Logo sommerfugl

mandag den 6. april 2015

Dødsstraf i Danmark, hvorfor ikke?

Dødsstraf bliver lejlighedsvis foreslået indført igen i Danmark, normlt i forbindelse med særligt alvorlige straffesager og/eller synspunkter om nødvendigheden af hårdere straffe for forbrydelser. Mange "savner" her muligheden for at dømme den skyldige til døden. Ud over det ret abstrakte i "glæden" ved at kunne straffe med "den hårdeste straf", døden, mangler der desværre argumenter for hvorfor henrettelse af misædere skulle være en god idé. Det falder tilbage på hvad formålet egentlig er med en straf.


Afskrækkelse? Hvis nogen kalkulerer med hvor hård en straf de kan risikere, kunne det måske tænkes at de afstår fra ekstrem kriminalitet hvis de kan risikere at blive henrettet. Her tror jeg slet ikke på at en sådan beregnende afvejning er noget som indgår i planlægningen. Tværtimod er det mere sandsynligt at terrorister, massemordere og andre meget alvorlige forbrydelse enten sker uden tanke for straffens hårdhed, eller ud fra forventning om at de nok alligevel vil blive dræbt ved at modsætte sig anholdelse. Videre er det sandsynligt at forbrydere som alligevel forventer døden derfor blot går så meget desto mere amok, når det ingen forskel gør for deres fremtidsudsigter.

Spørgsmålet er måske også om dødsstraf virkelig er den mest afskrækkende straf? For de mere ekstreme forbrydere må fængselsstraf (måske forvaring resten af livet) forventes at være "suppleret" med at medfanger gør deres til at gøre livet surt. I mange år. Alternativet kunne være at bede om enecelle, altså isolationsfængsling. Det er noget som rutinemæssigt betegnes som tortur når menneskerettigheds-forkæmpere kritiserer varetægtsfængsling i isoltion, netop ved at betegne det som psykisk tortur. Og dette er ikke en grundløs påstand, påtvungen ensomhed kan være en meget hård psykisk belastning. Den kalkulerende forbryder ville måske ligefrem se døden som en lettelse, når alternativet er at have det ad helvede til i mange, mange år.

Beskyttelse af samfundet. Dødsstraf ville selvfølgelig eliminere muligheden for at samme person begår yderligere kriminalitet, men når forvaring resten af livet alligevel er en mulighed, er der inget særskilt argument for henrettelse. Et samfund som henretter sine borgere ville, tror jeg, få en ekstra hård "stemning", så det er rimeligt at forvente ydereligere kriminalitet, således at samfundet blot ville blive mindre beskyttet ved at have dødsstraf.

Omkostninger. Umiddelbarat set lyder det jo som om en hurtig henrettelse er meget billigere end udgifterne til en langvarig fængselsstraf. Erfaringerne fra USA viser at det system til ekstra advokater og ankemuligheder er meget dyrere end hvad det koster at holde fangerne indespærret. Og der er virklig ingen basis for at hævde at USA har en lavere kriminalitet med deres ekstreme straffe, også ud over dødsstraf. Tværtimod.

Dødshjælp. Det lyder måske nok sært at blande debatten om aktiv dødshjælp sammen med spørgsmålet om henrettelse. Koblingen er lidt inddirekte, i kraft af at der er mennesker som har et velbegrundet ønske om at få lov til at dø lidt før, når deres liv har udviklet sig til det ubærlige. Hvis vi styrker retorikken omkring at se døden som det værste der kan overgå et menneske (såsom ved dødsstraf), bliver det sværere at acceptere at der kan være grunde til at se døden som et gode, eller snarere "det mindst ringe". Der er mange ting som er værre end døden.

Selvmord. Et ubehageligt fænomen når forbrydelse kan føre til at blive dræbt er at dette, mere eller mindre velovervejet, kan blive et motiv for forbrydelsen. Dette er set i Danmark dengang kirken kæmpede hårdt for at bevare dødsstraffen, samtidig med at den gjorde selvmord til en utilgivelig dødssynd. Mor var "blot" en almindelig synd, som kunne angres ved henrettelsen. Konsekvensen var "melankolske mordere", hvor der blev begået mord (især på små børn) for at blive henrettet. Der er grund til at formode at håbet om at blive dræbt er en del af baggrunden for nogle massemord i USA.

Civilisation. Et civiliseret samfund skal ikke dræbe sine borgere. Den primitive og brutale bibelske moral "øje for øje, tand for tand, liv for liv" skulle gerne høre en fjern fortid til. Selvfølgelig kan de forbrydere, som tænkes henrettet, kaldes uciviliserede, men det er ikke noget argument for at samfundet skal opføre sig uciviliseret. Den bibelske moral er udtryk for en mentalitet omkring hævn, men dette er i direkte modstrid med en civiliseret moral. Hvis vi virkelig skulle satse på at udsætte forbryderen for en nogenlunde proportionel hævn, skulle vi til at dyrke umenneskeligheder som tortur, offentlige ydmygelser, og andre ting som kun kan kaldes for direkte ondskab.

Retsfølelse. Hvis mange går ind for dødsstraf kunne det siges at krænke deres retsfølelse når de værste forbrydelser ikke kan straffes med døden. Her er behovet opdragelse og uddannelse i civilisation. Den uciviliserede hævntrang kan umiddelbart friste, men det er før tingene bliver tænkt igennem, og sat i perspektiv.

Et mindre problem kan være den praktiske udførelse af dødsstraf. Rigtigt udført er henrttelse ved dødsbringende indsprøjtning en god og human metode. Når sager fra USA kan ses som tydende på det modsatte, hænger det sammen med to ting. For det første kræver det faglig viden at gøre ordentligt, altså gode læger eller sygeplejersker. Det er ikke helt nemt at ramme rigtigt med en kanyle hver gang, især ikke når det er på en uvillig "patient". Rimeligt nok ønsker det sundhedsfaglige personale dog ikke at deltage i henrettelser. Deres metier er at hjælpe mennesker, som der står i lægeløftet handler det om "medmenneskers gavn". For det andet kæmper producenter og distributører af lægemidler imod at være indblandet i dødsstraf, således at de "bedst egnede" midler ikke kan forventes at være tilgængelige. Der findes andre metoder, men spørgsmålet er hvad der skal til for at kunne foregive at det er noget civiliseret og humant der foregår. Det klinisk udseende med medicin og indsprøjtning nærmer sig, men er jo alligevel ikke nogen ideel metode. En hurtig og smertefri metode kunne være en bombe, men noget "blodigt griseri" kan da heller ikke kaldes for humant.

Formålet med straf skulle gerne være at arbejde i retning af et bedre samund, i stedet for at lade det udvikle sig til det mere rå og primitive. Der findes ingen sikker metode her, fængsel er bestemt ikke udtryk for at vi har løsningen omkring hvordan vi skal straffe. Dødsstraf er dog ikke en bedre straf. Den er værre for samfundet. Amerikanske tilstande er ikke noget at stræbe efter.


0 comments:

Logo sommerfugl