Logo sommerfugl

fredag den 6. februar 2015

Aktiv dødshjælp snart lovligt også i Canada

Demonstration: My Life. My Choice. My right. 'I support assisted dying'

Højesteret i Canada har lige afsagt en vigtig principiel dom. Den gammeldags og meget hårde lovgivning mod hjælp eller bare støtte eller vejledning til selvmord, er blevet omstødt, for så vidt angår forholdet mellem læger og patienter med en uhelbredelig sygdom. Ved en mindre del af sådanne tilfælde kan lægen ikke give sin patient en god hjælp, med mindre denne indebærer at et ubærligt liv afsluttes. Nu har lovgiverne et år til at udstikke regler for detaljerne. I princippet kan de sige nej, men dette forventes ikke, selv om regeringen søgte at overtale højesteret til at opretholde den nu grundlovsstridige lov.

Forudsigeligt har religiøse grupper prøvet at forhindre at andre mennesker må få lov til at bestemme over deres egne liv, men heldigvis var domstolen ikke præget at religiøse fundamentalister. Modstand fra handicap-organisationer, som også her søger at bestemme hvad deres målgruppe bør mene, vejede heller ikke tungt. Der er en afgørende forskel på selvmord, og et rationelt begrunde ønske om hjælp til at dø.

Domstolen begrunder sin enstemmige afgørelse med at den gamle lovgivning (med samme staframme som mord) krænker menneskers rettigheder omkring liv, frihed og sikkerhed, i henhold til den Canadiske grundlov. Den pegede også på det paradoksale i at den nuværende lovgivning tillader patienter at anmode om palliativ sedering (bedøvelse til døden indtræder), afvise kunstig ernæring og væsketilførsel, eller bede om at fjerne livs-opretholdende medicinsk udstyr, men forbyder at lægen hjælper med at gøre selve dødsprocessen kortere og bedre for patienten. Retten udtalte at menneskets reaktion på en lidelsesfuld og uhelbredelig sygdom er et spørgsmål som er kritisk for deres værdighed og autonomi.

Forskellige former for hjælp til at dø er efterhånden tilladt i Schweiz, Tyskland, Albanien, Colombia, Japan, Holland, Belgien og Luxembourg, samt i de amerikanske delstater Washington, Oregon, Vermont, New Mexico og Montana. Dertil er lovgivning under behandling eller overvejelse mange andre steder. Det er tydeligt hvordan dette spredes, på lige fod med andre vigtige menneskerettigheder. De religiøst funderede dogmer er også her på tilbagetog.

Fredagens afgørelse var baseret på sager med nu døde kvinder fra British Columbia, Gloria Taylor med ALS, og Kay Carter med en degenerativ sygdom i rygraden. Hun fik hjælp hos Dignitas i Schweiz, mens Gloria døde af en infektion.


0 comments:

Logo sommerfugl