Logo sommerfugl

torsdag den 18. april 2013

The unreasonable man

M. C. Escher: Belvedere

Den irske forfatter George Bernard Shaw står bag dette citat, der vender tingene lidt på hovedet:
The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.
Som så mange andre gode citater, går det galt ved oversættelse til andre sprog, som dansk. Her ser jeg typisk oversættelser i stil med:
Det fornuftige menneske tilpasser sig verden; det ufornuftige forsøger vedholdende at tilpasse verden til sig selv. Derfor afhænger alle fremskridt af det ufornuftige menneske.
Og det kan da ikke siges at være sprogligt forkert, men det "problematiske" ord "unreasonable" har en noget bredere betydning end blot "ufornuftig". Det kan også betyde ting som: Ikke-konform. Urimelig. Ekstravagant. Overdreven. Over grænsen. Være "for meget". Ingen af disse ord ville være en mere dækkende oversættelse end "ufornuftig", men tilføjer væsentlige nuancer til betydningen. Så væsentlige at betydningen gik tabt ved det simplistiske forsøg på oversættelse.

Der kan være brug for at sætte spørgsmålstegn ved det som alment ses som rimeligt og fornuftigt. Eller rettere, det er der altid. Det kræver dog samtidig at være åben for at lytte til fornuft. Det er ikke nok at være kontrær.


0 comments:

Logo sommerfugl