Logo sommerfugl

onsdag den 6. oktober 2010

Førte ligestilling til selvmord blandt mænd?

Anders Barstad
Den norske sociolog Anders Barstad må næsten have anstrengt sig for at komme i medierne gennem en provokerende konklusion:

På basis af selvmordsstatistikkerne for 50 år er han kommet frem til en påstand om at ligestilling og brudte forholdt er en af de vigtigste årsager til selvmord blandt mænd i Norge. Antallet af selvmord blandt mænd er steget siden 1970'ernes kvindefrigørelse, og over dobbelt så mange mænd som kvinder tager deres eget liv hvert år.

Han har sammenlignet statistikkerne for selvmord med separationer, og observerer:
Det er sådan, at de år, hvor der er mange, som bliver separeret, er der også en klart højere selvmordsrate.

[...]

Ligestillingsdebatten har bidraget til at flere kvinder bryder ud af dårlige ægteskabelige forhold, og har dermed også indirekte bidraget til selvmord.
Med en sådan tyndbenet måde at konkludere på, kunne jeg næsten være fristet til at spekulere på om han selv har et eller andet i klemme?

Jernbane selvmord

Her på bloggen har jeg selv haft fat i den med at også de danske statistikker viser mange flere selvmord blandt mænd end blandt kvinder. Til gengæld har kvinderne mange flere ikke-dødelige selvmordsforsøg. Inklusive forsøgene har kvinderne en direkte højere tilbøjelighed til selvmord, men det kunne hænge sammen med at at kvinderne også oftere rammes af depressioner.

Forskellen i antal dødsfald ved selvmord kan forklares som udtryk for at mændene vælger mere effektive metoder. At kvinderne ikke kan finde ud af at "gøre det ordentligt". Den klare feminine dominans holder ved gennem hele voksenlivet, kun blandt de gamle når mændene "endelig" op på en lidt højere frekvens for forsøg på at få livet afsluttet før lægerne kæmper for en langtrukken død.

Se mere i mine blog indlæg:

Norske skilsmisser, separationer, selvmord mænd/kvinder, 1948-2004

Vi taler om en stor samfundsudvikling siden 1960'erne. Sociologisk set er der sket mange store ændringer i hvordan menneskene i "vestlige lande" organiserer livet. For mig at se har den vigtige kvindefrigørelse ikke været det centrale element i udviklingen, men er mere en naturlig konsekvens af den store fokus på individet.

Når forventningerne ændres i kraft af at individet er vigtigere end dets tilhørsforhold til en gruppe, deriblandt familien, fører det til at det også er individets ansvar hvis det går ad helvede til. Det er sådan set meget naturligt, men fører så også til at nederlaget ved ikke at "kunne klare sig" bliver så meget desto større. Til at selvmord bliver så meget desto mere "logisk".

Tallene viser i øvrigt en meget tilsvarende udvikling i selvmord blandt mænd og kvinder. Det ville altså være ligeså seriøst at konkludere at kvindernes selvmord er en konsekvens af ligestillingen. Ligeså useriøst.

Det er støj at gøre det til en konsekvens af kønnenes ligestilling. Det er alt for letkøbt af Anders Barstad at lægge sine personlige tolkninger sammen med en statistisk analyse. Det logiske kunne være at påbegynde forskning i de sociologiske mekanismer, i stedet for fritsvævende spekulation ud fra samtidige udviklinger.

Men så ville det begynde at blive kompliceret. Det er reel forskning jo ofte.


0 comments:

Logo sommerfugl