder - men nemt tilgængelige.

Mennesker hvis verden bryder sammen har ikke tid til at følge den type omstændelige vejledninger som bogen giver. Til gengæld giver planlægningen og den tid det tager at anskaffe og konstruere midlerne rigelig lejlighed til at tænke sig om nogle ekstra gange.

Helium balloner, ganske lette

Hvis det er velgennemtænk og afklaret, mener jeg at selvmord ligger indenfor den enkeltes rationelle ret til at disponere over sit liv. Så det kunne være at jeg skulle på indkøb. Det haster nu ikke, jeg er ikke i nærheden af at have behovet. Langt fra.

Men det er sgu min ret. Hvis......


12 comments:

Anonym sagde ...

Bogen er oversat til Dansk og hedder "Sidste udvej" fra forlaget
Lindhardt og Ringhof (på dansk i 1992). Den er meget klog læsning.
-
En anden bog blot til eftertanke er
Signe Lindkvist`s bog "Min mor".
-
Dine betragtninger kan jeg følgelig
fuldt tilslutte mig. Venlig hilsen.

tosommerfugle sagde ...

Tak for påmindelsen om den danske oversættelse. Der er dog kommet en nyere 3. udgave af "Final Exit", som jeg ikke mener er oversat. Denne supplerer netop med helium-metoden.

Og jo, historien med Signe Lindkvists mor er også et rigtig godt eksempel. Jeg har selv haft den oppe på denne blog:
> Signe Lindkvist: Jeg hjalp min mor med at dø
(Temaet "andre sager" ude til højre har en del andre cases omtalt)

Jo, der er brug for at Danmark kommer videre omkring at det skal være respektabelt at folk kan have gode grunde til at vælge at dø, og få den nødvendige hjælp.

Anonym sagde ...

Så netop efter i danske udgave v/
plasticpose og helium er ikke nævnt, så du er bedre opdateret.
Tak for det.
Vi kan desværre ikke gøre meget.
Politikerne tænker på alt andet
og bare at komme gennem etisk råd:
http://www.etiskraad.dk/sw6207.asp
Jeg vil slutte lyst:
"Jeg foretrækker en høj alder frem for alternativet," sagde Maurice Chevalier, som døde i 1972, 84 år gammel!

tosommerfugle sagde ...

Etisk råd beskæftiger sig faktisk ikke med etik, men "blot" med bioetik (ifølge deres lovgrundlag), og har "kun" taget stilling til "aktiv dødshjælp" defineret som et behandlingstilbud i sundhedssystemet. De foregiver godt nok at deres stillingtagen er bredere.

Lederen dengang, Ole Hartling, er ihærdig modstander af dødshjælp, og agerede (mener jeg) som en spindoktor, der fik debatten vredet væk fra at handle om det dybereliggende spørgsmål. At det bør været tilladt at hjælpe nogen med at dø, i de få tilfælde hvor dette er den bedste hjælp. Det skal ikke udspecificeres i regler for hvornår, men må være fra sag til sag.

Monty Python, Life of Brian:
Always look at the bright side of death! ;-)

Anonym sagde ...

Ja, du har jo fuldstændig ret - og
fra sag til sag - af hvor mange
læger o.s.v.
Jeg må have læst på dine "andre
sager".
Din blog gør da ihvertfald grundigt
opmærksom på, at der er et problem,
som gerne skal løses. Tak for det:)

tosommerfugle sagde ...

Ja, jeg "tillod" mig jo at blive forarget over at jeg skulle stilles for retten for at have givet min kæreste lov til et ganske velbegrundet og afklaret selvmord. Den farisæer-mentalitet som det er udtryk for synes jeg trænger til nogle skub, også selv om dommerne (2-1) snoede sig så de ikke lod sig overbevise om at det var bevist at jeg vidste at det var lige dén nat....

Og så er det jo godt med Google til at lede søgende sjæle i min retning :-) Jeg ligger ganske pænt placeret for rigtig mange af de emner som jeg tager op. Så jeg giver min del til at søgende har grundlag for at danne sig en mening.

Anonym sagde ...

Ved du hvor meget helium der skal til, for jeg kunne forestille mig at det ikke er hvem som helst der kan få fat i større mængder helium sådan uden videre?

tosommerfugle sagde ...

Et "velorganiseret" selvmord kræver omhyggelige forbedredelser, som jeg var inde på. Når jeg bevidst undgår at nærme mig en trin for trin vejledning, er det fordi jeg ikke ønsker at stå bag ukomplet information. Hvis det ikke er grundigt planlagt, er der stor risiko for at det ender galt, med hjerneskader.

Da mit ærinde ikke er at guide til "spontane" selvmord, foretrækker jeg at henvise til selv at gå videre med kilderne til helt konkret info.

På et mere generelt plan kan jeg sige at det ikke er store mængder, der skal til. Det skal være ren helium, jeg har set omtale af at nogle typer "ballongas" kan være "forurenet" med ilt. Og det skal ikke være en halvfuld tank, hvor der måske ganske langsomt er sivet gas ud.

Det springende punkt er sådan set ikke mængden, men tiden. Hvis der er for stort flow af gas, kan en stor tank tømmes for hurtigt. Der kan måske være brug for en regulator, til at styre en jævn udstrømning af et passende antal liter pr. minut.

Derefter er det en simpel udregning, men det er jo bedst at lægge en stor sikkerhedsmargin oveni. Hjerneskader er jo ikke en sjov fremtid, og det kan jo også gå galt hvis nogen forstyrrer undervejs. Eller hvis der er en lille svipser i forberedelserne.

Anonym sagde ...

Jeg ville sådan ønske nogle gav mig lov til at dø. Hver gang bliver jeg indlagt. Forstår det ærlig talt ikke. De synes det er så skide egoistisk af mig, at jeg vil dø, men de tænker ikke på at det er mere egoistisk af dem at tvinge mig til at leve i en verden hvor jeg lider. Jeg ved godt jeg kun er 14 år, men det gør ingen forskel. Dette er ikke bare en krise, det har været sådan her hele mit liv. Jeg prøvede første gang da jeg var 10. De siger jeg muligvis er skizofren. Det har aldrig været meningen jeg skulle leve, jeg har været tæt på at dø mange gange. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre.

tosommerfugle sagde ...

"Give dig lov til at dø" er vel kun en mulighed hvis du kan overbevise dem om at du har en god og gennemtænkt begrundelse, og kan overskue mulighederne. Hvem kan du overbevise?

Jeg er enig i at det er forkert at gøre det til et spørgsmål om "egoisme" fra din side, for det ville være udtryk for et dødsønske "på bekostning af dem", og sådan behøver det jo ganske rigtigt ikke være.

Jeg er ikke helt med på at det ingen forskel gør at du kun er 14 år. Det er en alder hvor det faktisk er ganske normalt at være igang med at lære at finde ud af livet, og det kan være besværligt, og med risiko for at møde tilsyneladende uoverstigelig modstand.

Jeg kender jo ikke dine omstændigheder, men jeg ved at der er mange der som voksne ser tilbage på svære teenageår, og glæder sig over at det ikke lykkedes for dem at tage sig af dage.

Indlæggelse er ofte et forsøg på en nødløsning, hvor det ikke bidrager til at gøre noget ved de mere grundlæggende problemstillinger. Det var måske bedre om du fik kontakt med nogen, som selv har prøvet noget i retning af dit uigennemskuelige liv. Altså nogen der ved hvad de snakker om, fordi de kan genkende det fra sig selv.

Jeg ved jo ikke hvad du har prøvet, men der findes rådgivninger, hvor der er flere forskellige muligheder for at tage kontakt, anonymt eller ej.

Og jeg gætter egentlig på at du godt kunne bruge nogen som kan forstå din situation, og uden at se dig som "syg" kan gå i dialog om at finde en balance i livet.

Eller hvad?

Anonym sagde ...

Helium er da skide farligt at indånde! Du kan dø af det!

tosommerfugle sagde ...

Helium er slet ikke giftigt. Som nævnt er det en så ugiftig gas at nogle dykkere bruger en blanding af helium og ilt, hvis de ved dybe dyk vil mindske risikoen for dykkersyge. Sagen er at luftens kvælstof (som er ligeså ugiftigt som helium) snarere optages i blodet, og kan give "trykfaldssyge" ved hurtig uddykning, hvor trykket jo falder. Hvis helium var en giftgas, ville dykkerne da med garanti ikke bruge den.

Hvad der er farligt er at undlade at indånde ilt, hvor en stabil forsyning af ilt jo er en helt umiddelbar livsnødvendighed. At indånde ren helium svarer til at holde vejret, bortset fra at det ikke giver kvælningsfornemmelser, da kroppen ved udånding stadig kan udskille kuldioxid. Når der ikke ophobes CO2 i blodet, kan det give en snigende hypoxi (iltmangel). Dette har fx ramt besætning og passagerer på fly, hvor trykkabinen svigtede.

Helium er, i sig selv, ligeså uskadeligt som andre ædelgasser, som fx argon, neon og xenon. Radon er også i gruppen som ugiftig ædelgas, men er alligevel farlig på grund af radioaktivitet, da der ved henfald opstår stråling og andre (også radioaktive) isotoper. Atmosfærens kvælstof er en ikke-reaktiv gas, som i denne sammenhænge svarer til de egentlige ædelgasser.

Altsammen ganske giftfrit, så længe kroppen får ilt nok, samt chancen for at udskille kultveilte.

Så nej, du kan ikke dø af helium (og lignende), men du dør uden ilt.

Party-tricket med at tage et hiv af en helium-ballon, og snakke med sjov stemme er ufarligt - hvis du nøjes med én indånding med helium, og derefter lader der gå et stykke tid før du måske prøver igen. Over to gange i træk giver stor risiko for at besvime, og i sjældne tilfælde måske dø. Det hænder jo at "akut etanol-forgiftning" (fuldskab efter indtagelse af alkohol) fører til lavere forsigtighed, og glemsomhed omkring advarsler, så jeg vil mene at helium ikke hører hjemme, når nogen tror at alkohol er påkrævet for at have det sjovt.

Logo sommerfugl