Logo sommerfugl

fredag den 9. november 2012

Livet er et spil, døden er målet, selvmord er snyd?

Titlens floskel nyder en vis popularitet, kan jeg se. Det er jo også en sjov sentens, som klinger godt nok til at den lyder som noget rigtigt:

Livet er et spil, døden er målet, selvmord er snyd
Life is a game, death is the goal, suicide is cheating

O. Losynskiy: Freedom

Fængende ord har den egenskab at de ofte sætter den kritiske sans ud af kraft. Det har demagoger til alle tider benyttet sig af. På den måde glider selv meningsløst vrøvl nemt ned. Bare spørg politikere og præster.

Er livet et spil? Det må forudsætte at der er en form for manuskript eller regler for hvordan spillet skal spilles. Hvem skriver disse regler? Demagogerne lader gerne som om de "kun" formidler en stor sandhed fra deres profet, Gud, eller en eller anden "autoritet". Eller ved at få det til at klinge som et ordsprog. En "evig sandhed".

Med mindre jeg vælger at betragte et eller andet gammelt skrift som en "håndbog" for korrekt livsførelse, må jeg konstatere at der ikke er nogen spilleregler. Og det er det reneste vrøvl at sige at "døden er målet". Dø skal vi alle, selvfølgelig, men det gør ikke døden til livets målsætning. Målet med livet er livet, og at få noget ud af det, så længe det nu kan vare. Ikke nødvendigvis en masse "store" ting, der er jo netop ikke nogen faste regler.

Tanha: Last Temptation

At kalde selvmord for snyd må indebære en regel om at det er nødvendigt at affinde sig med hvad som helst i livet, altså et religiøst budskab om at lidelsen da også er et gode. Mere rimeligt kan det siges at selvmord afslutter muligheden for at få noget ud af livet, både godt og skidt. Langt, langt de fleste mennesker kan forvente at livet samlet set er værd at leve, også selv om der kan være kriser og besværlige passager undervejs.

Men der er også nogle forholdsvis få tilfælde hvor det ikke er det eneste rigtige at insistere på at spille livets spil. Ikke leve op til demagogens regler. Her foretrækker jeg en anden regel. Et velgennemtænkt selvmord kan være ok, under forudsætning af at beslutningen også er vedholdende på en dag hvor det går så godt som muligt.

Hvis nogen fremturer med flosklen "livet er et spil, døden er målet, selvmord er snyd" er det et helt entydigt tegn på at de ikke har tænkt tingene igennem.


0 comments:

Logo sommerfugl