Logo sommerfugl

onsdag den 1. maj 2013

L. A. Ring: Arbejdere ved en vandledning ved Søndersø

'Arbejdere ved en vandledning ved Søndersø' af L.A. Ring (1891)
L. A. Ring: Arbejdere ved en vandledning ved Søndersø, 1891
Fuglsang Kunstmuseum

Dette gamle kunstværk af Laurits Andersen Ring er i første omgang et udpræget realistisk. Tre arbejdere er ved at bygge en vandledning ved Søndersø. Derved kunne et vådområde omlægges til produktiv landbrugsjord. Et hårdt knokkelarbejde, fra før der var så mange maskiner. Rendens side bliver afstivet med kraftigt tømmer, så den ikke skrider sammen. Umiddelbart set er motivet altså blot de tre arbejdere, ved dagens dont, hvor jordfarverne går igen i deres tøj. Kraftige diagonale linier giver bevægelse i billedet.

Det historiske perspektiv kunne være "hvad udad tabes skal indad vindes". Efter krigen i 1864 var Danmark reduceret til at være et lille og svagt land, og det blev en prioritet at få så meget som muligt ud af den jord som var tilbage. Ikke kun ved at opdyrke heden; mange vådområder, samt små søer og fjorde, blev opslugt af landbruget. Der ligger altså en strøg af nationalromantik i billedet. De dygtige danske arbejdere giver et bidrag til landets genrejsning.

For hvert et tab igjen erstatning findes; hvad udad tabtes det maa indad vindes. - H.P. Holst - Skuemønt 1872

L.A. Ring var dog også en meget grundig kunstner, som gjorde meget ud af at komponere sine billeder, hvor der ofte er detaljer som lægger op til at nærmere fortolkning og analyse. Disse symboler er sjældent helt entydige; det må være op til beskueren om der er et budskab eller ej - eller hvad budskabet er.

En socialrealistisk vinkel, i forbindelse med det moderne gennembrud, kunne være at se på de fattige arbejderes situation. De er sikkert omrejsende løsarbejdere, som tager forefaldende arbejde hvor der nu er brug for stærke hænder. En næsten slavelignende tilværelse, uden udsigter til mere end at klare sig. Det ville være en katastrofe at blive syg eller alvorligt skadet. Sådanne glemte mennesker på samfundets bund dannede ofte motiv for kunstnerens store værker.

Det var netop på den tid at fagforeningerne havde begyndt deres vigtige arbejde for at sikre rimelige vilkår til det stigende antal arbejdere. Men løsarbejdere havde ikke den store mulighed for at slutte sig sammen for at få overenskomster og regulerede arbejdsvilkår.

Udsnit fra 'Arbejdere ved en vandledning ved Søndersø' af L.A. Ring

En vinkel som ofte kan tolkes ind i Rings billeder er hans forhold til kirke og religion. På den tid var det noget særligt ikke at være religiøs, og kunstnere forventedes ofte at hylde kristendommens i deres billeder. Fraværet af sådan symbolik er måske ikke helt tilfældig, og det kunne ses som at arbejderne saver det kristne kors itu. Det var i stigende grad sådan at menneskene lavede landskabet om, så det ikke længere var "Guds natur". Kirken var ved at miste sin rolle som central autoritet i det moderne samfund.


0 comments:

Logo sommerfugl