Logo sommerfugl

torsdag den 21. juli 2011

På privathospital med sundhedsforsikring?

Now I want you to open your wallet really wide, and say 'awww'.

Say Aah by Chris Allison, Toonhole


Denne satiriske tegning sætter selvfølgelig tingene lidt på spidsen, det mest givende er slet ikke at gå efter patientens tegnebog. Den er for hurtig at tømme, og processen vil inspirere de fleste patienter til at stille spørgsmål ved om der nu virkelig er brug for at købe den markedsførte undersøgelse eller behandling.

Men kunderne på et privathospital har jo ofte en sundhedsforsikring, der betaler regningen. Det vil sige at patienten er ligeglad med hvad det koster, og endda ofte hellere vil modtage så mange ydelser som muligt, fx ekstra undersøgelser "for en sikkerheds skyld". Selvfølgelig har hospitalet dog ikke helt fri adgang til at skrive hvad som helst på regningen, uden en plausibel lægelig begrundelse. Indenfor disse rammer må de forvente at de fleste patienter er meget villige til at modtage behandlinger, og ligefrem kræve at "alt" gøres. Jo mere, jo bedre. Et produktivt samarbejde.

En ande side af historien er risikoen for retssager. Hvis noget går galt vil patienten (eller en pårørende) sammen med en advokat måske lede efter en anden læge, som er meget villig til at erklære at den oprindelige behandling var utilstrækkelig, eller der ikke var undersøgt for alle mulige risikofaktorer.

Sundhedsforsikringerne sidder lidt mellem to stole her. På den ene side har de en interesse i at udgifterne til den enkelte patient ikke bliver alt for voldsomme. På den anden side har de en stor økonomisk interesse i at have en så stor omsætning som muligt. Det kan netop opnås gennem kostbare behandlinger, således at forsikringspræmien kan sættes tilsvarende. De har altså ingen interesse i at fremme sundhed, forebyggelse og effektiv behandling.

Tværtimod. God sundhed giver jo ikke omsætning. Ingen økonomisk vækst.

Døende patienter er på den anden side ukritiske storforbrugere, hvis de kan fastholdes i troen på at "jo mere behandling, jo bedre". Sundhedsindustrien trives, og kan være meget kreative omkring kostbare behandlinger. Lægen kan altid finde mere der kan forsøges, så længe patienten ikke dør undervejs. Et enormt forretningsområde. Og dødsangsten giver masser af meget krævende patienter, der har set for mange "medicinske mirakler" på TV.


0 comments:

Logo sommerfugl