Logo sommerfugl

torsdag den 24. september 2009

Tvangsbehandling eller død for et jehovas vidne

En mand i 70'erne bliv den 1. juli 2009 indlagt på et hospital i New South Wales, Australien. Svær infektion, blodforgiftning og septisk chok. Bevidstløs og åndedrætssvigt. Det så altså skidt ud for ham. Meget skidt.

Det lykkedes for lægerne at holde "Mr. A" i live, sådan da. Nyrerne svigtede efter kort tid, og døden kunne kun udsættes gennem respirator og dialyse. Ingen bevidsthed, intet reelt håb om bedring. Så dukkede et vigtigt dokument op, advance care directive, en slags udvidet livstestamente. Lidt under et år tidligere havde han skrevet under på at han blandt andet ville afvise dialyse. Hospitalet turde ikke respektere hans ønske, og overlod ansvaret til højesteret. Om det var lovligt ikke at tvangsbehandle ham.

Dialyse

Baggrunden for hans ønsker var religiøse synspunkter fra Jehovas Vidner. Enhver form for behandling involverende hans blod var imod hans principper. Tilhørende papirer beskrev forskellige former for behandling, og på dem havde han direkte markeret at han ville afvise dialyse. Der var altså ingen tvivl om hans ønsker, og ingen grund til at tro at han ikke vidste hvad det drejede sig om. Liv og død.

Han havde udpeget to trosfæller som værger, og disse kunne bekræfte at behandlingen var i strid med den døende mands ønsker. Derfor havde de bedt hospitalet om at ophøre med dialysen.

Domstolen opretholdt det vigtige princip om selvbestemmelse, at patientens ønsker havde forrang; uafhængig af at det sandsynlige resultat ville være at hans død blev fremskyndet. Det var ikke afgørende hvad baggrunden for ønsket var, eller andres mening om fornuften i det. Dommen handler ikke om "retten til at dø", men om retten til selvbestemmelse. Om ikke at begå overgreb mod patienterne.

Jeg synes at det er skræmmende at respekten for en patients ønsker skal være et spørgsmål om højesteretsdomme. Skræmmende at lægerne har et så fjernt forhold til at deres behandlinger kan være noget uønsket, at de rutinemæssigt fastholder at påtvinge en sådan behandling. Lægerne påtager sig at bestemme over liv og død.

Personligt er jeg ikke enig i at det er en god ide at lade en diskutabel bibelfortolkning være basis for stillingtagen til behandling, men det er sådan set uvæsentligt her. På den anden side tror jeg at manden var ualmindelig heldig med at resultatet ser ud til at blive at han bliver befriet fra at henligge som langtidsopbevaret grønsag.

Watchtower0 comments:

Logo sommerfugl