Logo sommerfugl

mandag den 29. august 2011

Klaus Kjellerup digter om selvmord blandt mænd

Jeg fik øje på at "danmarks ivrigste ryger", Klaus Kjellerup har begået en pressemeddelelse omkring mænd og selvmord:

Klaus Kjellerup
Han har fundet Dødsårsagsregistret 2009 i sin søgning efter dårligdomme som han kan beskylde feminisme, rygelov eller finanskrisen for. Jeg citerer:
Efter mange års nedgang i antallet af selvmord i "verdens lykkeligste befolkning", er antallet af danske selvmord nu på vej opad: Danske mænds selvmord er steget 21% siden 2007.

Næsten to gange dagligt begås et selvmord i Danmark idag, og det er mændene, der står for 75% af de ialt 650 selvmord, der fandt sted i 2009.

Denne nedslående statistik fremgår ikke tydeligt i rapporten "Dødsårsagsregistret 2009", lavet for regeringen af Institut for Folkesundhed. På de første sider af rapporten fremgår det, at der ikke er sket stigninger i selvmordsraten. Men dykker man ned i tabellerne, finder man en anden sandhed:

Her fremgår det, at mænds selvmord er steget fra 413 i 2007 til 499 i 2009 - en stigning på 21%. Kvinders selvmord er til gengæld faldet lidt i 2009, så den samlede stigning i selvmordene udgør 9% siden 2007, hvor selvmord i Danmark efter mange års stabilt fald nåede en all-time low på 597 selvmord.

Selvmord, Danmark:

2007: 597 - heraf mænd: 413
2008: 626 - heraf mænd: 436
2009: 650 - heraf mænd: 499

Det er fristende at gætte på årsager til stigningen - skilsmisser, feminismen, regeringens sundhedspolitik, finanskrisen (2008-09) eller rygeloven (2007) - men sandheden kan ingen vide endnu uden at kende de enkelte tilfælde. Det kræver, at man ser en længere trend.

Her fremviser han sine evner som digter, det er han åbenbart meget bedre til end at forarbejde fakta. Det er nemlig ikke svært, allerede nu, at se på en længere trend.

Fra Danmarks Statistik har jeg plukket nogle tal, som må være opgjort på en anden måde. Antallet af selvmord her er lidt lavere, men udviser en tilsvarende udvikling fra 2007-2009:
ÅrSelvmord- Heraf mænd
1999:762563
2000:727533
2001:727508
2002:721538
2003:651500
2004:691499
2005:654480
2006:647472
2007:580401
2008:597415
2009:622477
2010:562406
2011:589437
De maskuline selvmord udviser en faldende tendens frem mod år 2005, hvor kurven er fladet ud. År 2007-2008 har dog et usædvanligt lavt antal mandeselvmord, men sådanne tilfældige spring er noget helt normalt i summariske statistikker. Opdatering 2013: Tallene fra 2010 og 2011 tilføjet. De modsiger helt entydigt formodningen om at "antallet af danske selvmord er på vej opad".

Med i billedet hører forresten at en sammenregning af selvmord og selvmordsforsøg viser et lidt højere tal for kvinder end for mænd. Når mændene har en meget højere dødelighed ved selvmord, er det på grund af valget af mere effektive metoder.

Set i dette lys virker det komisk når Klaus Kjellerup afslutter sin svada i en tone som nærmer sig en konspirationsteoretiker:
Det er første gang i mange årtier, at antallet af selvmord i mænd stiger to år i træk. På to år er tallet steget tilbage til niveauet for år 2000, selv om selvmord har været på jævn retræte siden 1980, hvor niveauet lå på 8-900 tilfælde årligt. Stigningen signallerer et brud på en trend, som giver varsel om en ny tid med stigninger i selvmord i Danmark.
Eller det er måske mere en politiker han efteraber. Disse gør sig ofte skyldige i samme "kunstart" - at bruge et smalt udpluk af statistikker til at påstå en tendens, som falder helt til jorden i et bare lidt bredere perspektiv.

Jeg tror at den gode Klaus Kjellerup skal fokusere sine digteriske evner på at at skrive tekster til popsange. Her udviser han da i det mindste talent. Når det gælder rygeforbud, fortaber han sig i sine tobakståger.

M.C. Escher - Skull with cigarette and top hat

Som ikke-ryger kan jeg såmænd godt følge hans argumenter mod rygeloven en stump af vejen, som udfoldet på Den Gule Negl, men han taber min respekt når han vildleder gennem sin uforsvarlige omgang med statistik. Et glimrende eksempel på den gradbøjning som Mark Twain udødeliggjorde i talemåden "Der er tre slags løgn: løgn, forbandet løgn og statistik". Og det er jo ikke statistikken som sådan, der er i modstrid med sandheden.


18 comments:

Anonym sagde ...

"Som ikke-ryger kan jeg såmænd godt følge hans argumenter mod rygeloven en stump af vejen, som udfoldet på Den Gule Negl"

Hvordan kan du godt følge Klaus Kjellerup? Og hvorfor kun en del af vejen?

tosommerfugle sagde ...

Hysteriet omkring rygning er et punkt hvor jeg er enig med Klaus Kjellerup om at det er ude af rimelige proportioner. Selvfølgelig er tobaksrøg en helbredsbelastning, der kan få stor betydning ved stor eksponering. Men det gælder faktisk også røg fra andre aktiviteter hvor der brændes/brankes organisk materiale, såsom haveaffald, brændeovne, grill, udstødning og sankthansbål. Her er der dog ikke så mange der frivilligt indånder den tykkeste røg mere end ganske kortvarigt.

Og en smule røg er altså ikke en faktor af stor betydning, hvadenten bladene kommer fra tobaksplanten eller hækken. Jeg har yderligere argumentation omkring det overdrevne hysteri her:
> Erfarne retro rygere

Jeg må for en ordens skyld tilføje at jeg ikke hermed automatisk er enig i hvad Klaus Kjellerup finder på at bruge af argumenter mod hysteriet.

Kun en stump af vejen, fordi han jo (som fx denne sag) går helt amok i sine forsøg på at påvise noget gavnligt ved at ryge, og fortænkte forsøg på at koble kampagnerne mod rygning sammen med helt andre problematikker.

Jeg har forresten opdateret statistikken i blog indlægget, til også at omfatte tallene for 2010 og 2011. Det viser endnu tydeligere hvordan tallet for 2009 blot var en enkeltstående spids, som der ganske naturligt kan ses i statistiske opgørelser over fænomener uden meget bredt grundlag. Hvis der var tusinder af selvmord om året, ville samme procentvise udsving fra et år i meget højere grad være noget som der måtte søges forklaringer på.

Anonym sagde ...

Kjellerup skriver meget inde på 180Grader, hvor han påstår, at rygning er sundt. Det er du vel ikke enig i?

tosommerfugle sagde ...

En helbredsbelastning, der kan få stor betydning, skrev jeg. Altså beskrev jeg ret klart rygning som usundt for helbredet. Jeg troede også at blog indlægget her viste at jeg er langt fra enig i hans propaganda omkring det gode ved rygning.

Pointen er såmænd bare det overdrevne hysteri. Fx er der mange sager hvor en smule lugt af røg, eller blot synet af en som ryger, gøres til genstand for kraftige reaktioner - uden protester over meget større kilder til røg. Havegrillen er et godt eksempel.

Anonym sagde ...

Men røg fra en havegrill inhalerer du jo ikke på samme måde. Det samme gælder bilos.

tosommerfugle sagde ...

Indhalering af røg, med dertil hørende risici, var netop hvad jeg henviste til ved at skrive "Her er der dog ikke så mange der frivilligt indånder den tykkeste røg mere end ganske kortvarigt" - og specifikt henvise til grill som en af røgkilderne. Fra kommentarerne på blog indlægget "Erfarne retro rygere" kan jeg gentage:

Det var nøje udvalgt at jeg brugte grillen som eksempel. Fra ulande er der meget klare beviser for at madlavning over åbne bål er en alvorlig helbredsrisiko, mindst på niveau med at være storryger. Der er gode argumenter for madlavningsforhold, der i det mindste leder røgen væk fra den direkte indånding.

Men det ville være hysteri at gøre havegrillen til symbol for en skræmmende risiko, at lave kampagner for at "blot én indånding" er farligt. Heller ikke her vil jeg gå ind for hysteri. [...]

Jeg vil blot gøre det til noget naturligt at forholde sig til den reelle risiko. En smule grillrøg af og til er ikke så farligt endda. Heller ikke at komme til at indånde et par mundfulde luft med tobaksrøg, en gang imellem.


Hvis vi skal til at se på reelle helbredsbelastninger fra røg, som masser af danskere påtager sig uden særlig tanke for forsigtighed eller hysteri, er en af de store faktorer stearinlys. Blot et enkelt fyrfadslys udsender masser af mikrofine partikler (og andre stoffer) som lungerne må forsvare sig imod. Særligt følsomme mennesker (især med astma) kan her få kraftige fysiske reaktioner, som symptomer på belastningen.

Rygning (og dermed indånding af koncentreret forurenet luft) er bestemt en aktivitet som ved større eksponering sætter sit tydelige præg på statistikkerne over sygdomme og dødsårsager. Dermed også til en vis grad udstrakt passiv rygning. Men det er irrationelt hysteri at agere som om blot en smule tobakslugt, eller en indånding i nærheden af en ryger, er en risikofaktor af betydning - og samtidig gladelig påtage sig større risiko fra andre røgkilder, der endda ligefrem fejres som noget hyggeligt.

Jeg er enig med Bente Klarlund, når hun skriver:
Hvad angår grillen, gælder det om at grille med omtanke. Grillen bidrager til partikelforurening, men hvis man griller udendørs og holder sig lidt på afstand, hører det med til den slags småfarer, jeg selv ville møde med oprejst pande og godt humør.

Anonym sagde ...

Er du enig med Klaus Kjellerup i, at medicinalgiganterne styrer tobaksindustrien, at rygere er en indtægt for samfundet, mens ikke-rygere er en udgift, og at rygeforbud kun er til skade for alle?

tosommerfugle sagde ...

Nej, til alle punkter.

Jeg har jo allerede pointeret at jeg ikke er med på hans fantasifulde propaganda omkring det "gode" ved rygning.

Anonym sagde ...

Hvorfor er du ikke det?

tosommerfugle sagde ...

Klaus Kjellerup argumenterer useriøst fordi han ikke forholder sig til det voldsomme samfundsmæssige underskud på rygeres produktivitetstab, ud over de store sundhedsmæssige udgifter. Se Berlingske:
> Rygning er en dyr dræber

Susanne Reindahl Rasmussen:
> Ph.d.-studie af livstidssundhedsomkostningerne ved rygning
> The lifetime costs of smoking and smoking cessation - PhD thesis

Anonym sagde ...

Det siger han, at han gør, og at det er taget med i hans beregninger og de beregninger, han linker til.

tosommerfugle sagde ...

Som jeg har påvist i dette blog indlæg holder hans påstande ikke en meter. Han er spin-doktor for rygning, og leder med lys og lygte efter hver en lille stump, som ude af en afbalanceret sammenhænge kan omfortolkes ifølge hans ønsker om at virkeligheden var en anden. Men han er ikke den eneste som her fordrejer virkeligheden, så kan kan da godt finde noget at linke til.

Anonym sagde ...

Du taler noget om selvmord i dette blogindlæg - han snakker om, at rygere er en indtægt for samfundet økonomisk. Hvor er ligheden i indlæggene?

tosommerfugle sagde ...

Hvilken lighed savner du? Har du læst indlægget?

Det er Klaus Kjellerup selv, der tog fat i statistikker over selvmord, og et enkelt års springende tal. På den basis var han ude med en løsagtig teori om at det nok var på grund af rygeloven, feminisme, eller hvad han nu ellers er sur på. Det vrøvl tilbageviste jeg gennem at se lidt mere på tallene.

Det illustrerer glimrende hans underskud omkring evnen og/eller lysten til at forholde sig til fakta, når han selv har noget han synes det er sjovere at påstå.

At han derudover er ude med en vrangforestilling om at samfundet har overskud på rygere, er så blot et yderligere eksempel på at han er kreativ digter - og ikke en som på troværdig måde forholder sig til alle omstændighederne ved en problematik. Og han kan faktisk digte, og udfolde sin fantasi på en fin måde dér.

Lad mig på forhånd tilføje at jeg ingen planer har om at indlade mig på at udrede detaljer omkring de totale samfundsmæssige omkostninger ved rygning. Jeg har henvist til en glimrende ph.D. afhandling om emnet, og det må være nok fra min side.

Anonym sagde ...

Det er det skam også. Men hvor har du modargumenteret, at rygeforbud er til skade for alle, og at medicinalgiganterne står bag mange ulykker inden for rygning?

tosommerfugle sagde ...

Konspirationsteorier fortjener ikke at blive behandlet som andet end den fiktion de er. Det at nogen morer sig med den hobby at påstå en opdigtet virkelighed, er ikke grund nok til at der er behov for at bruge kræfter på at udpensle hvordan det savner virkeligt grundlag.

En undtagelse kunne være hvis jeg var ude på at indgå i debat mod eller for rygning. Det er udenfor hvad jeg gider. Det er der såmænd mange andre der prøver, og det anfægter ikke konspirationsteoretikerne det mindste. Snarere tværtimod, når noget gider behandle deres tankespind seriøst.

Rygning har ikke nogen samfundsmæssige fordele, men det er der heller ikke ved at være hysterisk omkring tobaksrøg. Vildt overdrevne påstande omkring noget meget farligt ved minimale mængder tobaksrøg er helt ude af proportioner, og kan vel give rygefortalerne basis for at mene at det er helt ok med argumenter uden substans.

Jeg er sikker på at du kan finde mange andre steder, hvor nogen er villige til at pille i de ting som Klaus Kjellerup hygger sig med når han laver kreative digte omkring rygningens herligheder. Ikke her.

Anonym sagde ...

Er du enig med Klaus Kjellerup i, at rygeforbuddet er en krænkelse af den private ejendomsret, og at det har betydet, at mange værtshuse er gået ned i omsætning eller har måttet lukke?

tosommerfugle sagde ...

Nej da. Jeg er jo ikke med på hysteri og ideologiske løse påstande, hvad enten de kommer fra den ene eller anden side.

Logo sommerfugl