Logo sommerfugl

torsdag den 20. februar 2014

Dødshjælp er for de velbjergede og veluddannede?

En gruppe forskere i Schweiz har undersøgt 1301 sager, fra 2003 til 2008, hvor schweizere fik hjælp til at dø gennem humanitære hjælpeorganisationer som Dignitas. Baseret på samkøring med data fra nationale statistikker, fordelte de disse "assisterede selvmord" på forskellige demografiske grupper. Det kan bruges til at belyse om der er særligt udsatte grupper, som hyppigere benytter sig af muligheden for at afkorte livet lidt.

Et dødsleje hos Dignitas

Debatten omkring aktiv dødshjælp forurenes ofte af påstande om at det er noget som "går ud over" de svage, som "får lov til at dø", i stedet for at få en "bedre hjælp", hvad det så end måtte være. Det fremgår klart at dette ikke er tilfældet i Schweiz, tværtimod var der forholdsvis flere med mellemlang eller videregående uddannelse, og de boede i byområder med højere socioøkonomisk placering. Det var altså de ressource-stærke, som ikke blot ville affinde sig med deres "skæbne". Slet ingen tegn på en glidebane her.

Tallene var logisk nok lavere blandt dem som var tilknyttet den protestantiske eller katolske kirke, da disse regner det for en stor synd, og ikke nogen acceptabel udvej. Tilsvarende var der færre som tog "nødudgangen" hvis de var gift, eller havde børn uden selv at være blandt de ældre. Det er vel logisk at dem som kun har sig selv, har nemmere ved at sige livet farvel, også uden at være isolerede eller ensomme. Kvinderne var i overtal, i forholdet 4 til 3, men det kunne hænge sammen med at sygdomme som kræft er mest almindelige blandt ældre, hvor kvinder jo lever længere.

Dødbringende dosis Pentobarbital hos Dignitas

Som forventeligt var kræft den mest almindelige årsag, 46,5% af de sager hvor den bagvedliggende dødsårsag var på dødsattesten. Nervesygdomme stod for 20,6%, og i omkring 25% af sagerne var det ikke nogen enkeltstående dødelig diagnose, men snarere en kombination af dårligdomme. Blandt de ældre (862) var kredsløbssygdomme på listen med 15%.

Hvorfor må de svage ikke få lige adgang til god hjælp?
0 comments:

Logo sommerfugl