Logo sommerfugl

torsdag den 24. april 2014

Medier og eksperter dyrker selvmordsmyte om mænd


At medierne elsker useriøse overskrifter er jo en triviel selvfølgelighed. Drama, hysteri og overdrivelser er dagens orden, når det handler om at tiltrække klik og læsere. Det begynder først at irritere mig lidt når de tilsyneladende tror at bedrive seriøs journalistik, og endda har fanget en med papirer på at være "ekspert" til at underbygge den substansløse historie.

Et aktuelt eksempel er når Jyllands-Posten skriver:

Teknisk set er det ikke forkert, men alligevel ganske misvisende. Der findes ganske enkelt ingen hyppige dødsårsager blandt yngre mænd, heldigvis er der kun ganske få som afslutter deres liv før de har passeret 50 år. De dødsårsager der trods alt findes her, er alle sjældne. Også selvmord, der vel snarere kan siges at være den mindst sjældne. Selvmordsraten blandt mænd er højest i de ældre aldersgrupper, hvor de dog drukner i de mere sædvanlige dødsårager. Så det er sådan set et godt tegn for folkesundheden at selvmord er den hyppiste dødsårsag blandt voksne mænd under 50 år, yngre eller ej.

Statistikker for år 2012 viser 661 selvmord, hvoraf de 494 var mænd, og kun 167 kvinder. Det er normalt at dødsfald ved selvmord rammer mange flere mænd end kvinder, og det er desværre også normalt at der digtes livlige vandrehistorier om årsagerne til dette. Svend Aage Madsen, der er chefpsykolog på Rigshospitalet, lægger ord til dagens fordrejning af de dybereliggende fakta, når han kommer med nogle generelle kendetegn hos alle aldersgrupper af mænd:
Mænd tænker på, hvad der kan gøres, når de har det dårligt psykisk, snarere end at søge strøst og omsorg.

Mange mænd får, når de har det dårligt, den oplevelse, at deres nærmeste relationer er en belastning i stedet for en ressource - derfor trækker mange mænd sig fra familie og venner, når de får det dårligt.

På dette punkt vil jeg ikke anfægte hans faglighed, problemet kommer først når denne tilbøjelighed tolkes. Det skulle være forklaring på det meget højere antal gennemførte selvmord hos mænd. På det lidt for vage plan spekulerer han dog i at der kan være mange mænd, der går med psykiske lidelser, som ikke er opdaget:
Mange af de psykiske lidelser kommer først for alvor til udtryk i de tidlige 20'ere. Hvis mændene ignorerer lidelsernes faresignaler, bliver det kun værre, og selvmordet kan være den sidste udvej.

Svend Aage Madsen, psykolog

Hermed mener at han at have givet en del af forklaringen på, hvorfor selvmord er den hyppigste dødsårsag for unge mænd. Et mindre problem her er sammenblandingen, for det er jo ikke noget specielt for unge mænd, men det får være.

Karin Helweg-Larsen, der er speciallæge og seniorforsker på Syddansk Universitet er med på vognen med vage generaliteter, som lyder ganske tilforladelige, og vel har sandhedsværdi nok til at det ikke er det bare vrøvl. Igen er problemet dog at det er alt for langt fra at bygge på noget konkret, når vi jo ikke blot taler om en udvikling i de senere såkaldte kriseår:
For de yngre mænd, der ikke er så langt i livet endnu, er det aldrig sjovt at blive sat uden for arbejdsmarkedet. Da den økonomiske krise holdt sit indtog, var der flere, der blev ledige. På den måde blev risikofaktorerne øget, og det kan være en del af forklaringen på den højere tendens til selvmord i denne aldersgruppe.

Når jeg tillader mig at gå kritisk til disse fagfolks ord, uden selv at have papirer på en formel ekspertise, er det fordi de overser noget helt, helt grundlæggende. Der fokuserers alt for meget på selvmord som et mandeproblem, og mænd udnævnes nærmest til at være "det svage køn". Sagen er blot at det er en myte at der er større tendens til selvmord blandt mænd. Sandheden er det direkte omvendte, det er blandt kvinderne at der er flere som søger denne udvej fra et svært liv.

Jeg har det fint!

Hvis mændene er mere tilbøjelige til at lege hulemænd, og trække sig tilbage for at bøvle med problemerne, tyder det altså på at de også har mere succes med denne metode, sammenlignet med at søge trøst og omsorg i netværket, eller behandlingssystemet.

Jamen, der er da mange flere selvmord blandt mænd, så hvordan blev det til at det er kvinderne som har den største tilbøjelighed til selvmord? Jo, sagen er at der er flere selvmordsforsøg blandt kvinder end blandt mænd. Når selvmordsraten er højere hos mænd, er det altså fordi denne statistik, i sagens natur, kun omfatter gennemførte selvmord. Årsagen til den højere dødelighed hos mænd er simpelthen at de bruger mere effektive metoder.

Lidt mandschauvinistisk kunne det siges at kvinderne fjumrer rundt, og hverken kan finde ud af livet, eller at gennemføre et selvmord, men det er da i det mindste ofte en vej til at få hjælp. Altså den hjælp som heller ikke kvinderne søger af sig selv, når eksistensens ophør bliver temaet for selvmordstanker. Hvis vi skal se på mennesket bag, er det et vigtigere signal om der er selvmordsforsøg eller ej, eller om metoden er effektiv nok til at dø af det.

Og så synes jeg altså at både medier og "eksperter" er noget til grin, når de blot gentager den sædvanlige myte, eller vandrehistorie, om mænd og selvmord. Jeg er dog bange for at de ikke engang ved at det statistiske grundlag ikke holder. Jeg kan anbefale et kik i statistikkerne hos Center for Selvmordsforskning, der i mange år har opgjort antal selvmordsforsøg på Fyn for både mænd og kvinder, i forskellige aldersgrupper. Først blandt de ældre er der flere forsøg blandt mænd end kvinder. Ellers er der feminin dominans i statistikkerne.

Jeg har før skrevet om det samme emne, med hvordan denne myte igen og igen slår igennem hos medier og fagfolk. Hold hellere op med det, og læs statistikkerne i stedet. Det har jeg gjort.


0 comments:

Logo sommerfugl