Logo sommerfugl

lørdag den 6. juli 2013

96% Kvinde-selvmord i Saudi Arabien?

In Saudi Arabia 96 % of suicide cases are women. I cannot imagine why. Holy Shit

Lidt tilfældigt stødte jeg på dette meme, som især cirkulerer i islamofobiske cirkler som kalder sig for islam-kritiske. "In Saudi Arabia 96 % of suicide cases are women. I cannot imagine why. Holy Shit". Den kraftige antydning er at det står så slemt til med kønsdiskrimination i Saudi Arabien, at masser af kvinder derfor begår selvmord, når kun et lille mindretal på 4% begås af mænd.

I de kredse er der nærmest sikkerhed for at sådanne påstande, uden kildeangivelse eller detaljer, er manipulerende, og med et kraftigt spin væk fra hvordan virkeligheden er. På den anden side gik jeg ikke ud fra at tallet var det pure opspind, så jeg prøvede at finde frem til hvad der ligger bag et så voldsomt udseende tal.

Min umiddelbare mistanke gik på to ting. For det første findes der ingen officielle selvmords-statistikker for Saudi Arabien (eller mange andre Arabiske lande), så derfor så jeg det ikke som troværdigt at påstanden kunne underbygges af en overordnet statistik. En stærk religiøs fordømmelse af selvmord medfører at der i de fleste tilfælde skrives noget andet på dødsattesten, som f.eks. "forkert brug af medicin". Derved kan de muslimske efterladte frigøre sig fra stigmatisering, og tro at den døde er i himlen i stedet for i helvede.

For det andet er der en speciel problemstilling omkring en del kvinde-selvmord i Saudi Arabien. Landet "importerer" unge piger fra andre lande, der får arbejde som tjenestepiger, og andre meget underordnede jobs. Ikke sjældent bliver de behandlet ret dårligt og får nærmest slave-lignede vilkår. Måske bliver de også presset til at stille sig til rådighed for sex. Her er selvmord ikke nogen sjældenhed, og som udlændinge (og "vantro") omfattes de ikke af samme tys-tys omkring at skrive "selvmord" i dødsårsagen. Triste historier, som dog ikke har så meget med Islam og ligestilling at gøre.

Burka Woman makes her point

Det ville være for spekulativt at tro at jeg hermed havde årsagen til den så skævt udseende statistik. Måske kunne det være delvise forklaringer, men ikke dækkende. Heldigvis lykkedes det mig at finde frem til den meget sandsynlige kilde til tallet "96%".

En kvindelig forsker, sociologi-professor Salwa al-Khateeb fra King Saud University lavede i 2006 en sjælden undersøgelse af det ofte "oversete" emne. Hendes grundlag var indlagte på et bestemt hospital, efter mislykkede selvmordsforsøg. Af disse var 96% kvinder. Det vil konkret sige 92 ud af 96 indlagte.

Det var altså et ganske lille studie, som ikke talte selvmord, men overlevende efter forsøg på selvmord. Videre er det vigtigt at huske at kvinder oftest forsøger selvmord med metoder, som giver mulighed for indlæggelse og overlevelse. Hvis de var døde, var de jo ikke blevet indlagt, og da mænd hyppigere vælger effektive metoder, fører dette naturligt til at mænd fyldte mindre i hendes studie. Og hvis de var døde (mænd eller kvinder), ville det kraftigt reducere muligheden for at de indgik i en statistik for selvmord. Jeg kunne også forestille mig at selvmordsforsøg med en voldsom metode ville være nemmere at kalde for en ulykke, netop også hvis det ikke lykkedes.

Der er bestemt "grundlag for forbedringer", men det ren fiktion at påstå at 96% af selvmord i Saudi Arabien er kvinder. Sandheden er at reelle tal ikke kendes, men omstændighederne peger på at kønsforskellen er langt mindre.


2 comments:

Emil sagde ...

Der lader vist ikke til at være noget land hvor selvmord er mere normalt blandet kvinder. I hvert fald er der kun et enkelt på Wikipedias oversigt, og det er jo nok en statistisk svupser så.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate

Men kønsforholdet skifter en del, måske tilfældig fluktuationen, måske en effekt af Islam eller anden religion. Det kunne man hurtigt undersøge hvis man ville. Find forholdet i selvmord for alle ikke-islamiske lande, og derefter det samme for islamiske lande. Sammenlign.

tosommerfugle sagde ...

Selvmord, opgjort gennem antal forsøg på selvmord, er faktisk mere udbredt blandt kvinder end blandt mænd. Det viser statistikker fra mange lande, deriblandt Danmark. Desværre er der ikke systematiske statistikker for hele lande, på samme måde som der ofte er for dødsfald ved selvmord. Og her er det ganske rigtigt mænd der dominerer statistikkerne, i kraft af de mere effektive metoder.

Wikipedia siden List of countries by suicide rate har den afgørende svaghed at den primært er en opsamling af officielle statistikker, og der er meget store forskelle på pålideligheden af disse, samt i det hele taget om der er "interesse" for at lave sådanne statistikker.

Lande og regioner som er præget af fundamentalistiske religiøse synspunkter har, i kraft af meget stærke fordømmelser af selvmord, en tilbøjelighed til at underspille problemet, ved på lokalt plan at forfalske dødsårsager, og mere generelt (måske i kraft af utilgængeligheden af gode tal) ikke lave opgørelser. Dette gælder især hvor Katolicisme eller Islam dominerer.

Derfor er der desværre ikke en hurtig måde at undersøge det med religion kontra selvmordsrater. Sammenligning mellem lande ville kun være relevant hvis der var solid grund til at tro på at statistikkerne var pålidelige, eller i det mindste med tilsvarende grad af pålidelighed. Den forudsætning er helt urealistisk.

Derudover er der store forskelle på forskellige lande. F.eks. kan både Tyrkiet, Syrien, Pakistan og Iran kaldes for islamiske lande, men der er stor forskel på hvordan de fungerer som samfund. Og stor forskel på hvordan et følsomt emne som selvmord behandles.

Som udgangspunkt har jeg ikke tillid til tallene når den årlige selvmordsrate (ifølge de officielle statistikker) kommer under omkring 5 pr. 100.000 mennesker. Derudover vil jeg holde på at der kan være store forskelle på "grundigheden" i mange andre lande og regioner. Fx er USA jo præget af områder med radikal religiøs fundamentalisme. Her har jeg heller ikke tillid til en "neutral" vurdering af omstændighederne ved "påfaldende" dødsfald.

Logo sommerfugl