Logo sommerfugl

torsdag den 17. april 2008

Grusomme henrettelser

Dødsstraffen er jo en del af den amerikanske virkelighed. Forfatningen forbyder grusom og usædvanlig straf. Disse fakta er ofte blevet set som modsætninger, med fokus på etikken i at en stat påtager sig at bruge henrettelser som straf. Så det skal jeg afholde mig fra i denne omgang.

Fortiden viser mange eksempler på henrettelsesmetoder hvor det netop sås som en fordel at det blev en smertefuld og langsommelig død. Hvis der var penge til det, kunne bødlen bestikkes til at sørge for at det i det mindste gik hurtigt. Så åbenlyse grusomheder forbydes nu af FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Også før dette er der arbejdet med effektive metoder der skulle undgå at henrettelsen blev en tortur. Bøddelhåndværket er ikke simpelt.

En halshugning der udføres med faglig omhu er en hurtig metode. Døden indtræder efter ret kort tid. Men bare en lille smule sjusk eller uheld gør det til en usikker metode, hvor der skal gentagne hug oveni lidelserne fra de ineffektive. Tilsvarende med skydning, hvor eksekutionspelotonen bestemt ikke har sikkerhed for at ramme ordentligt.

Guillotine
Et tidligt forsøg på at sikre en hurtig og effektiv henrettelse var guilliotinen. Så længe apparatet er velkonstrueret og i orden, går det hurtigt. Der er beretninger om at det afhuggede hoved har haft livstegn i øjnene i kort tid. Metoden er jo ganske blodig.

Hængning er en metode med en del usikkerhed. Det går hurtigt hvis alt går som det skal, men der har været mange tilfælde hvor det ikke lykkedes, hvor det blev til en langsom kvælning. Tilsvarende med gaskammer, hvor der bestemt ikke er sikkerhed for at det ikke bliver en dødsoplevelse der trækker ud. Også den elektriske stol forkommer i historier hvor idealet om en hurtig død langt fra blev opnået.

Jeg skal afholde mig fra at spekulere i om der har været tilfælde hvor langsommelighed i dødsprocessen har været planlagt.

(Information: Den humane henrettelse er som et korttrick)

Den mest udbredte "moderne" metode synes at være giftindsprøjtning. Igen en metode der kræver stor faglig omhu for at være sikker. Og de fagligt uddannede (læger og sygeplejersker) siger forståeligt nok nej til at deltage. Altså ses det at metoden i hænderne på uuddannede kan blive langsom og smertefuld.

Nu har den amerikanske højesteret godkendt metoden. USA tillader dødelig indsprøjtning:
... syv ud af de ni højesteretsdommere mente, at hvis reglerne for at give dødelige indsprøjtninger blev fulgt, ville metoden ikke være i strid med forfatningen bestemmelser om forbud mod 'grusomme' afstraffelsesmetoder. To dommere var uenige med flertallet.
Jamen, der bliver åbenbart ikke sikret at reglerne bliver fulgt. Sikret at det ikke bliver ganske grusomt.

Hvis en stat påtager sig at henrette dømte borgere, skulle den da sørge for at der ikke er risiko for at det trækker ud. Det synes at udviklingen af metoder har haft fokus på at undgå at nogen skulle kunne udpeges som bøddel, og at undgå oprydning efter en blodig afslutning.

Og det er da ganske enkelt at sikre at døden indtræder hurtigt. Guillotinen er nok en af de bedre. Måske med et tilbud om bedøvelse først. Ellers er det simpelt at lave en maskine som knuser hovedet i et nu. Måske en stang dynamit. En henrettelse bliver ikke grusom af at være blodig.

Der er ikke grund til at beskytte bødlerne mod virkeligheden i deres job. Tværtimod.


2 comments:

Anonym sagde ...

Sådan!
Nemlig. :-)

tosommerfugle sagde ...

Jeg kommer til at tænke på den amerikanske autist Temple Grandin, som jeg har læst en spændende selvbiografi af.

Hun synes at have en særlig evne til at forstå kvæg, og en veludviklet empati med dyrene. Men det er jo en del af virkeligheden at dyrene bliver opdrættede med slagtning som mål. Altså har hun lagt et banebrydende arbejde i at designe transportveje og aflivningsmetoder så dyrene kan være trygge og ikke fornemmer hvad der skal ske.

Ud over at det fremmer dyrevelfærden til sidst, giver det også økonomiske fordele med en mere glidende produktionsproces, samt bedre kvalitet når kvæget ikke dør med stress og panik pumpende i kroppen.

Skal der dræbes, skal det gøres ordentligt.

Logo sommerfugl