Logo sommerfugl

torsdag den 4. december 2008

Aktiv dødshjælp i Luxembourg

Parlamentet i Storhertugdømmet Luxembourg stemte den 19. februar 2008 for lov nr. 4909, der tillader aktiv dødshjælp og lægelig hjælp til selvmord, efter lignende principper som i nabolandene Belgien og Holland. Stemmetallene var 30 mod 26. Loven forventes nu snart vedtaget ved anden og sidste behandling.

Henri - Grand-Duc de Luxembourg - 2004 - Lëtzebuerg
Luxembourg er et konstitutionelt monarki, med Storhertug Henri som regent. Ligesom i Danmark har monarken en ceremoniel rolle hvor han med sin underskrift godkender og forkynder vedtagne love. En lov kan ikke træde i kraft uden denne afrunding på den parlamentariske procedure. Det er aldrig sket at regenten har tilsidesat den demokratiske proces.

I tirsdags erklærede storhertugen at han af samvittighedsgrunde ikke ville godkende og underskrive loven om medlidenhedsdrab. Han er romersk katolik, og følger sin kirkes doktriner, på tværs af demokratiet. Dermed er der grundlovskrise i det lille land, der har 87% katolikker.

Den kristeligt-demokratiske premierminister Jean-Claude Juncker (der selv kæmpede imod loven) er kommet frem til en løsning. Der ser ud til at være de nødvendige to trediedeles flertal i parlamentet for at ændre grundloven. Storhertugens ceremonielle rolle ændres, så han ikke forventes at godkende vedtagne love, men blot forkynder dem.

Fakta er at flertallet for at opretholde demokratiet er større end flertallet for eutanasi. Kristendemokraterne udnytter altså ikke grundlovskrisen til at lade loven bortfalde.

Situationen minder om den da Belgien i 1990 fik en lov om fri abort imod den kristeligt-demokratiske regerings stemmer. Den daværende Kong Baudoin nægtede af religiøse grunde at godkende og underskrive loven. Han blev efter eget ønske midlertidigt afsat, så loven kunne blive gennemført.

Storhertug Henri af Luxembourg3 comments:

Anonym sagde ...

Nutidige monarker er da også en lidt spøjs opfindelse. :-)
Selv synes jeg jo, at vi alle burde tage konsekvensen, være ærlige og bare ansætte dem som livsvarige PR-mennesker, når nu de alligevel ikke rigtig har magt som de har agt.

tosommerfugle sagde ...

Jep, det ville være logisk at formalisere deres reelle PR status. Jeg tror dog at det ville mindske PR værdien ikke så lidt ...

Der er meget mere opmærksomhedsværdi (gratis medieeksponering) i den traditionelle kollektive "kejserens nye klæder". Det virker åbenbart selv om alle godt ved at han/hun ikke har tøj på - og bare skal holde sig fra at gribe efter det :-)

tosommerfugle sagde ...

Øretæve til storhertug i sag om dødshjælp

En artikel fra Berlingske fortæller om grundlovsændringen, der blev vedtaget med næsten enstemmighed i parlamentet. Og om den katolske kirkes "bandbulle"; de mener at regeringschefen har »krænket statsoverhovedets trosfrihed«. Deraf overskriften tror jeg.

Her synes jeg dog at Berlingske skulle holde op med at tro på den katolske kirke. Så vidt jeg har læst flere andre kilder, var Henri ikke udenfor i snakken om at finde en løsning, og han var selv med på grundlovsændringen. Endvidere havde han jo også været så imødekommende at han på forhånd meldte at han havde et problem med at underskrive loven, i stedet for at lege dramakonge ved at vente til dagen.

Men det er jo så fristende at lede efter drama til at putte ind i overskriften :-)

Hvad Danmark angår, observerede jeg at journalisten (i en sidespalte) anholder Det etiske råd for en tydeligt partisk måde at vælge ord om emnet på.

Logo sommerfugl