Logo sommerfugl

lørdag den 9. marts 2013

Ejnar Nielsen: Den syge pige

Den syge pige - Ejnar Nielsen (1896)
Den syge pige af Ejnar Nielsen (1896)
Statens Museum for Kunst, KMS1778

Den unge maler Ejner Nielsen var i 1896 lige blevet færdig på Zartmanns malerskole, og markerede sig som en af hovedskikkelserne for symbolismen i dansk kunst. Kunstneren malede en række dystre billede af mennesker på grænsen mellem liv og død, mens han i en længere periode slog sig ned blandt den fattige landbefolkning i den lille by Gjern nær Silkeborg.

Dette stærke og tavse portræt af den 20-årige pige Ane Dorthea Kristensen forskønner intet. Det triste oliemaleri er domineret af støvede jordfarver, hvor den melankolske stemning især handler om hendes sygdom og snarlige død, mens hun ligger stærkt udtæret af tuberkulose. Det var dengang en uhelbredelig sygdom, og hun døde året efter. Det var livets vilkår, som nøgternt blev afbildet i en barskt realistisk stil.

Håndstudie til 'Den syge pige' af Ejnar Nielsen

Hun ligger i et bart værelse, lige op ad kakkelovnen for at give hendes afpillede krop en smule varme. På kanten af jernsengen ligger den tynde knoglede hånd uden livskraft. Hun kan intet, blot vente på den nådige død. Den tomme væg kan på en måde siges at være et billede på hendes liv. Hun skulle have været en livskraftig ung kvinde på vej ud i livet, i stedet for en skygge på vej ud af livet. Elendighed med værdighed.

Men væggen er kun næsten tom. Over pigen skimter jeg nogle utydelige linier, som kunne ligne en begyndende skitse til en tegning. Jeg kom i tvivl om det måske blot er udtryk for at at billedet kan være skadet eller ældet, men synes mest at det ligner noget som må være malet med hensigt. Fragmenteret og næsten udvisket, ligesom hendes liv. Ingen visioner om at lidelsen ville blive "belønnet" efter døden.

På dette udsnit har jeg manipuleret farverne for at fremhæve stregerne, som jeg ikke umiddelbart kan se noget motiv i:

Udsnit fra 'Den syge pige' af Ejnar Nielsen

Billedet kan også siges at have en stærk sammenhænge med det kendte maleri "Og i hans Øjne saa jeg Døden" fra 1897, der også afbilder fattigdom, tuberkulose og vejen mod den snarlige død.


0 comments:

Logo sommerfugl