Logo sommerfugl

tirsdag den 11. februar 2014

Lone Hertz vil have en pude over hovedet


Skuespillerinden Lone Hertz stillede i 2012 sammen med Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen op til samtalebogen "Det mangfoldige liv" (ved journalist Lotte Kirkeby Hansen). Bogen kommer langt omkring deres forhold til livet og vejen mod alderdommens svagheder og døden, måske lidt inspireret af at hun efterhånden var blevet 72 år. Når hun havde været voksen i mange år, faldt det måske naturligt at tænke tanker om hvordan livets afslutning kan komme til at forme sig.

Hendes meget klare grundholdning er at "hvert menneske har ansvaret for eget liv og kan vælge frit".
Selvmord er for mig løsningen. Eller selvmord ved den nære stedfortræder. Al anden form for dødshjælp tager jeg jeg afstand fra. Også lægernes skjulte dødshjælp, hvor man pumpes med en overdosis af morfin og bevidstløshed. Den metode er på det nærmeste uofficielt lovliggjort, paradoksalt nok.
Det med "den nære stedfortræder", som en måde at få hjælp til selvmord, er også helt bogstaveligt ment. Hun ønsker sig ikke et langt og måske stærkt belastende behandlings-forløb som livets sidste faser, men hellere en håndfast kærlig hjælper.
Hvis det gælder mig selv, og der ikke er noget alternativ, vil jeg bede mine børn om at lægge en pude over hovedet på mig. Det virker bedre og hurtigere end lægens overdosis af morfin. Ja, hellere det end både hospital og hospice.

Lone Hertz

Selv om det hun beskriver her er en lidt barsk form for aktiv dødshjælp, går hun paradoksalt nok ind for at hendes børn i givet fald skulle straffes for at hjælpe deres mor ud af livet. Ganske vist kun en betinget straf, men det kan alligevel gøre en forskel at være dømt kriminel, og have et drab stående på straffeattesten. Hun vil dog foretrække selv at kunne stå for det.
Hvis man vil dø, så finder de fleste en udvej. Sovepiller eller en plasticpose over hovedet, sværere er det ikke. Men man skal selvfølgelig have modet. Har man ikke det, så må¨man på den ene eller anden måde give sine nærmeste en fuldmagt til at lægge en pude over ansigtet.
Hvis det var lovligt at give familien en fuldmagt til at slukke ens liv med en pude over hovedet, ville det dog være mere rimeligt at acceptere muligheden for professionel hjælp, og mere egnede midler. Jeg kan håbe at hun har opdraget sine børn med en realistisk holdning til livet, som hende selv, men jeg tror nu alligevel at det kan være mere end bare svært at kvæle sin mor, også selv om det gøres som en kærlig hjælp.

Selv om jeg er meget enig i hendes fornuftige og livsbekræftende grundsynspunkter, vil jeg dog foreslå hende at tænke tingene igennem på den lidt mere praktiske plan, før hun eventuelt engang får behovet. Jeg håber selvfølgelig ikke at det bliver aktuelt, men hendes ord om at bruge sovepiller peger klart tilbage på dengang hun var ung, og datidens sovepiller virkelig var en god selvmordsmetode. Det er mange år siden, og nutidens sovepiller er også noget skidt når det gælder selvmord.

Tilsvarende tror jeg ikke at hun for alvor kan være imod en mere fagligt kvalificeret hjælper, så længe der slet ingen tvivl om at det er den døendes eget initiativ og afklarede ønske. Det passer godt sammen med at hun er stor tilhænger af, at man selv kan have indflydelse på sin død. Jeg ser dog ikke dette som gennemførligt når en hjælper derved ville gøre sig kriminel, da det ikke med rimelig sikkerhed kan holdes skjult at der måtte en fast hånd til at slukke livsgnisten.

Hvorfor skal domstole blandes ind i det at få en god død?

Lone Hertz
En graviditet tager sine ni måneder.
Det naturlige for mig er også at være
ni måneder om at nærme mig dødsriget.
Så kan man lade sit livs sol gå ned og
retirere ridende på de sidste stråler.0 comments:

Logo sommerfugl