Logo sommerfugl

lørdag den 8. november 2014

Hans Andersen Brendekilde: Sæbebobler

Hans Andersen Brendekilde: Sæbebobler (1906)

Den fynske kunstner Hans Andersen Brendekilde malede de sidste mange år en masse kønne og idylliske billeder af landsbymiljøer, sikkert med afsæt i Jyllinge hvor han boede. Ufarlige og pyntelige billeder, ofte uden de store kunstneriske ambitioner, med hygge i stedet for noget at tænke over. Umiddelbart set er dette "Sæbebobler" fra 1906 et karakteristisk eksempel på dette, efter at H.A. Brendekilde startede sin malerkarriere med socialrealistiske billeder med klare anstrøg af symbolisme.

Dette maleri har dog en dobbelthed, som jeg ikke tror at den erfarne kunstner har lavet uden at være bevidst om de symboler som dog indbyder til fortolkning og analyse, ud over det dekorative. Sæbeboblerne er i hundreder af år brugt som symbol på livets skrøbelighed, og dermed døden. Det bliver altså til vanitas-billeder, memento mori. Det skrøbelige og forgængelige ligger samtidig i børnene, fra en tid hvor sygdomme gjorde at det ikke var sjældent at børn døde af forskellige infektioner.

På et andet plan kan billedet også siges at afspejle kønsroller. Det ser ud til at den siddende dreng har arrangeret legen for pigerne, hvor han altså er den opfindsomme. Kønsdiskrimination kan det dog næppe kaldes, blot et udtryk for hvordan datidens kultur og kønsbilleder var - også i barndommen.


0 comments:

Logo sommerfugl