Logo sommerfugl

søndag den 6. april 2014

Nogle holdninger til racisme

Forleden fik jeg en mail fra en skoleelev, som havde valgt at tage racisme op i et skoleprojekt. Det er et emne som jeg har lidt om på bloggen her, og det vakte interessen, og førte til gerne at ville stille mig nogle spørgsmål. Jeg gik med til at prøve med et par hurtige svar, også selv om jeg nu ikke gør i lektiehjælp.

Der kom en del ord på, da jeg kom igang med at udtrykke nogle tanker om emnet, så jeg beslutte mig for at svaret kunne egne sig som blog indlæg. Det gør jo ikke noget om andre også kan finde svarene, og måske finde inspiration i min måde at se på verden på. Det at teksten er offentlig tilgængelig på Internet, og nemt søgbar via Google, gør jo også at det er nemmere at opdage hvis nogen skulle få den idé at skrive af.

Selvfølgelig offentliggør jeg ikke navn eller andet på den som spurgte, det har heller ikke den store betydning omkring de meget generelle spørgsmål, der mest gav mig en anledning til at sætte nogle tanker på skrift. Ikke nødvendigvis som den store evige sandhed, men blot mine holdninger som tænkende menneske.

Så her følger spørgsmålene (med normaliseret retskrivning), og mine reaktioner på problemstillingen. Som illustration har jeg brugt et par malerier af den kendte amerikanske kunstner Normal Rockwell, der også har skildret situationer fra racismen i USA.

 • Hvordan ville du definere racisme?
 • Hvad er racisme ifølge din mening?
På et dybere plan ser jeg racisme som det at have fordomme om andre mennesker, på basis af deres oprindelse. Det kan både være ting som hudfarve, ansigtstræk, seksualitet, forfædrenes geografiske tilhørsforhold, kulturel tilknytning, eller forskelle omkring religion. Det vil sige fordomme som er baseret på forventninger til at dem med den pågældende baggrund har visse negative (eller positive) egenskaber, i stedet for at starte med at interessere sig for hvordan det enkelte menneske er.

Dette syn på racisme går selvfølgelig ud over det gamle begreb om menneskeracer, som jeg ser som en stor misforståelse, og mere udtryk for xenofobi (angsten for mennesker som ikke ligner en selv), og mangel på forståelse for baggrunde for kulturelle forskelle. Så vidt jeg kan se er jeg til gengæld nogenlunde i overensstemmelse med "racismeparagraffen" i straffeloven:
§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

 • Hvor går grænsen for om det er racisme eller ej?
Grænsen for hvad der er racisme overskrides ofte af den som søger at trække grænsen. Det vil sige at den som leder efter tegn på at noget som opleves som uretfærdigt må være racisme, mere selv er racisten, med mindre sagen er mget klar. Typisk når det ses som racisme hvis en mørklødet person spiller en negativ rolle i en film.

 • Hvad synes du om racisme?
 • Hvad synes du om opdeling af mennesker i forskellige grupper?
Primært vil jeg kalde det for dumt, det vil sige uoplyst og ikke nødvendigvis uintelligent. Der er store forskelle på enkelte mennesker, således at det ikke fortæller mig noget nyttigt om en person, hvis jeg får at vide hvad hudfarven er, eller hvor oldeforældrene kom fra. Der kan være en begrænset nytteværdi ved at være orienteret om kulturel og religiøs baggrund, men kun for så vidt at jeg er lidt bedre forberedt. Også her må jeg være klar til at lære mennesket at kende, i stedet for at tro at jeg ved en masse fordi jeg får en overfladisk ting at vide. Det er mere spændende at lære mennesket at kende, og ikke se forskelle som noget negativt.

 • Hvilke problemer har I stødt på?
Jeg har ikke selv været involveret i sammenhænge med markant racisme tæt på, men som Dansker med almindelig hudfarve er risikoen selvsagt noget mindre. Selvfølgelig er jeg opmærksom på at der findes racisme, og utiltalende mennssker med magt (f.eks. politikere) som forefægter racistiske synspunkter. Her kan jeg primært være uenig, og selv søge at have et bedre menneskesyn, i stedet for at gøre det til en kamp.

 • Kan sorte mennesker være racister?
 • Er det kun sorte mennesker der bliver udsat for racisme?
Det at spørge om sorte mennesker (eller andre som bliver udsat for racisme) selv kan være racister er i sig selv et racistisk spørgsmål. Det er tydeligvis en menneskelig egenskab at se et gruppetilhørsforhold til dem som ligner en selv, og en modsætning til dem som ikke gør. Da sorte mennesker selvsagt er mennesker, har de altså både positive og negative menneskelige egenskaber, deriblandt racisme. Hvis vi ser nærmere på forholdene i Afrika, ses der talrige eksempler på kraftige modsætninger mellem forskellige etniciteter (ofte kaldt for stammer), med krige, folkemord, hård diskrimination, og kort sagt ganske tilsvarende dårlig behandling som mennesker med grisefarvet hud ("hvide") har udsat sorte mennesker for.

Bredere set ser jeg ikke dem som selv bliver udsat for racisme som mindre racistiske end dem som i kraft af at have magten behandler dem dårligt. Meget typisk når sorte i USA har lagt afstand til hvide, og behandlet dem ud fra firkantede fordomme om hvordan mennesker med en anden hudfarve er.

 • Findes KKK stadig idag?
Ja, Ku Klux Klan findes stadig, men ikke som magtfaktor. Det ser ud til at de fleste som holder fast på den hårde retorik f.eks. er hvad der derovre kaldes for "white trash", altså hvide sociale tabere. De har et fællesskab omkring at fasthold "sektens" ritualer, men så vidt jeg ved er det sjældent at de gør noget værre end at lægge afstand til sorte.

 • Tror du menneskerne er mere lige i USA nu hvor Obama er præsident?
Nej, det at Barack Obama blev valgt til præsident for USA har ikke givet mere lighed. Det kan til en vis grad siges at det ligefrem har styrket racistiske tilbøjeligheder blandt dele af hans politiske modstandere. Til gengæld kunne han ikke blive valgt uden at få rigtig mange stemmer fra hvide, så hans valg er udtryk for ligheden allerede var styrket, når det ikke længere var noget fremmedartet for en hvid vælger at stemme på en farvet politiker. Altså at kandidatens politik og kompetence blev set som vigtigere end hudfarven.

Moving in, by Normann Rockwell
 • Hvad kan vi gøre for at udrydde racisme?
 • Hvordan vil I stoppe racisme?
Paradoksalt set er det vigtigste at nå til at vi kan holde op med at tale om racisme. Ja, mennesker er forskellige, og en blandt mange forskelle kan f.eks. være hudfarven. Der er jo heller ikke så mange der finder på at tilskrive forskellige menneskelige egenskaber på basis af f.eks. at have en stor eller spids næse, grønne øjne, eller visse ansigts-proportioner. Det sidste var en henvisning til den gamle forestilling om frenologi, der dengang så en videnskab i at opmåle menneskers ansigts- og hovedform, og på denne basis erklære at mennesket havde nogle bestemte positive eller negative menneskelige egenskaber.

Jeg kommer til at tænke på den sorte amerikanske videnskabsmand Neil deGrasse Tyson. Han er en højt kvalificeret astrofysiker og videnskabsformidler. Dengang han var student, kom han til at snakke med en anden sort student, som selvfølgelig havde lagt mærke til Neils høje intelligens. På den basis formulerede han det som et krav at et så godt hovede var nødt til at gå ind i kampen for de sortes rettigheder. Det gjorde Neil ikke, men blev i stedet en førende forsker indenfor sit område. Første gang han kom på TV var det som ekspert omkring astrofysik, hvor han kunne belyse et spørgsmål på basis af sin store viden. Efterfølgende kom han til at tænke på at det måtte have været første gang en sort kom på TV som ekspert, uden at det havde at gøre med hans etnicitet og hudfarve. Han kom frem til den erkendelse at han ved "bare" at være førende videnskabsmand, som tilfældigvis har mørk hud, gjorde han mere i kampen mod racisme, end ved at gøre sig til aktivist omkring bekæmpelse af racisme. Sagen er at så ville han selv være racist, med modsat fortegn, men alligevel med til at fastholde modsætningen. Det havde større værdi at holde op med at se hudfarven som en afgørende vigtig egenskab.

Det kan siges at noget af det værste til at fremme racisme er religion. De fleste religioner bygger på gamle fortællinger fra stammer som var i modstrid med andre stammer i nærheden, og hvor der opstod forstillinger som "Guds udvalgte folk", og tilsvarende fordømmelse af "de andre", hedningene, de vantro, de fortabte, fjenden. Selv om den kristne kirke ikke ønsker at læse det sådan, er Bibelen (mest det gamle, men også det nye testamente) gennemsyret af voldsom racisme med Gud som den brutale håndhæver af racisme og folkemord.

Det meste racisme kan støtte sig ret direkte til passager fra Bibelen. Det kræver selektiv læsning, og kraftige omfortolkninger, at lade som om kristendommen ikke har et gennemgribende racistisk grundlag.


0 comments:

Logo sommerfugl