Logo sommerfugl

onsdag den 26. september 2007

Moralsk asymmetri

"Så tog hun afsked med sin familie og med os, og vi ydede dødshjælp. For mig, som læge, er det ufatteligt, at der findes andre læger, der ville lade en patient dø ved kvælning, hvilket denne type svulst altid fører til."

Thomas Søbirk Petersen
Denne gang citerer jeg fra et eksempel som Thomas Søbirk Petersen (ph.d. i moralfilosofi) brugte da han satte spørgsmålstegn ved moralen i at afvise aktiv dødshjælp. En væsentlig pointe er at det under specielle vilkår ikke er noget negativt for et menneske at dø, at det kan være bedre end at leve.

Se: Hvorfor kun acceptere passiv dødshjælp?
En kritik af to begrundelser for den moralske asymmetri mellem passiv og aktiv dødshjælp.
Det var hans bidrag til antologien Mens vi venter på døden – døden i etisk og kulturfilosofisk belysning.
(Hvis du ikke kan læse et Microsoft Word dokument, kan du få Google til at vise skriftet som HTML via dette link).

Historien om den unge kvinde som fik lov til at slippe for en forfærdelig kvælningsdød brugte han som eksempel på at det kan være moralsk påkrævet at anvende aktiv dødshjælp (eutanasi).

Men der er ingen tvivl om at lægen overtrådte loven. Fakta er at han ud fra en kold juristisk betragting stod til mindst et par måneder bag tremmer. Fra straffeloven:
§ 239. Den, som dræber en anden efter dennes bestemte begæring, straffes med fængsel indtil 3 år eller hæfte ikke under 60 dage.

Det glæder mig at den gode læge svarede nej til spørgsmålet:
Respekt for loven?


0 comments:

Logo sommerfugl