Logo sommerfugl

søndag den 13. januar 2013

Må en narkoman få lov til at dø?

Den 46-årige førtidspensionist Jesper Svensson døde sidste år, den 15. oktober 2012. Obduktionen viste at dødsårsagen var en overdosis heroin. Det er ikke helt sjældent at narkomaner omkommer på denne måde, men denne sag var usædvanlig i kraft af at en mangeårig bekendt var til stede i den dødes lejlighed i Hurup Thy. De var begge en del af narkomiljøet omkring Thisted.

Politiets efterforskning af sagen har åbenbart ført til den konklusion at dødsfaldet ikke var en ulykke, altså ikke en overdosis ved et uheld. Den 28-årige bekendte blev torsdag den 10. januar 2013 anholdt, og næste formiddag fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Holstebro. Bag lukkede døre resulterede sigtelsen for drab i en varetægtsfængsling i foreløbig 4 uger, på psykiatrisk afdeling i Brønderslev.


Retten i Holstebro - Danmarks Domstole

Manden nægtede at være årsag til dødsfaldet, men det er også omtalt med ord som medlidenhedsdrab eller aktiv dødshjælp. Det må betyde at Jesper Svensson gerne ville dø, og at politiet mener at den bekendte har hjulpet med dette. Umiddelbart lyder det som noget der ligner straffelovens paragraf for medlidenhedsdrab:
  • § 239. Den, som dræber en anden efter dennes bestemte begæring, straffes med fængsel indtil 3 år.

Detaljerne er uklare, politiet vil ikke sige noget mens de fortsætter deres undersøgelser. Anders Søgaard fra lokalpolitiet i Thisted bekræftede dog at det så ud til at være et medlidenhedsdrab, altså at den fængslede havde være involveret i at give en overdosis til den nu døde førtidspensionist. Rent spekulativt forestiller jeg mig en form for "hjælp til selvmord", hvor den 28-årige har været med i forberedelserne, og i en eller anden grad hjulpet med "det praktiske". Men det lyder ikke som noget med at "frarøve" den anden livet, men snarere at hjælpe en som havde svært ved selv at organisere det hele.

Træskulptur i parken, Hurup Thy

Med mindre der er rimeligt tvivl om at det var den dødes eget gennemtænkte frivillige ønske og initiativ, synes jeg nu ikke at det lyder som om den bekendte skal kaldes for en forbryder. En 46-årig narkoman og førtidspensionist kan meget vel have haft et mindre godt liv, og jeg ser det ikke som nogens opgave at sørge for at han fastholdes i dette. Hvis nogen kunne yde en reel hjælp, til at gøre livet til noget ønskværdigt, så sagerne anderledes ud. Men sådan er det jo ikke altid.

Kunne den bekendte, i virkelighedens verden, have gjort noget bedre? Døden er ikke altid det værste.


2 comments:

tosommerfugle sagde ...

Usædvanlig selvmordssag for retten

TV2 fortæller at sagen i morgen kommer for Retten i Holstebro. Ikke som drabssag, men som en tilståelsessag omkring hjælp til selvmord, efter straffelovens paragraf § 240: Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv livet, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.

Anklager Maibritt Bitch Larsen, Midt- og Vestjyllands Politi, fortæller om den ændrede sigtelse, og at de to var tæt forbundne som gode kammerater. Jesper Svensson var uhelbredeligt syg, og den anklagede besluttede sig for at hjælpe ham med at komme "det sidste stykke ud af livet".

Seneste dom efter paragraffen er fra 1991, hvor en mand fik 14 dages fængsel for medvirken til selvmord. Tilsvarende i en sag fra 1978, da en mand overlod en revolver til sin deprimerede ven, "uagtet han vidste eller bestemt formodede, at den anden ville begå selvmord med den".

Forsvarer Peter Hjørne forventer at den 29-årige anklagede, som allerede har siddet varetægtsfængsel i to måneder, uden yderligere afsoning kan forlade retten som fri mand.

Ifølge sigtelsen var det en meget konkret hjælp til selvmord. Den sigtede kørte med Jesper Svensson til Heinsvig, hvor de købte to gram narkotika. Han hjalp også med at købe kanylen, og forberede den til injektionen. Til sidst spændte han et halsbånd om vennens arm, stak kanylen ind, og hold sprøjten mens den syge trykkede stemplet i bund. Kort efter var han død.

Retten i Holstebro har sagen med i retslisten:
Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
25-06-2013 kl.14:00. retssal 6. Rettens j.nr.:SS 5-891/2013
Retsmødet er offentligt
Dommer: Ingrid Drengsgaard
Sagen drejer sig om: Medvirken til selvmord - Hurup
Advokat: Peter B. Hjørne
Anklagemyndighed: PM
Politiets journalnr.: 4100-73111-00001-13

tosommerfugle sagde ...

Fængselsstraf uden fængsling blev, som forventet, dommen. Hjælperen blev idømt 60 dages ubetinget fængsel, men det gik "tilfældigvis" lige op med varetægtsfængslingen. Mon ikke dommen var blevet på 30 dage, hvis han kun var blevet varetægtsfængslet i den tid?

Altså en "fy, fy slemme dreng, og skrup så ellers af". Dan sigtede var da lettet over at få det overstået. Altså bortset fra at han måtte flytte langt ud på landet, fordi han følte sig chikaneret i lokalområdet.

> Mand dømt for at hjælpe bekendt i døden

Som forsvarer Peter Hjørne bemærker:
Det er egentlig mærkeligt, at det er en straf at medvirke til en handling, som er lovlig. Det kan man godt stille spørgsmålstegn ved.

Schweiz har en mere menneskelig og fornuftig lovgivning. Her er hjælp til selvmord kun forbudt, hvis hjælperen har egennyttige motiver. Lidt af en gummiparagraf, men den giver glimrende plads til at vurdere om der egentlig skete noget "forkert" - eller om det blot var en næstekærlig hjælper.

Logo sommerfugl