Logo sommerfugl

lørdag den 17. august 2013

Dansk dødshjælp forud for sin tid


Boligblokken Kollektivhuset ved Hans Knudsens Plads, København var for 40 år siden det første større handicap-venlige byggeri i Danmark. Her boede den lammede 53 årige invalidepensionist Erik Harald Nokolajsen, som lå i respirator. Den 7. januar 1974 havde han bedt den 24-årige sygeplejerskeelev Ulla Kragballe om en ganske særlig form for hjælp. Kort efter midnat gav hun sin ven to injektioner med morfinbase. Dem havde hun skaffet efter hans anmodning. Derefter fjernede hun respiratoren fra halsen af den bedøvede mand.

Da hun havde sikret sig at han var død, forlod hun værelset og fortalte nattevagten hvad hun netop havde gjort. Efter at have været hjemme fortsatte hun til Politigården, hvor hun meldte sig selv for medlidenhedsdrab, eller som det stod i straffeloven:
§ 239. Den, som dræber en anden efter dennes bestemte begæring, straffes med fængsel indtil 3 år eller med hæfte ikke under 60 dage.
Hun blev anholdt, men løsladt kort efter grundlovsforhøret hvor hun blev sigtet for drab. Den 13. februar 1974 blev hun stillet for Københavns Byret, og kunne forlade retssalen med en dom på 1 års betinget fængsel.

Sådanne sager har der jo engang imellem været i Danmark. Denne konkrete historie sættes dog i perspektiv af Ulla Kragballe gav dødshjælp på en måde som i nutiden ikke kaldes for aktiv dødshjælp, men i stedet passiv dødshjælp. Strengt taget slog hun ikke Erik Harald Nokolajsen ihjel, men gav ham blot lov til at afvise fortsat behandling med respirator. Patientens selvbestemmelsesret, hedder det jo. Dette kunne med stor sandsynlighed forudses at føre til døden for den lammede mand, og da kvælning kan være ret lidelsesfuldt, blev han bedøvet med morfin. Det centrale er at det var hans egen afgørelse, og selv uden at kende sagen nærmere, tør jeg godt tro på at det var en velgennemtænkt og afklaret beslutning.


Efter min mening begik Ulla Kragballe ikke drab, men det kan måske nok siges at hun overskred sine beføjelser som sygeplejerske-elev, når der ikke var en læge involveret i at ophøre med behandlingen, og ordinere morfin. En mindre irettesættelse havde været straf nok.

Bortset fra det med love og regler, er det nemlig præcis det samme som der i nutiden sker når lammede patiener, typisk med ALS sygdommen, får mulighed for at få slukket for respirator-behandling, så de i stedet kan få lov til at dø under bedøvelse af morfin. Og uden at rode politi og domstole ind i sagerne. Hun var blot lidt forud for sin tid.


Jeg fandt historien her:
En grundig side med mange års danske drabssager.


0 comments:

Logo sommerfugl