Logo sommerfugl

onsdag den 27. august 2014

Overdrivelse fremmer forståelsen? Nej


Et gammelt ordsprog påstår jo at "overdrivelse fremmer forståelsen". Som jeg ser det er værdien af sådanne læresætninger ikke at det er "evige sandheder", men snarere at det er gode spørgsmål. Altså en opfordring til at tænke over om det virkelig forholder sig sådan. På den ene side er et vellykket ordsprog godt nok til at der vil være scenarier, hvor det er en realistisk erkendelse af hvordan vi kan forstå og håndtere virkelighedens verden. Karikatur-tegninger er udprægede eksempler på at en velvalgt overdrivelse kan fremhæve særlige træk, og på den måde fremme forståelsen for det budskab, som tegneren forsøger at formidle, karaktermord eller ej.

På den anden side er der tilsyneladende så mange politikere, og andre debattører, som tror blindt på sandhedsværdien af den gamle talemåde. I stedet for at formidle et rimeligt billede, markeres en vildt overdreven forståelse, som en måde at manipulere på. Også selv om der ikke forventes at lytteren sluger røverhistorien råt, må håbet være at et dramatisk billede alligevel gør et så stort indtryk, at det træder i stedet for at tænke selvstændigt eller dybere over sagen. Propaganda.

Et karakteristisk eksempel her er debatten omkring aktiv dødshjælp. På den ene side ynder modstandere at henvise til hvordan nazismen omtalte deres folkemord som "eutanasi", og på den måde gøre næstekærlig dødshjælp til en form for mord - hvor det må handle om hvem der skal have lov til at slå ihjel - om nogen. På den anden side taler mange tilhængere om det skræmmende ved at dø med store og uafhjælpelige smerter, således at det kan kaldes for nødværge at gøre en ende på lidelserne.

Begge dele er langt fra virkeligheden, hvor spørgsmålet mere er om det nødvendigvis skal være forbudt at hjælpe den som velovervejet siger "nu er det nok". Stille og roligt, uden den store dramatik. Den misforståede overdrivelse ligger netop i at fremmale det som noget dramatisk.

Overdrivelse hæmmer forståelsen.


Logo sommerfugl