Logo sommerfugl

fredag den 17. februar 2012

Uden beskyttelse mod livet

Chris Peters: No protection
No protection by Chris Peters

Dette oliemaleri af den amerikanske surrealistiske Vanitas-maler Chris Peters kunne i en umiddelbar tolkning ses som et budskab om "du kan ikke tage det med dig". Et kranium som symbol på den døde ligger på en formue i pengesedler, med en pistol og ammunition ved siden af. Vanitas-traditionen går på at minde mennesker om at livet er forgængeligt, eller memento mori (husk du skal dø).

Adspurgt gav kunstneren selv denne analyse af sin tankegang for motivet:
The symbolism means that nothing can protect you from death, no amount of money or power. Death still comes for the weak and the strong, the rich and the poor. The gun offers no protection, nor does the money.
Dø skal vi jo alle, så vi er uden beskyttelse mod døden. Hverken magt eller penge kan anfægte dette livsvilkår.

Jeg synes at motivet lægger op til en yderligere fortolkning omkring at hverken magt eller penge kan beskytte os mod livet selv. Pistolen som symbol på at jage andre væk, og sidde i ensom "sikkerhed" på pengene. Altså at pengene bliver den centrale værdi i livet, selv om de ikke kan gavne når det gælder livet. Det er ganske normalt at den sidste tid før døden præges af savn efter tidligere kasserede menneskelige værdier. Karma.

Chris Peters: No protection (framed)

Chris Peters maler i et forsøg på at fastholde sine følelser ved læsning af dette digt af Emily Dickinson:
I died for Beauty - but was scarce
Adjusted in the Tomb
When One who died for Truth, was lain
In an adjoining room -

He questioned softly "Why I failed"?
"For Beauty", I replied -
"And I - for Truth - Themself are One -
We Brethren, are", He said -

And so, as Kinsmen met a Night -
We talked between the Rooms -
Until the Moss had reached our lips -
And covered up - our names -


2 comments:

Charlotte sagde ...

Billedet får mig til at tænke på noget med mafiaen eller sådan noget. Mange pengebundter, en pistol og en død. Så et eller andet sted er det måske lidt fjernt fra almindelige menneskers verden med de symboler. Jeg kender ingen der er særligt rige eller har særlig meget magt. Det er noget andet vi almindelige mennesker holder døden på afstand med. Underholdning, adspredelse, oplevelser, projekter, optagethed i det hele taget. Og det er jo godt at være optaget, hvis det man er optaget af, er det man virkelig også ønsker at bruge sit liv til. Men det er da rigtigt, at vi bruger megen tid på det med ejendelene.... at tjene til dem og at anskaffe dem og at drømme om det næste man skal anskaffe sig. Og in the end of the day...... så tømmes dødboet på en weekend og det meste kommer direkte på genbrugspladsen. Der er ikke megen værdi tilbage i det, som det har taget så megen energi at anskaffe.

tosommerfugle sagde ...

"Beskyttelsespenge" var også et ord som jeg tænkte på at blande ind i tolkningen....

Symbolerne er selvfølgelig noget skarpe, men pengene kan ses som udtryk for det materielle og målbare. De "ejendele" som er nyttige i livet, men helst ikke skulle være de primære "værdier".

Ikke just nogen sjælden målestok, som jeg ser i sammenhæng med at kunne se pistolen som insisteren på at have kontrol i livet, og lukkethed for at andre "får lov" til at komme tæt på.

Billedet kan så siges at fremhæve behovet for at være bevidst om hvad der giver gode minder når døden nærmer sig. Hvad det gode liv er for noget....

Logo sommerfugl