Logo sommerfugl

mandag den 7. oktober 2013

Dødshjælp til katolsk præst Hans Küng?

Hans Küng

Den schweiziske katolske teolog, forfatter og præst Hans Küng, der har arbejdet meget med etiske spørgsmål, tillader sig selvstændige tanker, uden blindt at adlyde den romersk-katolske kirkes dogmer fra oldtiden. Pavestolen slog hånden af ham, efter at Hans Küng nægtede at vige fra sit synspunkt om at paven ikke er ufejlbarlig. Den største forskel her blev dog at titlen på hans professorat ændrede sig til at omhandle "økumenisk teologi".

Som en efterhånden en gammel mand på 85 år, gør han sig tanker om døden og hvordan hans livs afslutning former sig. Da han lider af Parkinsons sygdom, har han ekstra god grund til at forholde sig til disse spørgsmål. Fornylig har han skrevet om dette i tredie og sidste bind af sine erindringer Erlebte Menschlichkeit, med den konklusion at en hurtig og pludselig død ville passe ham bedst. Så ville han ikke få brug for at tage sit eget liv.
No person is obligated to suffer the unbearable as something sent from God. People can decide this for themselves and no priest, doctor or judge can stop them.

I do not want to live on as a shadow of myself. I also don't want to be sent off to a nursing home ... If I have to decide myself, please abide by my wish.

How much longer will my life be liveable in dignity? A scholar who can no longer read and write - what's next?
Selv om han bor i Schweiz, ønsker han ikke at benytte sig af at Dignitas kan hjælpe omkring dødsledsagelse, i samarbejde med en læge. Hans Küng ønsker at dø hjemme, omgivet af hans nærmeste kolleger. For ham ville det være en trist tanke at opsøge en klinik for at få lov til at dø. Eller som han udtrykker det, indenfor rammerne af sin kristne tro på Gud, en menneskeret til at "returnere sit liv i skaberens hænder". Så tror han på at få det evige liv, som Jesus lovede.

Hans tankegang ville slet ikke være nogen sjældenhed, hvis ikke det var for hans stærke katolske tro. Paven og den romersk-katolske kirke er stærkt fordømmende modstandere af at mennesker vælger at forkorte deres liv gennem selvmord, aktiv eller passiv dødshjælp, i stedet for at trække pinen i lange drag. Sådanne utilgivelige syndere kan ikke få den begravelse, som kirken med stor velvilje giver til brutale diktatorer og massemordere.

Hans Küng

Hvis Hans Küng får brug for selv at vælge sin dødsdato, ville det blive en flot finale på hans mangeårige strid med pavestolen.0 comments:

Logo sommerfugl