Logo sommerfugl

torsdag den 20. december 2012

Ixtab, Maya gudinde for selvmord

Den gamle Maya-kultur fra mellemamerika var for sin tid højtudviklet og med en præcis kalender baseret på grundige astronomiske observationer. Dens storhedstid sluttede længe før de spanske erobrere efterfulgte Columbus, og startede en storstilet udplyndring og kolonisering. Ud over at lede efter guld, blev nogle af dem dog også imponerede over hvad de fandt af kulturelle efterladenskaber.

Jeg tror også at de har følt en vis ærefrygt overfor en kultur der var nået længere end dem selv. Heraf må komme tendensen til at se op til Maya-kulturen som nogen med en overlegen viden, med en slags kontakt til en guddommelig eksistens. Det ses også i nutiden hvor myten om at Maya-kalenderen forudsiger dommedag her den 21. december 2012 florerer livligt, med tilhængere som er ganske upåvirkelige af rationelle argumenter. En slags religion.

Dresten codex, Ixtab

Et af de fundne værker var Dresden Codex, der nu er den ældste kendte bog fra området. Hovedindholdet af denne er en slags astronomisk almanak og kalender. På en af siderne er der en kvindefigur, som tolkes som gudinden Ixtab. En død kvinde, hængende med et reb om halsen, hvilkes tolkes som et selvmord i forbindelse med at den spanske biskop Diego de Landa omtaler Ixtab som en gudinde for selvmord. Hans troværdighed er måske ikke helt i top, for han var også en brutal figur, som stod for at brænde bøger og billeder fra Maya-kulturen.

Diego de Landa burning Maya culture

Hans version er at Mayaerne havde en speciel gudinde for selvmord, især ved hængning. Ixtab kaldes også for "reb-kvinden", en gudinde som ledsager til paradis, for dem som var døde ved selvmord. Her blev de belønnet med nydelsesrige omgivelser, sammen med mennesker som var ofret til guderne, kvinder som døde ved børnefødsel, soldater dræbt i kamp, og præsteskabet. Altså en meget ærefuld skæbne, en helliggørelse af selvmord.

Jeg tolker nu hans udlægning som mere afslørende om hans egne synspunkter. Som katolsk biskop kom Diego de Landa fra et tankesystem som gjorde selvmord til en af de allerværste synder, en utilgivelig dødssynd. Som brutal kulturødelægger har det være "praktisk" for ham at dæmonisere den kultur som han søgte at udslette med bål og brand. Han var bange for hvad han ikke forstod, tænker jeg. Trist når sølle mennesker får magt.

Diego de Landa burning Maya culture

På den anden side tror jeg dog ikke at koblingen mellem Ixtab og selvmord var fri fantasi fra biskoppens side. Min spekulation går på at der snarere har været en accept af selvmord som en acceptabel udvej under visse omstændigheder, når livet var blevet for lidelsesfuldt. Så var der ikke noget forkert ved at forlade livet, med eller uden en forventning om en fortsat eksistens uden flere lidelser. Maya-kulturen var mere civiliserede end den biskop som ville dæmonisere dem ud fra sin egen tankegang, og fastholde sine dogmer om selvmord som det allerværste.


0 comments:

Logo sommerfugl