Logo sommerfugl

mandag den 15. april 2013

Hjerteblod fra Smertens blomst - Edvard Munch

Smertens blomst - Edvard Munch - Blossom of Pain

Den kendte norske maler Edvard Munch reflekterede ofte over sit eget liv, sårbarhed og lidelser i sine ekspressionistiske kunstværker, deriblandt mange selvportrætter. Det er særligt tydeligt i dette motiv, "Smertens blomst", hvor kunstnerens lidelse og hjerteblod giver næring til en smuk lilje. Symbolikken kan næsten ikke blive tydeligere. Som Edvard Munch selv skrev, i noget som kan læses som en analyse af træsnittet.
Jeg tror ikke på den kunst, som ikke er tvungen frem ved menneskets trang til at åbne sit hjerte. Al kunst - litteratur som musik - må være frembragt med ens hjerteblod. Kunsten er ens hjerteblod.

Quickborn: Smertens blomst - Edvard Munch - Blossom of Pain

Motivet opstod som forsideillustration til det tyske symbolistiske tidsskrift Quickborn. Den svenske forfatter August Strindberg havde skrevet teksterne, og Edvard Munch stod for alle illustrationerne, på et tidspunkt hvor deres venskab var blevet til fjendskab. Tegningen med det strømmende hjerteblod var naturligt på forsiden.

Edvard Munch - Flower of Pain - Sunflower motif

Motivet med den sårede og blødende kunstner kan også tolkes i forhold til døden. Når kunstneren udgyder sit hjerteblod opstår de kunstværker, som kan give ham en slags liv efter døden. Edvard Munch har selv sagt det således:
Fra min rådne krop skal blomster vokse og jeg er i dem og det er evigheden.
Råddenskaben kan dog også tolkes symbolsk, som et credo for kunstnerens sind, liv og vilkår. Gennem sine kunstværker deler han sit hjerteblod med verden.


0 comments:

Logo sommerfugl