Logo sommerfugl

fredag den 28. november 2014

Anton Hansen: Kong Pest

Anton Hansen: Kong Pest

Den ofte overset danske tegner Anton Hansen udførte omkring Første Verdenskrig nogle groteske, satiriske tegninger af død og armod. Her sidder Kong Pest, døden, med sit scepter, en knogle, og ser ud til at hygge sig godt over krigens gru og rædsel. Et ganske sigende element er at kongens sorte dragt har tydelige kristne kors, med stråleglans.

Det illustrerer glimrende den tætte kobling mellem kristendommen (samt andre religioner) og døden. Ikke kun som en overtro hvor kirken kunne tilrane sig stor magt, samtidig med at modulere angsten for døden. Også at det er typisk at krigsherskere fører deres krige i Guds navn, og har kirkelig velsignelse. De kan meget vel have søgt inspiration i bibelens gamle testamente, hvor der er mange blodige krige, med Gud som en aktiv deltager i grusomheder og folkemord.


0 comments:

Logo sommerfugl